WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Валовий національний продукт, та способи його визначення. валовий внутрішній продукт. чистий національний продукт. - Курсова робота

Валовий національний продукт, та способи його визначення. валовий внутрішній продукт. чистий національний продукт. - Курсова робота

інвестиції. Припустімо, що економіка виробляє тільки споживчі товари, які є предметами покупок споживачів для задоволення своїх потреб.
Щороку споживається широке коло кінцевих товарів і послуг: такі товари, як м'ясо, картопля і хліб; такі послуги, як медичне обслуговування і послуги перукаря.У ВНП включаємо лише кінцеві товари - товари, які, зрештою, куплені і використані споживачами. Для нашої спрощеної економіки можна легко розрахувати національний доход, або продукт, як суму щорічного потоку кінцевих товарів і послуг:
(ціна картоплі Х кількість картоплі) + (ціна м'яса Х кількість м'яса) + ...
Валовий національний продукт є сукупною грошовою оцінкою потоку кінцевої продукції, виробленої країною.
Головна частина розрахунку - це використання ринкових цін, як вагівниць у оцінюванні різних товарів. Чому використовують ціни, а не масу або кількість товарів, чи людино-години, витрачені у виробництві? Тому що ринкові ціни відображають відносну економічну цінність різних товарів і послуг. Відносні ціни різних товарів відображають, як споживачі оцінюють останні (або граничні) одиниці споживання цих товарів. Отже, вибір ринкових цін як вагівниць для різних товарів не випадковий; у ринковій економіці, що добре функціонує ціни відбивають відносне задоволення, що його споживачі отримують від кожного товару. Другим і еквівалентним способом розрахунку ВНП є прибутковий, або затратний, підхід. Оскільки прибуток визначається як надлишок над затратами, то обидва підходи дають абсолютно однаковий обсяг ВНП.
ВНП визначаємо як ринкову вартість товарів і послуг. Для вимірювання ринкової вартості товарів і послуг використовуємо таку міру, як ринкові ціни різних товарів і послуг. Проте ціни змінюються у часі, бо інфляція, звичайно, з року в рік підвищує ціни. Чи варто виконувати вимірювання лінійкою, з гуми, яка розтягується у руках, замість лінійки з незмінним масштабом? Проблема зміни цін є однією з проблем, яку економістам доводиться розв'язувати, коли гроші використовуються як одиниця вимірювання. Зрозуміло, що потрібна міра національного доходу та обсягу виробництва, яка застосовує нееластичну, незмінну лінійку. Економісти можуть виправити більшість неточностей, зумовлених еластичною лінійкою, використовуючи індекси цін, які є мірою середньої ціни певного набору товарів.
Ми можемо виміряти ВНП за відповідний рік, використовуючи фактичні ринкові ціни цього року. В результаті отримаємо номінальний ВНП, або ВНП у поточних цінах.
ВНП номінальний = Q * Р + Q * Р (1.2.)
де Q 1 і Q 2 - кількість товарів,
Р 1 і Р 2 - ціни товарів.
Якщо ціна товарів зросте за період від одного року до наступного, то номінальний ВНП збільшиться, навіть якщо обсяг кінцевих товарів і послуг залишиться без змін. Зростання номінального ВНП може відбуватись за рахунок зростання цін, або збільшенню обсягів виробництва. Щоб відокремити впливи змін у цінах та обсягах продукції, слід розрізняти номінальний та реальний ВНП. Частіше нас цікавить визначення саме реального ВНП, який вимірює ВНП з урахуванням зміни ціни грошей за визначений період часу. Для коригування цін використовують методи інфлярування або дефлярування. У першому випадку, при існуванні тенденції зростання цін у попередні чи наступні роки показники цих періодів збільшується (інфлюється) до рівня базового року. Це роблять для того, щоб показники номінального ВНП не занижували реальний обсяг виробництва тих років. У другому випадку, коли показники номінального ВНП завищують обсяг виробництва їх дефілюють, тобто зменшують.
Для обчислення реального ВНП, потрібно номінальний ВНП поділити на індекс цін, який відомий як ВНП - дефлятор. ВНП - дефлятор включає не тільки ціни споживчих товарів, а також й ціни інвестиційних товарів, товарів придбаних державою, товарів, що продаються та придбаються на світовому ринку. Таким чином дефлятор ВНП є інструментом коригування грошового обсягу ВНП.
Відмінність між реальними і номінальним ВНП можна використати як міру зростання реального рівня цін, або інфляції. ВНП - дефлятор, який є одним із способів вимірювання рівня цін, визначається як відношення номінального ВНП до реального:
ВНП = (1.3.)
Темп зростання ВНП - дефлятора можна наближено виразити такою формулою:
ВНП дефлятор = Т н - Т р (1.4.)
де, Т н - темп зростання номінального ВНП;
Т р - темп зростання реального ВНП.
Якщо у наведеному році номінальний і реальний ВНП збігались, то ВНП - дефлятор є 1,0. Його можна витлумачити як середнє значення цін на всі кінцеві товари в грошовому вираженні, де при цьому кожна ціна визначається часткою відповідного товару у ВНП. Коли ці частки змінюються з перебігом часу, то змінюють і вагові визначники.
Зростання реального ВНП означає збільшення фізичного обсягу продукції. Тобто, якщо ціни продуктів були Р Р у базовому році, то реальний ВНП в році, коли обсяги продажу товарів становлять Q Q є:
ВНП реальний = P * Q + P * Q (1.5.)
Ця відмінність є дуже істотною і стосується всіх макроекономічних змінних: номінальні змінні виражають вартість у поточних цінах, а реальні змінні репрезентують обсяги в сталих цінах.
Відмінність між реальними і номінальним ВНП можна використати як міру зростання реального рівня цін, або інфляції. ВНП - дефлятор, який є одним із засобів вимірювання рівня цін, визначається як відношення номінального до реального ВНП:
ВНП = (1.6.)
Темп зростання ВНП - дефлятора можна наближено виразити такою формулою:
ВНП = Т? - Т? (1.7.)
де Т? - темп зростання.
Якщо у наведеному році номінальний і реальний ВНП збігались, то ВНП - дефлятор є 1,0. Його можна витлумачити як середнє значення цін на всі кінцеві товари в грошовому вираженні, де при цьому кожна ціна визначається часткою відповідного товару у ВНП. Коли ці частки змінюються з перебігом часу, то змінюють і вагові визначники.
РОЗДІЛ 2
ІНШІ ПОКАЗНИКИ ЕКОНОМІЧНОГО ДОБРОБУТУ
Прикладом ще одного показника, що звичайно розраховують у категоріях доходів, є валовий внутрішній продукт. Цей показник, на відміну від ВНП, є більш поширеним на Україні.
ВВП дещо відрізняється від ВНП. Він охоплює вартість усіх кінцевих товарів і послуг, вироблених у межах певної країни за допомогою факторів виробництва, незалежно від того, кому ці ресурси належать, - резидентам чи іноземцям. Іншими словами, вартість товарів, вироблених за допомогою іноземного капіталу, є частиною українського ВВП. Навпаки, доходи отримані українською фірмою за кордоном, не враховується у ВВП України.
Відмінність між ВВП і ВНП

 
 

Цікаве

Загрузка...