WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Валовий національний продукт, та способи його визначення. валовий внутрішній продукт. чистий національний продукт. - Курсова робота

Валовий національний продукт, та способи його визначення. валовий внутрішній продукт. чистий національний продукт. - Курсова робота

бюджету. // Ж: Фінанси України.-2002.-№3.-С. 65-69.
11. Кемпбелл Р. Макконнелл, Стенли Л. Брю "Экономикс: Принципы, проблемы и политика". - Москва, "Республика", 1992, ч.1 С.132-153
12. Кухленко О. Стратегія інвестиційної діяльності в Україні // Ж: Економіка України. - 2002.- № 11. -С. 22-27.
13. Майкл Бурда "Макроекономіка: Європейський контекст". - Львів, "Просвіта",1997, С.33-46
14. Маламед М. "Методи та проблеми обчислення ВВП за категоріями доходу". //Ж: Економіка України, 1997, №2 С.41-51
15. Маламед М. "Методи та проблеми обчислення ВВП за категоріями доходу". //Ж: Економіка України, 1997, №3 С.33-47
16. Методологічні рекомендації по квартальних розробках валового внутрішнього продукту. - Мінстат України. Київ, 1996 С.111
17. Панасюк Б.,Литвинов В. "Національний продукт: теоретичні основи обчислення". //Ж: Економіка України, 1992, №8
18. П'ятаченко Г. "Яку модель обрати Україні. " //Г: Урядовий кур'єр від 1 червня 1996р.
19. Швець І. "Методичні основи обліку потенціального обсягу виробництва". //Ж: Економіка України, 1998, №10, С.42-47
20. "Становлення національної економіки України" за ред. Ватаманюка З.Г.- Львів, 1997, №27 С. 28-30
21. Шпек Р. "Тенденції української економіки". //Ж: Економіка України, 1996, №6, С.5
22. "Экономический рост и макроэкономические диспропорции: Аналіз украинской действительности". Виталий Мельничук. //Ж.: Зеркало недели. № 35 (410) 14-20/09/2002.
А також використовувались такі сайти у мережі Internet:
1. http://www.icps.kiev.ua
2. http://www.bank.gov.ua
3. http://www.ukrstat.gov.ua
4. http://www.ac-rada.gov.ua
5. http://www.sta.gov.ua
ДОДАТКИ
Таблиця 1.
Основні показники економічного і соціального стану України 2001-2004 роки
(у фактичних цінах)
Показники 1999 2000 2001
2002
2003
1 півріччя 2004
Валовий внутрішній продукт, млн. грн. 130442 170070 204190 225810 264165 4600763
Обсяг промислової продукції, млн. грн. 107537 144483 184276 202688 220605 76157
Обсяг продукції сільського господарства, млн. грн. 37240 52550 65218 65253 64473 49624
Виробництво товарів народного споживання, млн. грн. 20996 29762 33524 37933 48336
Інвестиції в основний капітал (капітальні вкладення), млн. грн. 17552 23629 32573 37178 51011 33944
Роздрібний товарооборот, млн. грн. 22151 28757 34417 39691 49994 92573
Обсяг вироблених послуг, млн. грн. 11625 157662 37822 46400 55576 76157
Фінансові результати підприємств та організацій від звичайної діяльності до оподаткування, млн. грн. 7427 13933 18741 14641 19643 68669
Питома вага збиткових підприємств, % 55,7 37,7 38,2 38,8 37,2 39,0
Середньомісячна номінальна заробітна плата працівників, грн. 177,52 230,13 311,08 376,38 462,27 543,18
Індекс реальної заробітної плати працівників, % 103,4 103,6 120,4 115,6 113,8 102,5
Доходи населення, млн. грн. 61865 86911 1093912 185073 215798 106733
Витрати та заощадження населення, млн. грн. 59518 83777 1028353 185073 215798 86678
Індекс споживчих цін, % 119,2 125,8 106,1 99,4 108,2 102,7
Індекс цін виробників промислової продукції, % 115,7 120,8 100,9 105,7 111,1 108,4
Рівень безробіття (на останню дату), % 4,30 4,22 3,68 3,80 3,60 3,73
Експорт товарів та послуг, млн. доларів США 163324 192485 21086 23351 28953 27373
Імпорт товарів та послуг, млн. доларів США 15237 18116 20473 21494 27665 22988
Коефіцієнт обслуговування зовнішнього боргу, % 16,1 14,3 14,5 12,0 11,3 11,5
Валові міжнародні резерви, в місяцях імпорту майбутнього періоду 3,7 4,3 1,7 2,0 2,6 3,1
у % до ВВП:
Доходи зведеного бюджету 25,2 28,9 26,9 27,4 28,5 28,0
Видатки зведеного бюджету 26,7 28,3 27,2 26,7 28,7 24,6
Дефіцит(-)/ Профіцит(+) зведеного бюджету -1,5 -0,7 -0,3 0,7 -0,2 3,0
Сальдо поточного рахунку платіжного балансу 5,4 4,6 3,7 7,5 5,9 14,9
Таблиця 2.
Коригування ВВП з урахуванням рівня цін
(млрд. крб., з 1996 р. - млн. грн.)
Рік 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Номінальний ВВП 5033 148273 1203769 5451642 81519 93365 102593 130442 170070 204190 225810 264165
Індекс споживчих цін на товари та послуги, % 1624 4835 991,2 477 180,3 115,9 110,6 122,7 128,2 112 100,8 105,2
Реальний (скоригований) ВВП 310 3067 121446 1142902 45213 80557 92760 106310 132660 182313 224018 251107
СЛОВНИК ЕКОНОМІЧНИХ ТЕРМІНІВ
Амортизація (амортизаційні відрахування) - оцінка обсягу зношеного або спожитого (використаного) капіталу у процесі виробництва валового національного продукту.
Базовий період - період (рік), що береться за основу при розрахунку індексу цін для порівняння з цінами, що діяли у інші роки.
Бюджетний дефіцит - сума перевищення витрат державного уряду над його доходами у кожен розрахунковий рік.
Валовий національний продукт (ВНП) - загальна ринкова вартість усіх готових товарів та послуг, що вироблені у країні протягом року.
Валові приватні внутрішні інвестиції - витрати на знов вироблені засоби виробництва: машини, устаткування, інструменти і будівлі, - а також на поповнення товарно-матеріальних запасів.
Виробничий потенціал - реальний обсяг продукції (ВВП, ВНП), який економіка у змозі виробити при повному використанні існуючих ресурсів.
Дефлярування - коригування реального ВВП (ВНП) шляхом зменшення вартості ВВП (ВНП), виробленого у році, коли рівень цін був вище, ніж у базовому році.
Дефлятор ВВП (ВНП) - індекс цін на усі готові товари та послуги, що вживається для кореляції грошового (номінального) ВВП (ВНП) з метою зміни реального ВВП (ВНП).
Додаткова вартість - вартість проданого продукту за винятком вартості сировини (виробів), що використані на виробництво цього продукту.
Економічне зростання - збільшення або реального обсягу продукції (ВНП, ВВП), або реального обсягу продукції на душу населення.
Інвестиції - витрати на виробництво та накопичення засобів виробництва та збільшення матеріальних запасів.
Індекс цін - індекс, що показує динаміку зміни ціни "ринкового кошика", тобто ціни ринкового набору споживчих товарів.
Зростаюча економіка - економіка, в якої чистий обсяг приватних внутрішніх інвестицій більше "0" (тобто валовий обсяг приватних внутрішніх інвестицій більш ніж сума амортизаційних витрат).
Профіцит державного бюджету - перевищення доходів державного уряду над його витратами у кожен розрахунковий рік.
Трансфертний платіж - сплата урядом або фірмою домогосподарству або фірмі грошей (або передавання товарів чи послуг), в обмін на яки платник не отримує товари чи послуги.
Чистий обсяг приватних внутрішніх інвестицій - прирощення основного капіталу країни протягом року, тобто валові приватні внутрішні інвестиції мінус амортизаційні відрахування.

 
 

Цікаве

Загрузка...