WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Галузева структура економіки України на початку ХХІ століття - Курсова робота

Галузева структура економіки України на початку ХХІ століття - Курсова робота

кредитування будівництва і придбання житла. Джерелами цих ресурсів зокрема можуть виступати:
o населення, яке потребує поліпшення житлових умов;
o підприємства, що бажають вирішити житлові проблеми своїх співробітників;
o державні органи керування і місцеві адміністрації;
o фінансові інвестори.
Одним із видів фінансового забезпечення житлового будівництва може стати довгострокове кредитування, або іпотека. Іпотека - це застава землі та нерухомого майна для отримання в банку довгострокового кредиту. Сьогодні іпотека є найпоширенішим видом фінансових операцій у розвинутих країнах. Вкладання коштів в іпотечне кредитування будівництва житла можна віднести до найліквідніших банківських активів.
У сфері послуг найбільш перспективними є телекомунікаційна та транспортні галузі.
Щоб галузь телекомунікацій України дійсно вийшла на належний рівень конкурентоспроможності, необхідно вирішити наступні завдання:
1. Підвищити технологічний рівень галузі.
2. Усунути монополію на ринку.
3. Створити належне законодавче підгрунтя функціонування галузі.
4. Підвищити рівень телефонізації по всій території країни.
5. Створити сприятливий інвестиційний клімат для залучення іноземних інвестицій у галузь.
6. Виділяти належні кошти на наукові дослідження всередині галузі.
Найбільш розвинений на сьогоднішній день є залізничний вид транспорту. Фактично зараз відбувається покращення стану залізничного транспорту, оновлення основних засобів, а саме ремонт колій, вокзалів, закупівля нових локомотивів. Але поки що все це йде в досить обмежених масштабах та торкається лише ключових напрямків. Для більш широкого оновлення потрібно знайти вільні кошти. Це можуть бути іноземні або вітчизняні інвестиції або кошти вивільнені з структури самої залізниці. [5, c. 42]
Висновки
Проаналізувавши наявний стан галузевої структури України ми можемо зробити наступні висновки:
1. Галузева структура економіки України є застаріла, неефективна, не відповідає сучасним ринковим стандартам. Така структура нездатна забезпечити економічну стабільність в державі, нездатна створити умови для подальшого розвитку економіки та економічного зростання.
2. Зростання питомої ваги енерго- та матеріаломістких, а також екологічно небезпечних виробництв призводить до забруднення навколишнього середовища.
3. Втручання держави в процеси структурної перебудови не приносять бажаних результатів,немає чіткої структурної політики уряду.
4. Переважна більшість інвестицій направляється в промисловість, тоді як решта галузей національної економіки залишаються поза увагою інвесторів.
5. Жоден з пріоритетів національної економіки не має достатніх інвестицій для його реалізації.
6. Реалізація більшості з пріоритетів розрахована на 10-15 років. Чисті прибутки за сприятливих умов можливі лише через 5-7 років, а до того часу національна економіка має якось розв'язувати проблему внутрішнього споживчого ринку.
Тому нині першочергове завдання - подолати несприятливі тенденції, глибоку структурну кризу економіки України, надати економіці належного динамізму. Насамперед йдеться про глибокі структурні зміни та нову інвестиційну політику. Інвестиційну політику відносно окремих галузей слід здійснювати так, щоб масштаби капітального будівництва відповідали потужностям, матеріальним і трудовим ресурсам. Суть нових змін - у перенесенні центра ваги з кількісних показників на якість і ефективність, з проміжних - на кінцеві результати, з розширення виробничих фондів - на оновлення їх, нарощування паливно-енергетичних ресурсів, поліпшення використання їх, прискорений розвиток наукоємних галузей, виробничої та соціальної інфраструктури.
На стратегічних напрямах розвитку економіки слід розробляти і здійснювати комплексні програми, більш динамічно розвивати галузі, що визначають науково-технічний прогрес, забеспечують широкий економічний ефект і розв'язання соціальних завдань.
Взаємодія всіх галузей економіки України зумовлена кардинальною зміною структурної та інвестиційної політики щодо галузей, що передбачає: рішучу орієнтацію виробничих капітальних вкладень на реконструкцію і технічне переоснащення підриємств, що в кілька разів ефективніше, ніж будівництво нових, концентрацію капітальних вкладень на основних напрямах, здатних швидко забезпечити економічний ефект, визначення пропорцій у використанні капітальних вкладень з тим, щоб забезпечити соціальну орієнтацію економіки, пропорційний і збалансований розвиток різних галузей. Слід посилити залежність між обсягом ресурсів, що спрямовуються на соціальний розвиток областей і окремих регіонів, і результатами діяльності підприємств, розташованих на їхній території.
Все це сприятиме великим структурним змінам в економіці України, значному збільшенню наукоємних виробництв, машинобудування і хімії, зниженню частки видобувних і сировинних галузей, однак при цьому збільшиться значущисть глибокої комплексної переробки сировини. Галузева структура народного господарства матиме динамічніший, стійкіший характер, повніше задовольнятиме потреби суспільства.
Література
1. Герасимчук М. Тенденції розвитку промисловості України на сучасному етапі // Економіка України. - 2002. - №3
2. Економіка України: десять років реформ / За ред. З. Ватаманюка та С. Панчишина. - Л. ЛНУ ім. Івана Франка, 2001. - 496 с.
3. Єрохін С. Структурна трансформація національної економіки // Економіка України. - 2002. - №10, 11
4. Заболоцький Б.Ф., Кокошко М.Ф., Смовженко Т.С. Економіка України. - Л.: ЛБК НБУ, 1997. - 580 с.
5. Ложачевська О. Характеристика транспортної галузі України // Економіст. - 2002 - №10
6. Михайленко О. Методологічні аспекти структурування національної економіки і національного ринку // Економіка України. - 2003. - №5
7. Програми структурної перебудови економіки України на середньостроковий період 1993-2003 рр. (Проект). - К., Міністерство економіки України, 1998
8. Програма "Україна - 2012" (Проект). - К., Міністерство економіки України, 1998
9. Розміщення продуктивних сил України: Підручник / За ред. Є.П. Качана. - К.: ВД "Юридична книга", 2001. - 552 с.
10. Рыночные трансформации в переходной економике / Под ред. А.Н. Алымова). - К., ІЕ НАН України, 1998. - 432 с.
11. Статистичний щорічник України за 2002 р.
12. Чевганова В., Брижань І. Кластери та їх економічне значення // Економіка України. - 2002. - №11
13. Чеботарьов В. Структура АПК та формування інноваційної політики її трансформації // Економіка України. - 2003. - №7

 
 

Цікаве

Загрузка...