WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Галузева структура економіки України на початку ХХІ століття - Курсова робота

Галузева структура економіки України на початку ХХІ століття - Курсова робота

у 2002р. - 9%, що, відповідно, збільшило внутрішній попит на продукцію машинобудування, металургії та промисловості будівельних матеріалів. Підвищення реальної заробітної плати у 2000 р. на 3,6%, в 2001 р. на 19%, в 2002 на 18%, а також пенсій та інших соціальних виплат, відповідно, збільшило внутрішній попит на продукцію харчової та легкої промисловості. Зовнішньоторговельний оборот зріс у 2000 р. на 17%, за 2001 р. - на 14% і в 2002р. на 10,5% (при додатному сальдо). [1, c. 24]
Структура промислового комплексу:
1. Важка промисловість:
- машинобудівний комплекс,
- металургійний комплекс,
- хімічно-лісовий комплекс,
- промисловість будівельних матеріалів,
- паливно-енергетичний комплекс.
2. Легка промисловість.
3. Харчова промисловість. [9, c. 129]
Будівельна галузь є однією з найважливіших галузей національної економіки, від якої залежить ефективність функціонування всієї системи господарювання в країні. Важливість цієї галузі для економіки будь-якої країни можна пояснити наступним чином:капітальне будівництво, напевне, як ніяка інша галузь економіки, створює велику кількість робочих місць і споживає продукцію багатьох галузей народного господарства. Економічний ефект від розвитку цієї галузі полягає у мультиплікаційному ефекті коштів, вкладених у будівництво. Адже з розвитком будівельної галузі будуть розвиватися: виробництво будівельних матеріалів і відповідного обладнання, машинобудівна галузь, металургія і металообробка, нафтохімія, виробництво скла, деревообробна і фарфоро-фаянсова промисловість, транспорт, енергетика тощо. І, вочевидь, як ніяка інша галузь економіки, будівництво сприяє розвитку підприємств малого бізнесу, особливо того, який спеціалізується на оздоблювальних і ремонтних роботах, на виробництві та встановленні вбудованих меблів і т. ін
Сьогодні в Україні будівництво перебуває в занепаді: основні фонди зношені майже на 60 %, у середньому на одну родину вони втричі менші ніж в Росії і вчетверо - ніж у Литві. Порівняно із західноєвропейськими країнами матеріальна база України в 3-5 разів менша стосовно житла, в 4-5 разів щодо культури та спорту, удвічі щодо науки та в 5-6 разів щодо медицини.
Агропромисловий комплекс України - складна виробничо-економічна система, яка становить групу технологічно й економічно взаємопов'язаних галузей сільського господарства, промисловості та інфраструктури. В АПК є три основні сфери:
1) забезпечує сільське господарство різним устаткуванням і засобами виробництва;
2) власне сільське господарство;
3) заготівля, зберігання і переробка сільськогосподарської продукції. [9, c. 128]
Центральна ланка АПК - сільське господарство.
Агропромисловий комплекс України нині переживає не найкращі часи. Як і багато інших галузей, він знаходиться у глибокій транснаціональній кризі. Реформи в аграрному секторі України просуваються повільно. Одна із причин - неспроможність уряду виробити і втілити дієву стратегію реформ, спрямовану на забезпечення тривалої ефективності галузі та підвищення її конкурентоспроможності. Цю неспроможність зумовлюють кілька чинників, зокрема такі: неспроможність виробляти й аналізувати політику; брак скоординованості у виробленні та провадженні політики; невідповідність адміністративних структур; опір сторін, зацікавлених у гальмуванні реформ; вплив консервативних сил.
Аграрний сектор України має величезний потенціал, але за браком відповідних економічних та інституційних умов не може його використати. Спад виробництва великою мірою зумовили помилки в здійсненні аграрної політики. Керівники та працівники сільськогосподарських підприємств не мають відповідних стимулів до діяльності, а ця обставина приводить до низької продуктивності факторів виробництва. Не останню роль відіграє збереження монополізованої і неефективної системи постачання виробничих ресурсів та реалізації продукції. Цю структуру Україна отримала в спадок від планової економіки. Як і раніше, існує також непрямий контроль над цінами, що його встановлюють через державні угоди та замовлення. За такої політики сільськогосподарські виробники постійно перебувають під тиском і змушені продавати продукцію за низькими цінами. Інакше не матимуть доступу до ресурсів та кредитів, які вкрай важко одержати самотужки. Тому існує істотна різниця між світовими і внутрішніми цінами на сільськогосподарську продукцію.
Сфера послуг - це діяльність суб'єктів, яка не набуває матеріально-речової форми і задовольняє певні потреби замовників - особисті, колективні. Послуги є результатом різнорідної діяльності, що здійснюється виробником на замовлення будь-яких споживачів (окремих громадян підприємств, організацій, підприємців), і, як правило, веде до зміни стану одиниць, які споживають ці послуги. Специфіка послуг як продукції полягає в тому, що послуги не накопичуються, не транспортуються, не існують окремо від виробників, тобто вони споживаються, в основному, в момент їх надання. [10, c. 319]
На сьогоднішній день сфера послуг в Україні нерозвинена, в цій галузі зайнято лише близько 40%, тоді як у розвинених цей показник становить 70-75%. Частка послуг у ВВП складає лише 35%. У сфері послуг найбільш розвинені такі галузі: пошта і зв'язок, транспорт та операції з нерухомістю (див. табл.. 3).
Таблиця 3
Структура обсягів послуг за видами економічної діяльності (відсотків)
Вид послуги Обсяг вироблених
послуг Обсяг реалізованих
послуг Обсяг послуг,
реалізованих населенню
2001 2002 2001 2002 2001 2002
Всього
у тому числі:
Технічне обслуговування
та ремонт автомобілів.......................
Ремонт предметів особистого користування і домашнього вжитку................................................
Готелі та інші місця для короткотермінового проживання....
Транспорт..........................................
Туристичні агентства та бюро подорожей..........................................
Діяльність транспортних агентств...
Пошта і зв'язок..................................
Операції з нерухомістю....................
Діяльність у сфері інформатизації...
Діяльність у сфері права...................
Діяльність у сфері архітектури та будівництва........................................
Реклама...............................................
Слідча діяльність та забезпечення безпеки...............................................
Освіта.................................................
Діяльність з охорони здоров'я людини...............................................
Індивідуальні

 
 

Цікаве

Загрузка...