WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Галузева структура економіки України на початку ХХІ століття - Курсова робота

Галузева структура економіки України на початку ХХІ століття - Курсова робота

потенціал щодо вкладу у підвищення добробуту людей. Державні та приватні інвестиції, що направляються на поліпшення умов функціонування кластеру, приносять користь відразу багатьом фірмам.
На відміну від цього, розгляд ситуації у країні та у світі з точки зору галузей або вузьких секторів часто зводиться до лобіювання їх інтересів у питаннях виділення субсидій, обмежень імпорту або полегшення податкового тиску на компанії, що беруть участь у відповідних процесах. Отримані при цьому пільги й переваги можуть деформувати ринок, порушуючи пропорції міжгалузевого конкурентного розподілу капіталів. Однак уже в середньостроковому періоді ці "підтримані" галузі, позбавлені умов для повноцінної реалізації своєї продукції в умовах загальноїнесприятливої економічної кон'юнктури, починають відчувати ті самі (якщо не більші) проблеми розвитку.
Замість того, щоб рекомендувати якісь обмеження для іноземних фірм, теорія кластерів пропонує заохочувати їх. Ці фірми посилюють зовнішні зв'язки кластеру та сприяють підвищенню його продуктивності, а їх діяльність, у свою чергу, створює умови для зростання зайнятості в кластері та його додаткового інвестування.
Якщо промислова політика має тенденцію до порушення конкуренції на користь окремих галузей або підприємств, то теорія кластерів фокусує свою увагу на подоланні обмежень, які накладаються на підвищення продуктивності та зростання конкуренції, а також на динамічний розвиток ринку.
2. Загальна характеристика галузевої структури економіки України
Рівень освоєння території України відносно високий. Економіка України охоплює всі ланки суспільного виробництва, розподілу та обміну на всій території. Вона має складну, досить диференційовану й диверсифіковану структуру. Для неї характерні:
" переважання важкої індустрії;
" недостатній розвиток галузей і виробництва товарів народного споживання;
" наявність галузей і виробництв, що забезпечують науково-технічний прогрес і розширення та поглиблення внутрішньо і міжгалузевих виробничих зв'язків. [9, c.125]
Однак переважна орієнтація на розвиток важкої індустрії в Україні деформувала структуру всієї економіки, тому в перспективі потрібні рішучі структурні зміни на користь прискореного розвитку виробництва товарів народного споживання, що сприятиме не лише розвитку легкої і харчової промисловості, а й активному залученню машинобудівного та оборонного комплексів до випуску товарів народного споживання.
На галузеву структуру економіки України впливають різні економічні та природні чинники, в тому числі наявний рівень розвитку продуктивних сил, темпи зростання (занепаду) виробництва, рівень забезпечення сировинними та паливно-енергетичними ресурсами, інтенсивність реалізації досягнень науки й техніки, міжнародний поділ праці, економічна інтеграція.
Функціонування та вдосконалення господарства України пов'язані з раціональним використанням природних, матеріальних і трудових ресурсів, забезпеченням відповідних пропорцій у межах галузей, регіонів, всього господарства, переведенням економіки на інтенсивний шлях розвитку, підвищенням ріння суспільного виробництва, охороною навколишнього середовища,
Економіка України розвивалася за міжреспубліканським поділом праці, дво- і багатосторонніми економічними угодами. У процесі розвитку докорінно змінилася її структура. Провідну роль почала відігравати важка промисловість, на яку в 1989 р. припадало 69,5% продукції промисловості. Це змінило співвідношення між виробництвом засобів виробництва і предметів споживання, між видобувною та обробною промисловістю, а також між різними галузями промисловості й міжгалузевими комплексами.
З 1990 р. структура господарства України значно змінилася. Так, зменшилися промислове виробництво - на 43%, частка сільського господарства у ВВП - з 20,8% у 1992 р. до 15.3% у 2002 р. Будівельний комплекс зазнав значних змін (з 8-10% у 1990 р до 4% у 2002 р.), а частка послуг у ВВП зросла з 25% до 32% у 2002 р. Тіньова економіка, за оцінками спеціалістів, становить біля 60%.
Промисловість - найважливіша структурна ланка господарського комплексу України. У цій галузі в 2002 р. було задіяно 34% промислово-виробничих фондів, 29,2% промислово-виробничого персоналу. Обсяг промислової продукції в загальному обсязі валової продукції галузей економіки (в основних цінах) становив 49%, валова додана вартість промисловості в загальному обсязі валової доданої вартості галузей економіки - 34,4% (табл. 1).
Таблиця 1
Промисловість в економіці (відсотків)
Показник 1985 1990 1995 1997 1998 1999 2000 2002
Обсяг промислової продукції
у загальному випуску
(в основних цінах)
-
50,7
47,4
41,9
43,3
46,5
47,0
49,0
Валова додана вартість
промисловості в загальному
обсязі валової доданої вартості галузей економіки
-
36,0
34.6
28.4
29,8
32,8
31,4
34,4
Основні засоби промисловості
33,4
32,4
31,5
29.7
31,1
31,2
32,2
34,0
Частка промислово виробничого персоналу
30,6
30.4
27,6
27,0
27,4
27,2
25,2
29,2
Джерело: Статистичний щорічник України за 2002 р.
Кризовий період у промисловості, протягом якого обсяг виробництва скоротився наполовину, було подолано в 1999 р., коли негативна динаміка змінилася на позитивну. За 1999 р. обсяг промислової продукції зріс на 4%, за 2000 р. - на 13%, за 2001 р. - на 14%, за 2002 - на 7%. Крім того, почала поліпшуватися галузева структура промисловості за рахунок випереджального розвитку обробних (переробних) галузей, які випускають кінцеву продукцію, порівняно з добувними галузями, які випускають проміжну продукцію (див. табл. 2).
Таблиця 2
Приріст продукції за основними галузями промисловості (відсотків)
Галузі Роки
2000 2001 2002
Вся промисловість
Добувна
Обробна
Паливна
Електроенергетика
Металургія
Машинобудування
Харчова
Легка
Деревообробна і паперова 13,2
6,4
16,6
-4
-1,8
21,3
15,3
23
36,4
56,5 14,2
3,3
17,2
5
2,6
5
18,8
18,2
13,8
28 7
2,3
8,9
-
1,1
3,9
11,3
8,4
0,4
23,4
Джерело: Статистичний щорічник України за 2002 р.
Зростання промислового виробництва відбувається на основі підвищення попиту внутрішнього (інвестиційного та споживчого) і зовнішнього ринків. Так, зростання інвестицій в національну економіку становило у 2000р. - 14%, у 2001р. - 20%,

 
 

Цікаве

Загрузка...