WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Регулювання зовнішньоторговельної політики України в умовах ринкової трансформації - Дипломна робота

Регулювання зовнішньоторговельної політики України в умовах ринкової трансформації - Дипломна робота

зовнішньоекономічних зв'язків, яка повинна базуватися на створенні організаційних структур, здатних забезпечити науково-технічне, виробничо-інвестиційне і торговельно-економічне співробітництво України в конкретних ланках міжнародних економічних ланцюгів, які виходять за межі національних економічних систем.
18. Для створення і впровадження нової моделі організації регулювання зовнішньоторговельної політики необхідне комплексне і системне вирішення проблем вдосконалення системи зовнішньоекономічних зв'язків. Для реалізації цієї моделі вкрай потрібне створення відповідної кількості суб'єктів управління і господарювання, здатних забезпечити всебічну інтеграцію України в світове господарство; приведення організаційно-економічних структур зовнішньоторговельних операцій, органів їх управління у відповідність до завдань інтеграційного розвитку країни; розробка і послідовне впровадження найбільш ефективних механізмів впливу державної зовнішньоторговельної політики на процес розвитку зовнішньоекономічного фактору макроекономічної стабілізації України.
Список використаної літератури
1. Александров А.А. Предприятие с иностранными инвестициями. М.: 1997. - 117 с.
2. Анулова Г.Н. Денежно-кредитное регулирование: опыт развивающихся стран. - М.: Наука, 1992.
3. Анулова Г.Н. Международные валютно-финансовые организации и развивающиеся страны. - М.: Финансы и статистика. 1988.
4. Базаров Б.А., Пурлиев Б К. Развитие внешнеэкономических связей Туркменистана/Тур. ин-т. нар. хоз-ва.-Ашхабат: Ылым, 1996. - 20 с.
5. Близнюк С.В. Стратегічний маркетинг торговельної фірми: методичні і організаційні аспекти управління. - К.: Українська академія зовнішньої торгівлі, 1998. - 269 с.
6. Бондаренко А.Ф. Экономические стратегии управления рынком. - Сумы, 1998. - 108 с.
7. Борзунов В.І. Постприватизаційна стратегія економічного розвитку акціонерних підприємств. - Суми, 1998. - 17 с.
8. БРАУН С. Іноземна допомога на практиці / Пер. з англ. О. Матвиєнко. - К.: Основи, 1994.
9. Бударіна Н.О. Удосконалення зовнішньо-економічної діяльності металургійного комплексу регіону (на прикладі підприємств Донецької області) - Донецк, 1998. - 16 с.
10. Валютная политика капиталистических стран / Авт. колл.: Г. Н.Анулова и др. - М.: Наука, 1990.
11. Василик С.К. Ефективність діяльності акціонерних підприємств - Харків, 1998. - 16 с.
12. Василишин Р. Д. Стратегія розвитку підприємства в умовах ринку - Суми: Сумський дер. агр. ун-т, 1997.
13. Вернер Б. Роль стратегічного менеджменту в забезпеченні конкурентоспроможності малих та середніх підприємств. /Київський ун-т ім. Т.Г. Шевченка, Ін-т міжнародних відносин. - К., 1998. - 17 с.
14. Взаимодействие экономических структур в условиях их растущей взаимозависимости / Л. Л. Кистерский, В. И. Степаненко, И. Г. Гайдучок и др. - К.: Наукова Думка, 1992.
15. Вільні економічні зоні в сучасному світовому господарстві //Вісник ОДУ, Одеса, 1997.
16. Власюк О.С. Моделі аналізу та прогнозування економічного і соціального розвитку України - К., 1997. - 48 с.
17. Волынский В.С. Кредит в условиях современного капитализма. - М.: Финансы и статистика, 1991.
18. Воробьева Л.А. Развитие малого предпринимательства: теория и опыт /НАН Украины, Институт экономики промышленности. - Донецк, 1997. - 32 с.
19. Воронков О.Г. Экономические отношения в практике хозяйствования - К.: МАУП, 1996. - 112 с.
20. Все о внешнеэкономической деятельности. Справочное пособие для бухгалтера. / Н. Борщ, С. Ильяшенко. - Харьков: Фактор, 1997. - 324 с.
21. Внешнеэкономическая деятельность в Украине: Правовые, экономические, финансовые аспекты / Авт. сост. А.З. Белецкий и др. - Харьков: Ин-т труда и социально-экономических исследований. Правовой центр "Интеллект", 1993.- Ч.3. - 216 с.
22. Внешнеэкономические связи Республики Беларусь в 1995 году.: Сборник/Мин-во статистики и анализа Респ. Беларусь. - Минск,1996.
23. Гальчинський А.С. Сучасна валютна система. - К.: "LIВRА", 1993.
24. Годун С.Д., Запольский В.Б. Хун Мен-Лань. Досвід економічного розвитку нових індустріальних країн і можливі напрямки їх співробітництва з Україною. / Вісник Київського університету Міжнародні відносини. - К., 1997. - С. 59-62.
25. Голубій І.Е. Зовнішньоекономічні аспекти трансформації економіки Японії в умовах глобалізації світогосподарських зв'язків. - К., 1998. - 18 с.
26. Грабинский І.М. Сучасні економічні системи . - Львів, 1997. - 176 с.
27. Гроте Г., Шульмайстер Д., Умбрайт Г. Применение экономико-математических моделей в планировании внешнеэкономических связей / Пер. с |. англ. -М.: Прогресс:, 1974.
28. Давыдов А.Ю. Инфляция в экономике: мировой опыт и наши проблемы. - М.: Международные отношения, 1991.
29. Дайковский Ю.А. 505 приемов бизнеса: маркетинг, менеджмент, реклама, торговля, производство, налоги, стимулирование труда. - К., 1998. - 269 с.
30. Даниэл Джон Д., Радеба Ли X. Международный бизнес: внешняя сделка и деловые операции. Пер. с англ. 6-е изд. - М.: Дело ЛТД, 1994. - 784 с.
31. Данько Т.П., Окрут З.М. Свободные экономические зоны в мировом хозяйстве. - М.: Инефра, 1998. - 168 с.
32. Дараховский Й.С. Международный маркетинг - М.: Азимут-Центр, 1992. -366 с.
33. Держава - податки - бізнес: (із світового досвіду фіскального регулювання ринкової економіки) / В. М. Суторміна, В. М. ФЕДОСОВ, В. Л.Андрущенко. - К.: Либідь, 1998.
34. Как продать товар на внешнем рынке. Довідник / - М.: Мысль, 1991.
35. Долженкова Л.Д. Корлякова Л.Л. Программы структурной адаптации МБРР // Деньги и кредит. - 1996. -№. 3. - С. 50-56.
36. Долинская М.Г., Соловей И.А. Маркетинг и конкурентоспособность промышленной продукции. - М.: Изд-во стандартов, 1990 .
37. Домінік Ру, Даніель Сулье, Управління. - К.: Основи, 1995.
38. Доронина М.С.Организация международных научно-технических связей. - Харьков: Бизнес Информ, 1998. - 132 с.
39. Душанич Т.Н., Душанич И.Б. Экономика переходного периода // Институт международного права и экономики. - М., 1996. - 184 с.
40. Економіка України та шляхи її подальшого реформування // Матеріали Всеукраїнської наради економістів 14-15 вересня 1995 р.- К., 1996. - 324 с.
41. Жирмунський М.М. Организация и техника советского экспорта.-М., 1988.
42. Жуков Н. Реформа внешнеэкономической деятельности: проблемы, решение практика. - М.: Экономика, 1985.
43. Жуков С.В. Развивающиеся страны: сфера услуг и экономический рост. - М.:Наука, 1994.
44. Заблодський Б.Ф. та інші. Економіка України: національна економіка України: Підручник для студентів економ. спец. Вузів. /Б.Ф. Залоблодський та інші. Львів: НБУ, Львівська комерційна академія, 1997. - 579 с.
45. Завьялов П.С., Демидов В.Л. Формула успеха: маркетинг /сто вопросов - сто ответов о том, как зффективно действовать на внешнем рынке/. - М.: Международные отношения,

 
 

Цікаве

Загрузка...