WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Регулювання зовнішньоторговельної політики України в умовах ринкової трансформації - Дипломна робота

Регулювання зовнішньоторговельної політики України в умовах ринкової трансформації - Дипломна робота

багаторівневу комп'ютеризовану систему збору і обробки інформації для здійснення зовнішньоекономічних зв'язків.
9. Інтеграція України в сучасне світове господарство багато в чому залежить від ступеня відкритості національної економіки і ефективності здійснення зовнішньої торгівлі.
Проведений в роботі аналіз зовнішньої торгівлі України свідчить про наступні тенденції розвитку зовнішньоекономічних зв'язків: більш широка участь національної економіки у міжнародному поділі праці; зростання зовнішньої торгівлі країни, що знайшло відбиток у підвищенні коефіцієнта еластичності зовнішньоторговельного обороту по кінцевій продукції; посилення зовнішньої залежності внутрішнього споживання, про що свідчить зростання імпортних поставок по деяким позиціям продукції в порівнянні з експортом; структура експорту носить переважно сировинну спрямованість при низькій конкурентоспроможності машинотехнічних виробів; слабка участь іноземного капіталу в модернізації діючих виробництв і низька активність вітчизняних товаровиробників у розвитку коопераційних зв'язків з міжнародним бізнесом. На нашу думку, існуюча модель інтеграційного розвитку України не відповідає реальним можливостям промислового, кадрового і науково-технічного потенціалу України, потребам зміцнення її позиції на світогосподарській арені. Вихід з ситуації. що склалася, слід шукати в розвитку взаємозв'язку і взаємовпливі загальногосподарської кон'юнктури і стану зовнішньої торгівлі, у підпорядкуванні розвитку останньої і механізму її регулювання завданням ринкової трансформації і структурного реформування економіки України.
10. Проведений аналіз дає підстави стверджувати, що зовнішньоекономічна політика України потребує кардинальних змін, які включатимуть, як збереження і розвиток науково-технічного, виробничого, інтелектуального і культурного потенціалів країни, так і зміцнення й підвищення ефективності зовнішньоторговельних зв'язків, забезпечення більш вигідних умов інтеграції України в сучасне світове господарство на основі поліпшення структури вивозу і розвитку експортного потенціалу як загальнонаціонального пріоритету України. Такий підхід сприятиме зміцненню економічної безпеки держави, що грунтується на зменшенні ресурсної, фінансової і технологічної залежності, диверсифікації експорту та імпорту і підвищенні ефективності зовнішньоекономічних зв'язків.
11. Основним завданням вдосконалення механізму зовнішньоторговельної політики на сучасному етапі ринкової трансформації України є її подальша інтеграція у світове господарство. В цьому процесі важливу роль відіграє регіональний фактор інтеграційного розвитку країни, який передбачає освоєння нових товарних регіональних ринків збуту, забезпечення експортно-імпортної збалансованості, використання порівняльних переваг міжнародного поділу праці для нарощування економічного потенціалу держави.
12. Розробка і реалізація сучасної зовнішньоторговельної стратегії України передбачає створення системи економічних стимулів, спрямованих на найбільш повне забезпечення потреб у постачанні на економічно вигідних для держави умовах товарів критичного імпорту і іншої продукції виробничо-технічного призначення і створення ефективного механізму раціонального обмеження постачань товарів некритичного імпорту і поліпшення їхньої якості з врахуванням інтересів вітчизняних виробників і населення; а також створення умов для поліпшення структури вивозу товарів на основі реалізації заходів, спрямованих на зміцнення і розвиток економічного потенціалу України.
13. В умовах інтернаціоналізації виробництва і капіталу потрібно приділяти більшу увагу формуванню різноманітних форм економічного співробітництва, насамперед виробничо-інвестиційному, яке модифікує і робить товарне виробництво більш ефективним. Такий підхід дасть можливість українському виробництву розвиватися на базі міжнародного технологічного співробітництва, перейти до нової моделі взаємодії національного господарства зі світовим. Орієнтація винятково на зовнішньоторговельну модель економічного співробітництва може призвести до ще більшого поглиблення структурної кризи і макроекономічної дестабілізації в країні. Світовий досвід свідчить, що вихід національної економіки на світові ринки забезпечується не тільки продуктом і навіть не галуззю, а міжгалузевим комплексом, який сприяє відтворювальним і технологічним процесам в кожній національній економіці. Виявлення і підтримка розвитку таких форм міжнародного економічного співробітництва повинні бути пріоритетними для української економіки.
14. Вихід України на зовнішні ринки потребує постійного наукового пошуку створення нових товарів і послуг. Саме науковий продукт має величезне значення як товар. Українська наука має високі досягнення , але для підвищення конкурентоспроможності України і укріплення її позицій на світових ринках, необхідна відповідно розвинена наукова інфраструктура - підготовка висококваліфікованих науково-інженерних кадрів, розвинена інформаційна мережа, інтегрована у світовий інформаційний простір. Таким чином, необхідно розробити державну програму стратегічного розвитку науки і науково-технічних досліджень, що сприятиме науково-технічному співробітництву України з країнами світу.
15. Сьогодні особливої актуальності набувають проблеми вивчення діалектики виникнення і розвитку протиріч в процесі міжнародного інвестиційного розвитку України, що необхідно врахувати при розробці механізму залучення і використання іноземних інвестицій. В цьому контексті більшу увагу треба приділити раціональному використанню капіталу транснаціональних корпорацій, який повинен забезпечити максимальну ефективність української економіки. Курс на формування відкритої економіки України повинен базуватися не тільки на розвиткові зовнішньої торгівлі, але й на поступовому відкритті ще двох каналів взаємозв'язку національної економіки зі світовим господарством - руху капіталів і взаємообміну національних валют.
Державна зовнішньоторговельна політика повинна стимулювати іноземне капіталовкладення і сприяти формуванню насиченого і розгалуженого ринку капіталів, а також активізації суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України на світових фінансових ринках.
16. Як свідчать результати даного наукового дослідження, сьогодні Україні необхідна розробка ефективної податкової, структурної, інвестиційної, фінансової і інноваційної політики, яка повинна бути спрямована на прискорення диверсифікації капіталу, конверсії военно-промислового комплексу, реалізацію визначених державою пріоритетних напрямів поліпшення структури національного виробництва іпідвищення його конкурентоспроможності. Для досягнення цієї мети необхідна розробка і реалізація ефективних соціально-економічних програм і конкретних інвестиційних проектів розвитку високоефективного підприємництва і бізнесу.
17. Корінні зміни системи організації і управління зовнішньоторговельними операціями передбачають перехід на відтворювальну (геоекономічну) модель

 
 

Цікаве

Загрузка...