WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Регулювання зовнішньоторговельної політики України в умовах ринкової трансформації - Дипломна робота

Регулювання зовнішньоторговельної політики України в умовах ринкової трансформації - Дипломна робота

застосування високого середнього коефіцієнта ефективності для всіх галузей народного господарства.
У зв'язку з цим при розрахунку валютної ефективності експорту та імпорту для оцінки витрат праці на виробництво використовують оптові або договірні ціни, збільшені на транспортні накладні витрати.
В основі валютної виручки від експорту та витрат валюти на імпорт лежать зовнішньоторговельні ціни, які є близькими до цін світового ринку і, під впливом конкуренції, коливаються навколо вартості, яка відображає суспільно-необхідні витрати праці на виробництво продукції.
Показники ефективності зовнішньої торгівлі розраховують та аналізують як в територіальному ракурсі, тобто, експортні операції, що здійснюються в окремі країни або групи країн, імпортування із окремих країн або регіонів, так і за товарними групами.
Показники ефективності зовнішньої торгівлі обчислюють також з кожного товару і використовують для виключення із зовнішньоторгового обігу товарів, які мають низьку валютну ефективність. Це має велике значення для формування раціональної структури експорту та імпорту.
У той же час, зовнішньоторговельний оборот експорту та імпорту не потрібно розглядати ізольовано. Ці два боки зовнішньої торгівлі тісно пов'язані між собою і будь-яке скорочення експорту веде до скорочення імпорту, який може мати високу ефективність застосування в межах національної економіки і при нагоді компенсувати низьку ефективність експорту. Цей взаємозв'язок стосується і структури імпорту. Тому для остаточного вирішення щодо доцільності експорту чи імпорту окремих товарів показники їх валютної ефективності перемножують на зведений імпортний чи експортний показник за всією сукупністю товарів.
Тобто,
де - валютна ефективність імпорту j-го товару;
- середня валютна ефективність імпорту;
- валютна ефективність імпорту j-го товару;
- середня валютна ефективність експорту.
Розраховані за цією методикою показники визначають абсолютну ефективність експорту чи імпорту, і в тих випадках, коли вони > 1, то обмін такими товарами вважається доцільним.
Вплив інфляції, зміни внутрішніх цін на продукцію та валютну виручку за неї, зміни товарної та географічної структури аналізуються, як правило, за допомогою індексних моделей.
Динаміка валютної ефективності в моделі експорту (Іекс.) буде визначатися зміною валютної виручки на одиницю продукції (Ір), внутрішніми цінами на її виробництво (Ірв.) та структурними факторами (Іs) - відповідно, товарної (ІsТ) та географічної структури (ІsГ).
Тобто
де
р1, р0 - валютна виручка одиниці експортної продукції у звітному та базовому періодах;
q1 - обсяг експортної продукції.
де , - внутрішня вартість одиниці експортної продукції у звітному та базовому періодах;
- вартість експорту у внутрішніх цінах, яка б могла бути у звітному періоді без зміни цін на продукцію на внутрішньому ринку.
- вартість експорту у внутрішніх цінах у звітному періоді.
де - сума валютної виручки, яка б могла бути у звітному періоді без зміни цін на продукцію на світовому ринку; - вартість експорту у внутрішніх цінах у базовому періоді.
Підставимо до загальної формули:
Вплив географічної структури на індекс цін, визначають за формулою:
Окрім визначення впливу географічної структури, розрахунок індексів зовнішньої торгівлі в ракурсі окремих країн має велике значення для аналізу змін середніх цін, фактичного обсягу зовнішньоторговельних операцій з кожною країною та визначення індексу "умов торгівлі" (Terms of Trade) з окремими країнами.
Як відомо, індекс "умов торгівлі" дорівнює відношенню індексу середніх цін експорту (Ірекс.) до індексу середніх цін імпорту (Ірімп.), тобто:
Якщо > 1 (100 %), то співвідношення цін у торгівлі з даною країною є сприятливим у цьому періоді порівняно з базовим.
Якщо < 1 (100 %) - несприятливим. Якщо = 1 (100 %), то умови порівняно з базовим періодом не змінилися.
Індекс "умов торгівлі" розкриває тенденції взаємного руху експортних та імпортних цін у торгівлі як з окремими країнами, так і з групою країн. Цей індекс залежить від товарної номенклатури торгівлі та від рівня цін у торгівлі з окремими країнами.
На індекс "умов торгівлі" не впливає валюта, яка прийнята при розрахунку індексів середніх цін. Тому індекси "умов торгівлі" різних країн світу можуть бути порівняні між собою.
Погіршення чи покращення співвідношення індексів середніх цін експорту та імпорту безпосередньо не пов'язане з сальдо торговельного балансу країни. За умов негативного сальдо торгового балансу це співвідношення може бути більшим за 1 (100 %) і, навпаки, за позитивного сальдо торгового балансу співвідношення може бути меншим чи більшим за 1 (100%).
Індекс "умов торгівлі" є синтетичним показником ефективності зовнішньої торгівлі, який вказує на основні пропорції у співвідношенні експортних та імпортних цін.
Крім розглянутих вище показників валютної ефективності експорту та імпорту визначають ще бюджетну ефективність експорту та імпорту та ефективність виробництва (споживання). У загальному вигляді система показників ефективності експорту та імпорту визначається на основі таких вихідних показників:
вартість експортної продукції у цінах підприємства ;
вартість експорту (імпорту) у відпускних (внутрішніх) цінах ;
вартість експорту продукції у зовнішньоторговельних цінах або валютна виручка від продажу його на зовнішніх ринках ;
вартість імпорту .у зовнішньоторговельних цінах або валютні кошти, які витрачені на купівлю імпорту ;
вартість витрат щодо вітчизняного виробника товарів - аналогів імпортним або вартість реалізації .
Виходячи із вказаних даних обчислюють:
економічну ефективність виробництва експорту та споживання імпорту;
бюджетну ефективність експорту та імпорту.
Економічна ефективність виробництва експорту (споживання імпорту) - зіставлення вартості експорту (імпорту) у внутрішніх цінах та витрат на виробництво. Тобто, для експорту товару це співвідношення буде дорівнювати:
Сума ефекту від експорту для виробників продукції буде дорівнювати і визначається для оцінки економічної зацікавленості товаровиробників у постачанні вказаної продукції на зовнішній ринок самостійно або за допомогою зовнішньоторговельної організації.
Економічна ефективність імпорту та його ефект обчислюється таким чином:
а сума ефекту дорівнює
Бюджетна ефективність експорту та її ефект, а також бюджетна ефективність імпорту та її ефект визначають за такими формулами:
Ефект для експорту розраховується за формулою: та імпорту -
Добуток коефіцієнтівефективності виробництва експорту (споживання імпорту) та бюджетної ефективності експорту (імпорту) дасть нам коефіцієнт народногосподарської ефективності експорту чи імпорту, а саме:
для експорту - Євир.екс. Єб.екс. = Є н/г.екс.
для імпорту - Єспож.імп. Єб.імп. = Є н/г.імп.
Тоді сума народногосподарського ефекту від експорту

 
 

Цікаве

Загрузка...