WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Регулювання зовнішньоторговельної політики України в умовах ринкової трансформації - Дипломна робота

Регулювання зовнішньоторговельної політики України в умовах ринкової трансформації - Дипломна робота

з витратами на виробництво експортних товарів.
Таким чином, в основі методики визначення народногосподарської ефективності зовнішньої торгівлі лежить той факт, що всі витрати щодо експорту здійснюються заради отримання валютних коштів, які підуть на придбання імпортних товарів. Різниця витрат на імпорт та експорт відображає економію витрат відповідно з використанням імпортних товарів і відмовою від виробництва вітчизняних товарів, які можуть бути заміщені імпортом.
Витрати на виробництво експортних товарів включають витрати на виробництво, транспортування до кордону (порту), вантажні роботи, а також витрати зовнішньоторгових організацій, тобто, вартість експорту в цінах ФОБ або у внутрішніх цінах.
Витрати на імпортну продукцію дорівнюють вартості виробництва імпортної продукції, включаючи додатковий економічний ефект, отриманий при споживанні більш якісної продукції. Зазвичай, це вартість імпорту у внутрішніх цінах реалізації.
Якщо йдеться про продукцію, яка не має аналогів вітчизняного виробництва, а потреби в ній повністю задовольняються за рахунок імпорту з інших країн, економія народногосподарських витрат буде визначатися економією валютних коштів у зв'язку зі звільненням країни від відповідної кількості закупівель даної продукції із вказаних країн. Щодо імпорту спеціальних машин та обладнання, виробництво яких в країні не налагоджено, економічний ефект буде дорівнювати прибутку від випуску продукції на цьому обладнанні.
Зовнішньоторговий обмін буде вважатися вигідним, коли виконується нерівність
де Вімп. - національні витрати на імпортну продукцію; Вексп.- витрати на виробництво експортної продукції. Тоді різниця вказаних витрат дає нам народногосподарський економічний ефект зовнішньої торгівлі (Єзт) :
Єзт = Вімп - Вексп
Якщо , то зовнішньоекономічні зв'язки є економічно ефективними, коли - збитковими.
Коефіцієнт економічної ефективності (Кзт) обчислюється як частка від ділення витрат на імпорт до витрат на експорт:
Якщо , то економічний ефект від зовнішньої торгівлі має місце, коли - ефект відсутній.
Поряд зі зведеним показником бюджетної ефективності зовнішньої торгівлі визначається система окремих показників ефективності експортних та імпортних операцій.
Зокрема, розраховують валютну ефективність експорту та імпорту, яка допомагає визначити, яку кількість суспільної праці необхідно витратити на виробництво експортних товарів, щоб отримати одиницю валюти, та яку кількість суспільної праці необхідно було б витратити на власне виробництво імпортованих товарів, що маємо на певну суму іноземної валюти, яка була використана на зовнішньому ринку.
Отже, валютна ефективність експорту дорівнює відношенню валютної виручки від експорту (інтернаціональна вартість) до витрат праці на виробництво товару (національна вартість), тобто вартості його в цінах виробництва. У загальному вигляді показник валютної ефективності експорту обчислюється за формулою:
де Єекс. - ефективність експорту товару; ВВекс. - валютна виручка від експорту; Векс. - витрати праці на виробництво товару.
Валютна ефективність імпорту дорівнює відношенню необхідних витрат на виробництво імпортних товарів у країні до витрат на імпортні закупівлі або відношенню виручки від реалізації його в межах країни до витрат на його придбання. Тобто, результатом імпорту є економія витрат національної праці при імпорті товарів замість їх власного виробництва.
Показник ефективності імпорту визначається за формулою:
де Єімп. - ефективність імпорту; Мвімп. - можливі витрати праці, необхідні для власного виробництва імпортного товару (національна вартість); Ввімп. - витрати валюти на імпорт (інтернаціональна вартість).
Відомо, що витрати суспільної праці не обчислюються безпосередньо робочим часом, який витрачено на виробництво товару, а виражаються за допомогою системи внутрішніх цін. Останні, у свою чергу, під впливом різних факторів можуть суттєво відрізнятися від величини вартості, і, відповідно, від суспільно-необхідних витрат праці, оскільки величина вартості визначається суспільно необхідними витратами праці. Тому для обчислення ефективності експорту або імпорту дуже важливим є питання забезпечення відповідності оцінки величини витрат на виробництво товарів суспільно-необхідним витратам.
Існує декілька поглядів щодо вибору методів оцінки внутрішніх (національних) витрат. Наприклад, витрати праці на виробництво товарів можна визначати за допомогою собівартості, оптових або договірних цін або на рівні так званих народногосподарських витрат. Кожний із зазначених методів має свої недоліки та переваги, але всі вони дають лише наближений вираз суспільно-необхідних витрат праці на виробництво товарів.
В умовах української економіки оптові або договірні ціни у більшості випадків носять яскраво виражений витратний характер або характер домовленостей між контрагентами. Великою є частка бартерних угод або вексельних розрахунків, які спотворюють визначення суспільно необхідної праці. Крім того, коли іноземну валюту перераховують у національну і навпаки для визначення валютної виручки і валютних витрат, використовують офіційні курси Національного банку України, які не віддзеркалюють дійсного співвідношення купівельної спроможності іноземних валют та внутрішньої гривні. Все це приводить до ускладнень розрахунків показників експортної та імпортної ефективності, визначення економічної доцільності зовнішньоторговельних операцій. Застосування собівартості в основі розрахунку витрат на виробництво експортної продукції власного виробництва та імпортованих товарів враховує тільки поточні витрати на виробництво продукції. Тому найбільш часто використовують показник народногосподарських витрат, який найбільш повно відображає витрати праці на виробництво продукції.
Цей показник обчислюють за формулою:
,
де Вн/г - народногосподарські витрати; С - собівартість виробництва; К - капітальні вкладення; Н - нормативний коефіцієнт ефективності.
У розрахунках економічної ефективності зовнішньої торгівлі застосовують єдиний по країні середній нормативний коефіцієнт, який дорівнює 0,15. Вважається, що період окупності капітальних вкладень має бути біля семи років.
Термін окупності капітальних вкладень, тобто період часу, впродовж якого додаткові капітальні вкладення окупляться зниженням собівартості продукції, що випускається, дорівнює:
де Т - термін окупності;
К - додаткові капітальні вкладення;
С1 - собівартість продукції до здійснення капітальних вкладень;
С2 - собівартість продукції після здійснення капітальних вкладень.
Тоді нормативний коефіцієнт ефективності (окупності) є зворотною величиною термінуокупності капітальних вкладень, тобто
.
Даний показник має суттєві недоліки в аспекті оцінки ефективності зовнішньоторговельних операцій, пов'язані передусім з тим, що складові елементи вказаного показника розраховуються за допомогою поточних цін. Певною мірою необґрунтованим є питання щодо

 
 

Цікаве

Загрузка...