WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Регулювання зовнішньоторговельної політики України в умовах ринкової трансформації - Дипломна робота

Регулювання зовнішньоторговельної політики України в умовах ринкової трансформації - Дипломна робота

зовнішньоекономічної діяльності.
Зі структури торговельних зв'язків України (Табл. 8) видно, що до основних партнерів у діяльності обміну продуктами належать, насамперед, країни СНД і Європи.
Таблиця 8
Характеристика торговельних відносин України з країнами
регіонів світу в1999р.
РЕГІОН ЧАСТКА В ТОРГОВИХ ОПЕРАЦІЯХ, %
ПО ЕКСПОРТУ ПО ІМПОРТУ
Країни СНД 50,7 67,0
Європа 23,2 24,5
Азія 16,7 3,2
Америка 7,4 4,6
Африка 1,6 0,5
Австралія й Океанія 0,4 0,2
Джерело: Дані статистичного щорічника України за 1999 рік. - К., 2000 - С.327-328.
Загальний обсяг зовнішньої торгівлі товарами за 1999 рік становив 23428 млн. доларів США і зменшився проти відповідного періоду 1998 року на 14,2 %, у тому числі експорт складав 11582 млн. доларів (зменшився на 8,4 %), імпорт - 11846 млн. доларів (зменшився на 19,3 %). Від`ємне сальдо становило 264 млн. доларів проти 2038,2 млн. доларів у 1998 році. Коефіцієнт покриття імпорту експортом становив 0,98 (за 1998 рік - 0,86).
Ї
Рис. 9. Найбільші країни-експортери в Україну.
У загальному обсязі експорту товарів у 1999 році проти 1998 збільшилась частка продукції рослинного походження з 5,1 % до 6,3 %, у тому числі, зернових культур - з 2,5 % до 4,4 %, палива мінерального, нафти та продуктів її переробки - з 4,1 % до 6,1 %. Натомість зменшилась частка виробів з чорних металів з 5,1 % до 3,5 5, механічних машин та устаткування - з 6 % до 5,1%, пластмаси та каучуку - з 2,5 5 до 1,6 %.
Рис. 10. Частка бартеру в загальному обсязі експорту-імпорту товарів
Збільшується і частка бартерних операцій у загальному обсязі зовнішньоторговельного обороту (рис. 10). Питома вага бартерних (товарообмінних) операцій у загальному обсязі експорту країни становила 3,8%, а у загальному обсязі 7,1 %.
Рис. 11. Торгівля товарами з країнами СНД та іншими країнами світу.
Зовнішньоторговельні операції проводились з партнерами 185 країн світу . Найбільші обсяги експортних поставок здійснювались у Російську Федерацію - 20,7 % до загального обсягу експорту, Китай - 6.3 %, Туреччину - 5.8, Німеччину - 4.8, Італію - 4, Сполучені Штати Америки - 3.8, Білорусь - 3, Польщу - 2.6 %; найбільші імпортні надходження - з Російської Федерації - 47.6%, Німеччини - 8, Туркменістану - 4.1, Сполучених Штатів Америки - 3.4, Білорусі - 2.9, Італії - 2.3, Польщі - 2.2, Франції - 2 %.
Рис. 12. Найбільші країни-імпортери в Україну
У загальному обсязі імпорту товарів збільшилась частка палива мінерального, нафти та продуктів її переробки з 40,5 % до 44 %, в основному за рахунок збільшення поставок природного газу (59,9 млрд. куб. м. проти 53,5 млрд. куб. м. у 1998 році). Зменшилась частка механічних машин та устаткування з 11 % до 8,5 %; засобів наземного транспорту (крім залізничного) - з 5,1 % до 3,6 %.
Аналіз зовнішньої торгівлі України свідчить про відсутність прогресивних змін в експортно-імпортній політиці, а сальдо торгового балансу відображає переважання імпорту над експортом. При цьому його розмір сформувався внаслідок незбалансованості промислових товарних потоків (дефіцит по товарній групі становив у 1998 і 1999 р. відповідно 2702 і 4296 млн. дол.).
Що стосується торгівлі послугами, то тут спостерігається позитивний баланс: у 1996 р. позитивне сальдо по групі послуг становило 3174 млн. дол., або майже вдвічі більше, ніж у 1994 р. Як доводить практика, у міру розвитку інфраструктури і насичення ринку товарами попит на послуги швидко зростає. Наприклад, частка споживання промисловістю послуг виробничого призначення підвищується, а для поставок на експорт машинотехнічних виробів залучається широкий спектр послуг, починаючи з аналізу ринків, інформаційного обслуговування, і завершуючи доставкою товарів до споживача - транспортне, фінансове, страхове і сервісне обслуговування. Найбільший внесок у балансовий прибуток по операціях із "невидимою" торгівлею вносять транспортні послуги й особливо - транзитні послуги. Зокрема, Україна за рахунок експлуатації трубопровідного транспорту компенсує принаймні 35% вартості оплати за імпортовані енергоносії.
Рахунок руху капіталу і фінансів. Аналіз руху операцій з капіталом показує, що сальдо цього рахунку позитивне: у 1998 році воно склало 946 млн. дол., але знизилося на 40 відсотків у порівнянні з 1997 р. Не виправдалися надії оптимістів, що іноземний капітал піде в Україну бурхливим потоком. Процес прямого іноземного інвестування не перевищує 250-300 млн. дол. у середньорічному обчисленні, і, в основному, цей капітал спрямовується на створення СП, з яких безпосередньо виробляють продукцію лише 20 відсотків. Велика частина іноземних інвестицій припадає на галузі ринкової інфраструктури, що формуються, тобто, торгівлю, банківську систему тощо.
Резервні активи України поки невеликі і відображають в основному рух валютних операцій по лінії взаємозв'язку з міжнародними організаціями, а саме: кредитні лінії від МВФ, світового банку й ЕБРР, реструктуризація боргів з Росією. У 1998 р. сальдо таких операцій досягло 873 млн. дол., виявляючи зростання зовнішнього боргу України. Остаточне збалансування платіжного балансу здійснюється за рахунок валютних активів, а тому важливо відстежувати ситуацію накопичення з урахуванням "відпливу" капіталу. Помилки такого роду знаходять висвітлення у неврахованих операціях.
Таким чином, проведений аналіз платіжного балансу України свідчить про наступні тенденції зовнішньоекономічних зв'язків:
- залучення національної економіки в міжнародний поділ праці: зовнішня орієнтація сукупного виробництва досягла рівня 14,0 %, а кількість учасників у зовнішньоекономічній діяльності зросла у 1,5 рази порівняно з 1992 р.;
- зростання обсягу зовнішньої торгівлі країни, що знайшло відбиток у підвищенні коефіцієнта еластичності зовнішньоторговельного обороту по кінцевій продукції (даний коефіцієнт складає в середньому 1,2-1,3);
- посилення зовнішньої залежності внутрішнього споживання: темпи зростання імпортних поставок по деяких позиціях продукції вищі, ніж темпи експортних поставок;
- структура експорту носить переважно сировинну спрямованість при низькій конкурентоспроможності машинотехнічних виробів;
- слабка участь іноземного капіталу в модернізації діючих виробництв при низькій активності вітчизняних товаровиробників у розвитку коопераційних зв'язків з великим бізнесом.
Все це відбивається на ефективності функціонування зовнішньоекономічного комплексу і його впливі на кінцеві результати господарювання. Частка України у світовій торгівлі складає 0,2 відсотки при негативному сальдо експортно-імпортних операцій, що має негативні макроекономічні наслідки.
Аналіз структури товарообмінної діяльності України (Таблиця 9) показує, що понад 4/5 обсягу зовнішньоторговельних операційприпадає на промисловість. При цьому частка сировини і матеріалів у експортних поставках складає 47,3 %, де виділяються чорні метали, хімічна сировина, в імпорті ж превалюють енергетичні ресурси (45,6

 
 

Цікаве

Загрузка...