WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Господарський механізм - Курсова робота

Господарський механізм - Курсова робота

темпами економічного обороту, високим і стійким ринковим попитом - агропромисловий комплекс, харчова та легка промисловості, сфера послуг.
Таким способом буде зупинено спад рівня життя населення. Із зупинкою спаду виробництва, стабілізацією систем життєзабезпечення населення та відродженням позитивних тенденцій в інвестиційній діяльності активізується процес економічного відтворення й пожвавлення.
Другий етап структурної перебудови економіки може початись тільки за умов відтворення фінансової системи на засадах нової економічної системи, формування надійного ринку цінних паперів і капіталу, введення науково обгрунтованої амортизаційної діяльності, регулювання темпів зміни співвідношень руху фондів накопичення і споживання.
За прогнозними оцінками зарубіжного досвіду, для нормалізації відтворення основних фондів питому вагу накопичень в національному доході слід підтримувати на рівні не нижче 20%.
Третій етап структурного оновлення економіки - це перехід до нормального функціонування економіки, яке передбачає узгоджену взаємодію як ринкової економіки з конкуренцією у всіх сферах бізнесу під регулюючим впливом держави, так і планової, де державні муніципальні накопичення й інвестиції під структурні зміни формуються залежно від загальнодержавних і місцевих потреб та замовлень в єдиному руслі національних інтересів України.
Підприємливість і ринкова активність на третьому етапі будуть залежати не тільки від потреб, попиту і платоспроможності внутрішнього ринку, а й значною мірою від зовнішніх ринків, інтеграції економіки у світовий економічний простір.
Враховуючи те, що країна 7 років йшла до економіки ринкового типу, необхідно взяти всі ті надбання, якими вона володіє сьогодні, і додати ті нові форми та інструментарії, якими користується світова економічна наука і не відштовхує світова економічна система.
Ми повинні створити всі умови переходу від економіки, яка базується на екстенсивному способі розвитку, до економіки, яка розвивається шляхом інтенсифікації виробництва, основу якої складають найновіші технології, високий рівень науки в поєднанні з високим загальноосвітнім рівнем. Саме на цій основі ми повинні побудувати новий господарський механізм, нову господарську систему.
Крім того, ми повинні чітко визначити своє місце у системі світової економічної безпеки, орієнтуючись в першу чергу на досягнення власних економічних інтересів, водночас враховуючи інтереси світової спільноти.
Починати треба вже сьогодні. Успіх залежить від того, як точно ми визначимо координати розвитку світової спільноти і наше місце в них. На цьому шляху немає жодних перепон, які не можна було б подолати. Лише концентрація всіх зусиль й потенціалів на шляху відновлення дозволить відродити велику країну Європи - Україну
При вивченні господарського механізму першочергове значення має з'ясовування його місця в економічній системі в цілому і співвідношення з такими найбільше важливими елементами цієї системи, як продуктивні сили, виробничо-економічні, а також техніко-економічні й організаційно-виробничі відношення.
У системі реальних відношень власності існують підсистема, пов'язані з відношеннями власності на засоби виробництва у всіх сферах суспільного відтворення, із власністю на необхідний і прибавочний продукт, або на результати праці. В другому випадку мова йде про такі конкретні форми виробничих відношень, як заробітна плата, прибуток, податок і т.п. Оскільки в системі виробничих відношень розрізняють процеси присвоєння і керування даними відношеннями, то останній, безпосередньо управлінський аспект власності, а також конкретні форми її реалізації й організації і відносяться до господарського механізму.
Такі ж дві підсистеми існують і у відношеннях власності на засоби виробництва в різноманітних сферах суспільного відтворення. Глибинна підсистема відбиває характер власності, що залежить від того, хто є власником засобів виробництва. З ній пов'язана й інша істотна риса глибинної підсистеми - наявність експлуатації або її відсутність.
Конкретні управлінські форми відношень власності на засоби виробництва пов'язані із сукупністю економічних відношень, у сферах безпосереднього виробництва, обертання, розподіли і споживання.
До господарського механізму належать конкретні управлінські форми виробничо-економічних відношень і, зокрема, власності на засоби виробництва. Це значить, що на них можна свідомо впливати, регулювати на різноманітних рівнях - рівні окремого підприємства, об'єднання, міністерства, рівні держави в цілому і міждержавному рівні.
Незважаючи на те, що глибинна підсистема відношень власності на засоби виробництва безпосередньо не входить у господарський механізм, вона побічно впливає на нього. При цьому, змінюючи конкретні, управлінські форми відношень власності, можна впливати на розвиток підсистеми виробничих відношень. Так, в умовах акціонерної форми підприємництва через установлення низьких пільгових цін на акції для безпосередніх виробників засобу виробництва можуть частково переходити до людей найоманої праці, у результаті чого змінюється характер власності.
Іншим елементом економічної системи є техніко-економічні й організаційно-виробничі відношення, тобто відношення спеціалізації, кооперування, комбінування виробництва, його концентрації. Їхнім ядром є відношення спільної діяльності, обміну діяльності і керування. Дані відношення входять у господарський механізм цілком. Інакше кажучи, до складу підсистеми господарського механізму варто включати конкретні форми організації виробництва, господарські зв'язки між підприємствами однієї або різноманітних галузей промисловості, за допомогою яких вони обмінюються виготовленими продуктами праці і т.п. Природно, такими зв'язками також можна керувати.
Ще один елемент економічної системи складають сучасні продуктивні сили - робоча сила, засоби і предмети праці, наука, форми і методи організації виробництва, а також інформація. У господарський механізм із відзначених компонентів цілком входять тільки форма і методи організації виробництва. Інші ланки продуктивних сил безпосередньо догосподарського механізму не належать. Але продуктивні сили, як відомо, повернені і до природи, і до економічних відношень. Саме ця, друга сторона продуктивних сил взаємодіє з економічними відношеннями, є їхньою функціональною властивістю. І якщо розглядати робочу силу безпосереднього робітника, то цей елемент системи продуктивних сил характеризується такими параметрами, як кількість робітників, рівні їхній утворення і кваліфікації, фізичний, моральний і психологічний стан і ін. У сучасних умовах бурхливого розвитку науки і техніки в процесі праці не може брати участь робітник без належного рівня утворення, кваліфікації. Такі властивості робочої сили є її функціональними рисами, що властиві й іншим елементам продуктивних сил. До господарського механізму ставляться не самі робітники, засоби і предмети праці, а ті їхній сторони, що. формують функціональні риси продуктивних сил і дають їм можливість взаємодіяти між собою і двома сторонами суспільного засобу виробництва, тобто продуктивними силами і

 
 

Цікаве

Загрузка...