WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Професійна орієнтація при підготовці кадрів для соціальних служб захисту населення - Курсова робота

Професійна орієнтація при підготовці кадрів для соціальних служб захисту населення - Курсова робота

дiяльнiстю.
У профвідборі фахова пригодність спромагається оцiнюватися по деяким критерiям : по медичним показникам, в., т. ч. по показникам фiзичної пригодностi; по наданим образовательного ценза або конкурсним iспитам за допомогою псiхологичеського обстеження;
з урахуванням соцiального вiдбору, з урахуванням досягнутого рiвня фахової адаптацiї та iн. В процесi вiдбору можна видiлити ряд взаiмосвязанних етапiв :
1. Соцiально -псiхологическое вивчення фаха з метою вияву вимог до людини. Таке вивчення завершує докладна профессiограма.
2. Вибiр псiходiагностическiх засобiв дослiдження, в т. ч. тестів,
в наiбольшей мiрi що характеризують фаховi дiї ( менеджмент, коммуникатiвниє зв'язку, спiлкування i т. д. )
3.Псiходiагностика - псiхологическое вивчення претендентов на
овладенiє фахом; оцiнка їх загального розвитку, направленнiсть на
овладенiє фахом, мiри розвитку у них якостей, найбiльш важливих для
успiхiв в овладенii фахом, i оцiнцi спроможностi виконання ними
елементiв цєлостной дiяльностi в рiзноманiтних умовах.
4.Соцiально -псiхологичеський прогноз успiшностi навчання i наступної дiяльностi на основi зiставлення вiдомостей про вимоги фаха до людини i одержаних псiходiагностичесних наданих, з акцентом на оцiнку особистих характеристик; про можливiсть цiлеспрямованого вдосконалення i компенсацiї професiйно значних якостей ( з урахуванням часу, відведеного на навчання ); iмовiрностi адаптації до фаха; можливостi екстремального впливу.
У сучасних умовах все глибше усвідомлення громадськістю , державними органами важливість оптимізації різноманітних аспектів соціального розвитку . Соціальні проблеми мають неухильно розв'язуватись успіх намічених змін залежатиме від кваліфікації працівників зайнятих соціальним обслуговуванням і захистом, що передбачає відповідну підготовку кадрів; вона стає завданням першочергової ваги у здійснені нової політики країни.
Висновки
Питання оцiнки фахової пригодністi до соцiальної роботи вирiшуються в рамках фахової орiєнтацiї i фахового вiдбору.
Фахова орiєнтацiя - цей науково обгрунтований розподiл людей по
рiзноманiтним видам суспiльної дiяльностi в зв'язку з потребами суспiльства в рiзноманiтних фахах i хистом людей до їх замiщення.
Фахова орiєнтацiя передбачає проведення цiлого ряду заходiв, серед яких необхiдно визначити слiдуючi; профпропаганда, профпросвіта, профконсультация.
В аспектi профорiєнтациi спромагається бути передбачена також
спецiальна система педагогiчних воздействий, спрямованих на активнiсть людини в формуваннi i совершенствованii психiчних i
фiзичних якостей, предопределяющих успiхи в отiй чи iншiй фаховiй
дiяльностi. Фаховий вiдбiр - це науково обгрунтований допуск людей до
якого-або певного виду фахового навчання i дiяльностi.
В основi прийняття експертного рiшення в профвідборі лежить оцiнка фахової пригодністi. Фахова пригідність це вірогідностна характеристика, що вiдбиває можливостi людини в оволодінi фаховою дiяльнiстю.
У профвідборі фахова пригодність спромагається оцiнюватися по деяким критерiям : по медичним показникам, в., т. ч. по показникам фiзичної пригодностi; по наданим образовательного ценза або конкурсним iспитам за допомогою псiхологичеського обстеження;
з урахуванням соцiального вiдбору, з урахуванням досягнутого рiвня фахової адаптацiї та iн. В процесi вiдбору можна видiлити ряд взаiмосвязанних етапiв :
1. Соцiально -псiхологическое вивчення фаха з метою вияву вимог до людини. Таке вивчення завершує докладна профессiограма.
2. Вибiр псiходiагностическiх засобiв дослiдження, в т. ч. тестів,
в наiбольшей мiрi що характеризують фаховi дiї ( менеджмент, коммуникатiвниє зв'язку, спiлкування i т. д. )
3.Псiходiагностика - псiхологическое вивчення претендентов на
овладенiє фахом; оцiнка їх загального розвитку, направленнiсть на
овладенiє фахом, мiри розвитку у них якостей, найбiльш важливих для
успiхiв в овладенii фахом, i оцiнцi спроможностi виконання ними
елементiв цєлостной дiяльностi в рiзноманiтних умовах.
4.Соцiально -псiхологичеський прогноз успiшностi навчання i наступної дiяльностi на основi зiставлення вiдомостей про вимоги фаха до людини i одержаних псiходiагностичесних наданих, з акцентом на оцiнку особистих характеристик; про можливiсть цiлеспрямованого вдосконалення i компенсацiї професiйно значних якостей ( з урахуванням часу, відведеного на навчання ); iмовiрностi адаптації до фаха; можливостi екстремального впливу.
У сучасних умовах все глибше усвідомлення громадськістю , державними органами важливість оптимізації різноманітних аспектів соціального розвитку . Соціальні проблеми мають неухильно розв'язуватись успіх намічених змін залежатиме від кваліфікації працівників зайнятих соціальним обслуговуванням і захистом, що передбачає відповідну підготовку кадрів; вона стає завданням першочергової ваги у здійснені нової політики країни.
Література
1. Андел І. Управління працевлаштуванням випускників навчальних
закладів у регіонах // Україна: аспекти праці . - 2000. -№ 2 с. 23-28
2. Бондарчук Н. Стан профорієнтаційної роботи у державній службі зайнятості // Україна: аспекти праці . - 1997. - № 8 с. 11-14
3. Голос України.- 18 жовтня 1996р
4. Губрін В. Готуемо фахівців за спеціальностю "Соціальна робота" // Соціальна політика і соціальна робота . - 1998. - № 1-2 с. 96-101
5. Ділеми нової професії соціального працівника // Соц.політика і
соц.робота .-1998 .-№1-2 с.102-105
6. Навчання соц. роботи в Україні // Людина і праця ,-1999 .-№1 с.12-17
7. Карезин В. Куда податься молодому специалисту ?(ВУЗы и рынки труда) // Управление персоналом,- 2000 .-№2 с.63-
8. Павловська Н. , Павловська О. Соціологочне дослідження
формування трудової і професійної орієнтації випускників ВУЗів //
Україна : аспекти праці .-1996 - №5 с. 30-33
9. Пашинян И. Работа и трудоустройство в восприятии студентов //Социс .- 2000.-№1 с.130-133
10. Полуэктова Н.М. , Яковлева И.В. Проблемы диагностирования проф.пригодности к социальной работе //Вести СПбГУ , серия 6.- 1999 .- №3 с.47-58
11. Проф.орієнтація молоді в умовахпереходу до ринку // Молодь України .- К., 1993 с.3-15
12. Професійне навчання соціальній роботі в Україні //Соц.політика і соц.робота .-1998 .-№3 с.69-73
13. Стратегія підготовки персоналу соціальних служб // Проблеми соц.захисту молоді .- К, 1993 с.225-243
14. Социологические исследования.-1995,№8 с.93
15. Социологические исследования.- 1995, №8 с.90
. 16. Сопульский Л. Мотивация на рынке труда // Вопросы экономики,-1997.-№ 2 с.96-97
17. Шереги Ф.И., Харчева Б.Г.,Серикова Б.Б. Социология образоваения: прикладной аспект .- М.: -МГУ,-1998 с.101-112
18. Щепкина Е.В. Работа студента: сегодня и завтра // Вестник Московского университета, серия 6. Экономика. М., -1998, №4 С.75

 
 

Цікаве

Загрузка...