WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Основи визначення надходжень місцевих бюджетів, їх аналіз (на прикладі Коломийського району) - Дипломна робота

Основи визначення надходжень місцевих бюджетів, їх аналіз (на прикладі Коломийського району) - Дипломна робота

законодавчим документом стосовно доходів місцевих бюджетів є Бюджетний кодекс України прийнятий ВРУ від 21.06.2001 року № 2542-ІІІ.
Цим Кодексом визначаються засади бюджетної системи України, її структура, принципи, правові засади функціонування, основи бюджетного процесу і міжбюджетних відносин та відповідальність за порушення бюджетного законодавства. Бюджетним кодексом України регулюються відносини, що виникають у процесі складання, розгляду, затвердження, виконання бюджетів різних рівнів та розгляду звітів про їх виконання, а також контролю за виконанням Державного бюджету України та місцевих бюджетів. Згідно Бюджетного кодексу до місцевих бюджетів належать - бюджет Автономної Республіки Крим, обласні, районні бюджети, бюджети районів у містах та бюджети місцевого самоврядування. Доходами місцевого бюджету вважаються усі податкові, неподаткові та інші
надходження на безповоротній основі, справляння яких передбачено
законодавством України (включаючи трансферти, дарунки, гранти).
З точки зору характеристики доходів місцевих бюджетів найважливішим є третій розділ кодексу "Місцеві бюджети", який визначає:
ў Склад доходів, що закріплюються за бюджетами
місцевого самоврядування та враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів(ст. 64);
ў Нормативи відрахувань від прибуткового податку з громадян до бюджетів місцевого самоврядування(ст. 65);
ў Склад доходів бюджету Автономної Республіки Крим, обласних та районних бюджетів, які враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів(ст. 66);
ў Склад доходів бюджетів районів у містах (ст. 68);
ў Доходи місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів (ст. 69);
ў Порядок складання проектів місцевих бюджетів (ст.75);
ў Проект рішення про місцевий бюджет та матеріали, що до нього додаються (ст. 76);
ў Вимоги до затвердження та виконання місцевих бюджетів(ст.ст.77-78);
ў Особливості затвердження та виконання місцевих бюджетів у разі несвоєчасного їх прийняття (ст. 79 );
ў Періодичність, структуру та терміни подання звітності про виконання місцевих бюджетів ( ст.80 ).
Другим за важливістю, на мою думку, нормативно-правовим документом, що регулює сферу доходів місцевого бюджету є Закон України про Державний бюджет України на відповідний рік.
Розглянемо положення Закону України " Про Державний бюджет на 2005 рік" прийнятий ВРУ 23.12.2004 року за № 2285-ІV.
Зокрема, статтею 45 установлено, що до доходів загального фонду місцевих бюджетів належать:
1) податок з доходів фізичних осіб ( крім податку з доходів фізичних осіб, що утримується з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу у зв'язку з виконанням обов'язків несення служби, за рахунок відповідних бюджетних асигнувань установ, що утримуються з державного бюджету, які є джерелом доходів цих осіб);
2) у повному обсязі єдиний податок для суб'єктів малого підприємництва, фіксований податок та фіксований сільськогосподарський податок;
3) акцизний збір з вироблених в Україні товарів (крім акцизного збору з вироблених в Україні нафтопродуктів і транспортних засобів), що сплачується платниками, які зареєстровані в Автономній Республіці Крим, - до доходів бюджету Автономної Республіки Крим, у тому числі тих, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів;
4) плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами - до доходів бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів та міських бюджетів міст Києва і Севастополя;
5)дотації та субвенції з Державного бюджету України;
6) плата за надані в оренду водні об'єкти місцевого значення;
7) штрафні санкції, отримані внаслідок невиконання укладених розпорядником бюджетних коштів угод з суб'єктами господарювання на придбання товарів, робіт і послуг за рахунок коштів місцевих бюджетів;
8) доходи, що підлягають зарахуванню до загального фонду
місцевих бюджетів згідно із статтями 64, 66, 69 Бюджетного кодексу
України.
Податок на прибуток підприємств комунальної власності,
засновником яких є Верховна Рада Автономної Республіки Крим,
обласні, районні, міські, селищні та сільські ради, зараховується
до бюджету Автономної Республіки Крим, відповідних обласних,
районних, міських, селищних та сільських бюджетів.
Стаття 60 п'ятого розділу вищевказаного закону встановлює джерела формування спеціального фонду місцевих бюджетів у 2005 році:
1) надходження до бюджету розвитку місцевих бюджетів, які
включають:
" кошти від відчуження майна, яке належить Автономній
Республіці Крим, та майна, що перебуває у комунальній власності;
" 90 відсотків коштів від продажу земельних ділянок
несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній
власності (до розмежування земель державної і комунальної
власності); 100 відсотків коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у комунальній власності ( після розмежування земель державної і комунальної власності);
" надходження дивідендів, нарахованих на акції (частки, паї)
господарських товариств, що є у власності відповідної
територіальної громади;
" кошти від повернення позик, які надавалися з відповідного
бюджету до набрання чинності Бюджетним кодексом України
та відсотки, сплачені за користування ними;
" кошти, які передаються з іншої частини місцевого бюджету за
рішенням відповідної ради;
" запозичення, здійснені у порядку, визначеному законодавством;
" субвенції з інших бюджетів на виконання інвестиційних
проектів;
2) податок з власників транспортних засобів та інших
самохідних машин і механізмів, що зараховується у розмірі
30 відсотків до бюджету Автономної Республіки Крим і обласних
бюджетів та 70 відсотків - до бюджету міста Сімферополя і бюджетів
міст - обласних центрів у разі реєстрації транспортних засобів на
території цих міст; 50 відсотків - до бюджету Автономної Республіки Крим і обласних бюджетів та 50 відсотків - до міських, селищних і сільських бюджетів у разі реєстрації транспортних засобів на відповідній території;
3) плата за придбання торгових патентів пунктами продажу нафтопродуктів (автозаправними станціями, заправними пунктами);
4) власні надходження бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів;
5) 70 відсотків збору за забруднення навколишньогоприродного
середовища і грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням
законодавства про охорону навколишнього природного середовища
внаслідок господарської та іншої діяльності;
6) відрахування 10 відсотків вартості питної води суб'єктами
підприємницької діяльності, які здійснюють реалізацію питної води
через системи

 
 

Цікаве

Загрузка...