WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Основи визначення надходжень місцевих бюджетів, їх аналіз (на прикладі Коломийського району) - Дипломна робота

Основи визначення надходжень місцевих бюджетів, їх аналіз (на прикладі Коломийського району) - Дипломна робота

за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності, що справляється виконавчими органами міських рад
Плата за торговий патент на здійснення деяких видів підприємницької діяльності (за винятком плати за придбання торгових патентів пунктами продажу нафтопродуктів (автозаправними станціями, заправними пунктами), що справляється виконавчими органами міських рад;
Надходження адміністративних штрафів, що накладаються виконавчими органами відповідних рад або утвореними ними в установленому порядку адміністративними комісіями;
Єдиний податок для суб'єктів малого підприємництва у частині, що належить міським бюджетам
Доходи, що не враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів Місцеві податки і збори
100% плати за землю
Податок з власників транспортних засобів та інших
самохідних машин і механізмів у частині, що зараховується до відповідного бюджету
Надходження сум відсотків за користування тимчасово
вільними бюджетними коштами
Податок на промисел
Надходження дивідендів, нарахованих на акції (частки, паї)
господарських товариств, що є у власності відповідної територіальної громади
Плата за забруднення навколишнього природного середовища у частині, що зараховується до відповідного бюджету
Кошти від відчуження майна, яке знаходиться у комунальній власності, в тому числі від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебуває у комунальній власності;
Фіксований сільськогосподарський податок у частині, що
зараховується до бюджетів місцевого самоврядування
Плата за оренду майнових комплексів, що знаходяться у
комунальній власності
Надходження від місцевих грошово-речових лотерей
Плата за гарантії, надані з дотриманням умов, визначених
статтею 17 Бюджетного Кодексу
Гранти та дарунки у вартісному обрахунку
Власні надходження бюджетних установ, що утримуються за рахунок коштів відповідного бюджету
Податок на прибуток підприємств комунальної власності
Платежі за спеціальне використання природних ресурсів
місцевого значення
Інші надходження, передбачені законом
Міжбюджетні трансферти з Державного бюджету України
Міжбюджетні трансферти з місцевих бюджетів України
Внутрішні запозичення
Доходи місцевих бюджетів поділяються на доходи загального фонду та доходи спеціального фонду. До спеціального фонду зараховуються власні надходження бюджетних установ, окремі цільові фонди, податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів та деяких інших платежів, які мають спеціальне цільове використання.
Податки, збори та обов'язкові платежі, які не мають спеціального використання зараховуються до загального фонду місцевих бюджетів.
Доходи спеціального фонду складають 10-12 відсотків доходів місцевих, бюджетів.
Доходи місцевих бюджетів відповідно до бюджетної класифікації поділяються на такі структурні розділи:
o податкові надходження;
o неподаткові надходження;
o офіційні трансферти;
o доходи від операцій з капіталом.
Податкові надходження - є основою всіх доходів місцевих бюджетів і мають тенденцію до зростання.
Стан і рівень доходів місцевих органів влади значною мірою визначаються способами їх формування. У способах формування доходів місцевих органів влади є певні закономірності, властиві всім країнам, в економічній системі яких функціонують фінанси місцевих органів влади.
Закономірним є те, що основним способом формування доходів місцевих органів влади в більшості розвинутих країн є місцеві податки і збори. Вони входять до переліку власних надходжень органів місцевого самоврядування і повністю зараховуються до доходів місцевих бюджетів. З певною часткою умовності до власних доходів місцевих бюджетів можна віднести чинні нині місцеві податки і збори.
Так, до місцевих податків (зборів, обов'язкових платежів)
належать:
1) податок з реклами;
2) комунальний податок;
3) готельний збір;
4) збір за припаркування автотранспорту;
5) ринковий збір;
6) збір на видачу ордера на квартиру;
7) курортний збір;
8) збір за участь у бігах на іподромі;
9) збір за виграш у бігах на іподромі;
10) збір з осіб, які беруть участь у грі на тоталізаторі на іподромі;
11) збір за право використання місцевої символіки;
12) збір за право проведення кіно - і телезйомок;
13) збір за проведення місцевого аукціону, конкурсного розпродажу і лотерей;
14) збір за проїзд по території прикордонних областей авто-транспорту, що прямує за кордон;
15) збір за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг;
16) збір з власників собак.
Неподаткові надходження у доходах місцевих бюджетів становлять 10 відсотків і мають тенденцію до зниження.
Неподаткові надходження місцевих бюджетів включають платежі:
o надходження суми відсотків банків за користування тимчасово вільними бюджетними коштами;
o дивіденди (дохід),нараховані на акції (частини, паї) господарських товарів, які є у комунальній власності;
o надходження від приватизації;
o плата за оренду цілісних майнових комплексів;
o державне мито;
o адміністративні штрафи, санкції, фінансові санкції;
o власні надходження бюджетних установ та організацій;
o інші неподаткові надходження.
Важливим джерелом надходжень до місцевих бюджетів офіційні трансферти. Вони надходять з Державного бюджету України до місцевих бюджетів у формі дотації вирівнювання. Дотація місцевим бюджетам України складає п'яту частину їх доходів.
Доходи від операцій з капіталом включають надходження від продажу землі і нематеріальних активів.
У практиці бюджетного планування і виконання бюджету мають місце і цільові фонди.
До цільових фондів місцевих бюджетів входять:
- збір за забруднення навколишнього природного середовища (фонд охорони навколишнього природного середовища);
- інші цільові фонди місцевих органів влади.
Основними характерними рисами доходів місцевих бюджетів є:
ў доходи місцевих бюджетів - це основа фінансової бази місцевих органів влади.
ў склад доходів, що закріплюються за місцевими бюджетами та бюджетами місцевого самоврядування, визначений у статтях 64, 66 та 69 Бюджетного кодексу України;
ў доходи місцевих бюджетів поділяються на ті, які враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів і ті, які не враховуються;
ў доходи місцевих бюджетів відповідно до бюджетної класифікації поділяються на податкові надходження, неподатковінадходження, офіційні трансферти та доходи від операцій з капіталом;
1.2 Чинна нормативно-правова база, що регулює сферу доходів місцевих бюджетів
Сферу доходів місцевих бюджетів з різних сторін регулюють різноманітні нормативно-правові акти. Основним узагальнюючим

 
 

Цікаве

Загрузка...