WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Основи визначення надходжень місцевих бюджетів, їх аналіз (на прикладі Коломийського району) - Дипломна робота

Основи визначення надходжень місцевих бюджетів, їх аналіз (на прикладі Коломийського району) - Дипломна робота

підприємницької діяльності 14070000 1 900 5,27
Плата за придбання торгового патенту на здійснення роздрібної торгівлі, сплачена фізичними особами 14070100 200 0,55
Плата за придбання торгового патенту на здійснення роздрібної торгівлі, сплачена юридичними особами 14070200 500 1,37
Плата за придбання торгового патенту на здійснення торговельно-виробничої діяльності (громадське харчування), сплачена фізичними особами 14070600 200 0,55
Плата за придбання торгового патенту на здійснення торговельно-виробничої діяльності (громадське харчування), сплачена юридичними особами 14070800 1 000 2,80
Інші податки 16000000 3 400
Місцеві податки і збори 16010000 1 100 3,02
Комунальний податок 16010200 600 1,65
Збір за припаркування автотранспорту 16010400 200 0,55
Збір за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг 16011500 300 0,82
Фіксований сільськогосподарський податок 16040000 300 0,82
Фіксований сільськогосподарський податок, нарахований після 1.01.2001 року 16040100 300 0,82
Єдиний податок для суб'єктів малого підприємництва 16050000 2 000 5,5
Єдиний податок на підприємницьку діяльність з фізичних осіб 16050200 2 000 5,50
Неподаткові надходження 20000000 4 930
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу 22000000 1 730
Державне мито 22090000 1 730 4,75
Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування 22090100 1 730 4,75
Надходження від штрафів та фінансових санкцій 23000000 100
Адміністративні штрафи та інші санкції 23030000 100 0,30
Адміністративні штрафи та інші санкції 23030300 100 0,30
Інші неподаткові надходження 24000000 100
Інші надходження 24060000 100 0,30
Інші надходження до фондів охорони навколишнього природного середовища 24061600 100 0,30
Власні надходження бюджетних установ 25000000 3 000
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами 25010000 3 000 8,24
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з функціональними повноваженнями 25010100 1 500 4,12
Плата за оренду майна бюджетних установ 25010300 1 500 4,12
Цільові фонди 50000000 100
Збір за забруднення навколишнього природного середовища 50080000 100 0,30
Інші збори за забруднення навколишнього природного середовища до Фонду охорони навколишнього природного середовища 50080200 100 0,30
Разом доходів 36 430 100
Офіційні трансферти 40000000 77 720
Від органів державного управління 41000000 77 720
Дотації 41020000 77 720
Дотації вирівнювання, що одержуються з районних та міських (міст Києва і Севастополя, міст республіканського і обласного значення) бюджетів 41020300 77 720
Всього доходів 114 150
Cитуація з визначенням основного елементу дохідної частини у Черемхівській сільській раді складається зовсім по-іншому, ніж у попередньо розглянутих бюджетах. Визначальним дохідним джерелом сільського бюджету є плата за землю, яка становить 45,07% від загальної кількості власних доходів. Вона повинна забезпечити надходження до бюджету у 2005 році у сумі 16,5 тис.грн. Така ситуація пояснюється тим, що на території даної сільської ради розміщена лісова посадка, яка належить Укрзалізниці ст. Коломия і вона платить за неї щомісячно земельний податок в розмірі приблизно 600 грн. Також вагомим платником з боку фізичних осіб є кафе "Лісова казка", власником якого є приватний підприємець ( фізична особа), оскільки воно займає велику площу земельних в тому числі лісових угідь, які належать Черемхівській сільській раді.
Другим по величині наповнювачем даного сільського бюджету є податок з доходів фізичних осіб, який становить 19,25% бо 7 тис.грн.
Деякі поступлення отримуються за рахунок податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів - 2,4 тис.грн, плати за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності -1,9 тис.грн., єдиного податку для суб'єктів малого підприємництва 2 тис.грн та державного мита, яке забезпечує 4,75% власних доходів.
Важливим видом доходу, який спрямовується до спеціального фонду сільського бюджету є плата за послуги, що надаються бюджетними установами. Її складають плата за послуги, що надаються відповідно до функціональних повноважень бюджетних установ (4,12%) та плата за оренду їх майна ( такої самої величини).
Дотації вирівнювання, що одержуються з районного бюджету становлять більшу половину всієї суми дохідної частини бюджету Черемхівської сільської ради.
Проаналізувавши вищенаведені бюджети можна зробити наступний висновок. Попри все законодавче регулювання - Закон України "Про систему оподаткування", Декрет КМУ " Про місцеві податки та збори", нинішню структуру наповнення місцевих бюджетів не можна вважати досконалою, бо питома вага надходжень від власних джерел, насамперед від місцевих податків і зборів( для сільського та селищного бюджетів), порівняно невелика. Районний бюджет майже повністю залежить від державного бюджету.
Найбільша питома вага у власних доходах місцевих бюджетів сьогодні належить надходженням від загальнодержавних податків, зборів, обов'язкових платежів та інших надходжень, які практично не пов'язані з власною діяльністю органів місцевого самоврядування.
Такий стан справ певною мірою суперечить одному з головних принципів місцевого самоврядування, зафіксованому в Європейській хартії про місцеве самоврядування, Конституції і законах України, - принципу правової, організаційної та матеріально-фінансової самостійності місцевого самоврядування.
2.1 Аналіз виконання дохідної частини бюджету Коломийського району за 2001-2004 роки.
Виконання районного (сільського, селищного) бюджету починається з моменту прийняття його районною (сільською, селищною) Радою народних депутатів. Виконання бюджету полягає в забезпеченні повного і своєчасного надходження запланованих доходів по всіх ланках бюджетної системи і безперебійного фінансування заходів, передбачених планом соціально-економічного розвитку.
Для виконання даної частини роботи скористаємося даними фінансового управління Коломийського району, які містять планові та фактичні показники дохідної частини бюджету за певні роки. Оскільки бюджет Коломийського районускладається з районного, сільського та селищного бюджетів, то з метою його сукупного розгляду дані по всіх бюджетах були об'єднані. В таблиці всі доходи поділені на доходи загального фонду та спеціального фонду бюджету Коломийського району.
Розглянемо тепер детальніше виконання бюджетів по різних видах доходів.
Податок з доходів фізичних осіб у 2003 році як плановий, так і фактичний через невиплати заробітної плати був меншим ніж у 2002 році. Проте у 2004 році в результаті підняття мінімальної заробітної плати та окладів державним службовцям, даний вид поступлень по фактичних даних перевищував поступлення 2002 року на 851 130 грн. або на 26 %.

 
 

Цікаве

Загрузка...