WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Основи визначення надходжень місцевих бюджетів, їх аналіз (на прикладі Коломийського району) - Дипломна робота

Основи визначення надходжень місцевих бюджетів, їх аналіз (на прикладі Коломийського району) - Дипломна робота


Магістерська робота
ОСНОВИ ВИЗНАЧЕННЯ НАДХОДЖЕНЬ
МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ, ЇХ АНАЛІЗ (на прикладі Коломийського району)
1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИЗНАЧЕННЯ НАДХОДЖЕНЬ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ
1.1 Загальна характеристика доходів місцевих бюджетів
Доходи місцевих бюджетів є складовою державних доходів і публічними фінансовими ресурсами місцевих органів влади.
Доходи місцевих бюджетів становлять фінансову основу місцевого самоврядування. За своїм змістом вони формуються у процесі суспільного відтворення і мобілізуються органами місцевої влади як доходи відповідної адміністративно-територіальної одиниці. Доходи місцевих бюджетів є підсистемою державних доходів і поділяються відповідно до ланок бюджетної системи, зокрема на доходи:
o бюджету Автономної Республіки Крим;
o обласних бюджетів;
o бюджетів міст Києва та Севастополя;
o районних бюджетів;
o бюджетів міст обласного підпорядкування;
o бюджетів міст районного підпорядкування, бюджетів селищ, сіл та їх об'єднань;
o бюджетів районів у містах.
Розмежування, закріплення та формування доходів місцевих бюджетів здійснюється відповідно до положень і норм чинного законодавства і зокрема, засад Бюджетного кодексу України. У період реформування національної економіки здійснюється розмежування повноважень між органами влади та закріплення відповідних джерел їх фінансування. Закріплення доходних джерел мобілізації ресурсів за окремими бюджетами України на довготривалій стабільній основі і застосування єдиних формульних підходів при визначенні міжбюджетних трансфертів мас сприяти зростанню ролі місцевих бюджетів і їх значення в бюджетній системі України. За таких умов доходи місцевих бюджетів набирають нового змісту, а їх форма вибудовується до принципів Європейської хартії місцевого самоврядування.
З прийняттям Бюджетного кодексу відбувалось розмежування та закріплення джерел мобілізації доходів Державного та місцевих бюджетів. Відбулось закріплення податків, зборів та обов'язкових платежів за конкретними місцевими бюджетами.
Склад доходів, що закріплюються за місцевими бюджетами та бюджетами місцевого самоврядування, визначений у статтях 64, 66 та 69 Бюджетного кодексу України. Саме цими статтями запропоновано нову схему та порядок формування і планування доходів місцевих бюджетів. Доходи місцевих бюджетів поділяються на дві групи:
- доходи, які враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів;
- доходи, які не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів.
Особливості формування доходів місцевих бюджетів полягають у запровадженні Бюджетним кодексом такого поняття, як "кошик" доходів місцевого самоврядування для бюджетів територіальних громад (сіл, селищ, міст та їх об'єднань). Кошик доходів визначається як сукупність доходних джерел, що закріплені на постійній основі за бюджетами місцевого самоврядування і враховуються при визначенні обсягів, міжбюджетних трансфертів відповідним бюджетам (частина Друга статті 64). У складі доходів (кошика) передбачаються такі податки та збори:
1) прибутковий податок з громадян, який справляється на території: - міст Києва і Севастополя, зараховується в обсязі 100 відсотків до
бюджетів цих міст;
- міст республіканського (в Автономній Республіці Крим) та обласного значення, зараховується в обсязі 75 відсотків до міських бюджетів, а 25 відсотків - відповідно до бюджету Автономної Республіки Крим та обласного бюджету;
- міст районного значення, сіл, селищ чи їх об'єднань, зараховується в обсязі 25 відсотків до бюджету місцевого самоврядування, 25 відсотків надходить до бюджету Автономної Республіки Крим та обласного бюджету, 50 відсотків - до районного бюджету;
2) державне мито в частині, що належить відповідним бюджетам;
3) плата за ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності та сертифікати, що видаються виконавчими органами відповідних рад;
4) плата за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності, що справляється виконавчими органами відповідних рад;
5) плата за торговий патент на здійснення деяких видів підпри-ємницької діяльності (за винятком плати за придбання торгових патентів пунктами продажу нафтопродуктів (автозаправними станціями, заправними пунктами), що справляється виконавчими органами відповідних рад;
6) надходження адміністративних штрафів, що накладаються вико-навчими органами відповідних рад або утвореними ними в установленому порядку адміністративними комісіями;
7) єдиний податок для суб'єктів малого підприємництва у частині, що належить відповідним бюджетам.
Зазначені надходження (крім прибуткового податку з громадян) у повному обсязі формують кошик доходів, який враховується у розрахунку визначення трансфертів між Державним бюджетом та бюджетами місцевого самоврядування. Перерахування до бюджету прибуткового податку з громадян за принципом територіального розташування підприємств, установ і організацій усіх форм власності, фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, а також нормативи відрахувань до відповідних бюджетів повинні здійснюватися відповідно до статей 65 і 66 Бюджетного кодексу.
У статті 69 Бюджетного кодексу України для всіх видів місцевих бюджетів передбачений перелік податків, зборів та обов'язкових платежів, які не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів. До складу таких платежів належать:
1) плата за землю в частині:
- 100 відсотків - для бюджетів міст Києва та Севастополя;
- 75 відсотків - для бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та міст обласного значення;
- 60 відсотків - до бюджетів сіл, селищ, міст районного значення та їх об'єднань;
2) місцеві податки І збори, що зараховуються до бюджетів місцевого самоврядування;
3) податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів у частині, що зараховується до відповідного бюджету;
4) надходження сум відсотків за користування тимчасово вільними бюджетними коштами;
5) податок на промисел, що зараховується до бюджетів місцевого самоврядування;
6) надходження дивідендів, нарахованих на акції (частки, паї) господарських товариств, що є у власності відповідної територіальної громади;
7) плата за забруднення навколишнього природного середовища у частині, що зараховується до відповідного бюджету;
8) кошти від відчуження майна, яке знаходиться у комунальній власності, в тому числі від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебуває у комунальній власності;
9) фіксований сільськогосподарський податок у частині, що зараховується до бюджетів місцевого самоврядування;
10) плата за оренду майнових комплексів, що знаходяться у кому-нальній власності;
11) надходження від місцевих грошово-речових лотерей;
12) плата за гарантії, надані з дотриманням

 
 

Цікаве

Загрузка...