WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Конституція - як захист інтересів держави та її громадян - Курсова робота

Конституція - як захист інтересів держави та її громадян - Курсова робота

роботи в органах державної влади є створення спеціального органу, який би об'єктивно оцінював ступінь підготовки претендентів на заняття відповідних посад в державному апараті за допомогою новітніх методів оцінки їх знань і вмінь.
Відомо, що держава сильна тоді, коли в самому народові живе дух патріотизму, високої правосвідомості, законопослушності. Тому одним із основних завдань розбудови сучасної державної влади в Україні є національне, політичне й правове виховання. Це означає, що широкі верстви населення повинні активно залучатися до політичного життя. Адже лише тоді зможе успішно здійснювати публічні повноваження, хто усвідомив і опанував власні публічні обов'язки.
Як зазначалося, політичне владування складається зсоціального та юридично-організованого впливу уповноважених державних органів і посадових осіб на волю підлеглих, причому не лише силою права і влади, а й власною правосвідомістю, тобто ставленням людини до мети права, а відтак й до самого права. При цьому народна правосвідомість може стояти на висоті лише там, де і
1 Див: Конституційне право України. (За редагуванням Погорілка) - К.: Наукова думка. - 2000 с.
юридична наука на висоті. Одне з основних завдань її полягає в тому, щоб поступово, але неухильно викорінити у населення неповагу або байдужість до правопослушання. Саме про це писав відомий реформатор П.А.Столипін: "Наш історичний гріх - неповага до ідеї права, до непорушності закону".1 На жаль, цей гріх і досі властивий нам.
Отже, лише при умові відповідного впливу органів державної влади на громадян, народ і державні органи будуть спільно впроваджувати у життя загальнодержавні програми.
Як зазначалося, одним із суб'єктів конституційно-правових відносин з приводу організації і здійснення державної влади в Україні виступають на підставі принципу поділу влад законодавчі, виконавчі й судові органи. Іншим суб'єктом у цих правовідносинах, згідно з Конституцією України, є людина. Відповідно до ч. 1 ст. 3 Конституції України, людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканість і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. У частині другій цієї статті викладаються головні завдання держави перед людиною: держава відповідає перед людиною за свою діяльність, причому утвердження й забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави.
Виходячи зі змісту статті 3 Конституції України можна зробити висновок , що за обсягом прав людина переважає над державою. І це цілком закономірно. Адже, крім більших за обсягом повноважень, для людини й громадянина додатково, згідно ч. 3 ст. 8 Конституції України, передбачено судовий захист конституційних прав і свобод безпосередньо на підставі Конституції.
Крім того, надані Конституцією людині права і свободи гарантуються.
Згідно із ст. 21 Конституції України, вони є невідсужуваними та непорушними. Гарантом прав і свобод людини і громадянина є на підставі ч. 2 ст. 102 Президент України.
Отже, первинним, згідно з Конституцією, є людина й громадянин, вторинним - держава в особі органів державної влади.
1 Див: Конституційне право України - с.
Метою діяльності по здійсненню державної влади в Україні державними органами, згідно з преамбулою Конституції України, є забезпечення прав і свобод людини та гідних умов її життя.1 Вирішення цього питання безпосередньо пов'язане з проблемою справедливості в державі і суспільстві. Державна влада завжди повинна дотримуватися принципу справедливого розподілу, але має право відступати від нього тоді, коли цього вимагає об'єктивна необхідність. Справа у тому, що держава як ціла має певні самостійні завдання, розв'язання яких буває іноді можливим лише при умові відмови від справедливого обліку і врахування інтересів усіх верств населення.
Встановлення справедливості у суспільному житті людей є, безперечно, одним із основних завдань державної влади: це випливає вже з самої природи права і держави. Проте реальні умови у державі бувають такими, що висування цього завдання на перший план порівняно з іншими завданнями держави може призвести до загибелі держави.
Державна влада не всемогутня: вона скута політичною нездійсненністю і повинна узгоджуватися з нею. Політично нездійсненним є передусім те, що руйнує саму державу, - в її організації, особовому складі, тощо, тобто все те, що перевищує сили правосвідомості та народної організованості.
В принципі, державна влада міцно пов'язана з розподільчою справедливістю, і корисливе нехтування нею ніколи не проходить безкарно. Режим, який впроваджує без достатніх підстав несправедливі привілеї, є режимом антиполітичним, він компрометує гідність державної влади і підриває волю громадян до загальнодержавної єдності. Такий режим не може бути міцним, оскільки сам породжує ті відцентрові сили, які рано чи пізно поставлять питання про саме існування держави.
Отже, будь-який відступ державної влади від справедливості повинен бути відкрито виправданий предметною вказівкою на політичну нездійсненість зворотнього.
1 Конституція України. - Преамбула
Не можна в ім'я справедливості запроваджувати такий державний лад, який згубний для самої держави.
Основоположник політичної науки в Україні М.П.Драгоманов досить критично ставився до унітарних державних структур, республіканського централізму, крайностей націоналізму, які, на його погляд, спонукали до примусу особистості, насильства над людиною, обмеження її прав і свобод.
Драгоманов засуджував волюнтаризм, напримиренність, фанатизм, аморальність державної влади як фактори що ведуть до занепаду демократичного суспільства.
Він проголошував догмат людини, її прав і свобод над державою і суспільством. І ці самі аспекти найвищою конституційною цінністю визнає Конституція України.
Конституція України визначає, що не може бути привілеїв чи обмежень з приводу раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мови або інших ознак. Це дуже важливо для загальнодержавної та національної злагоди в Україні, оскільки вирішення деяких конкретних справ, зокрема розв'язання проблеми розподільчої справедливості, породжують наслідки щодо вирішення загальних проблем державності в Україні.
Отже, суть державної влади в Україні як конституційно-правового інституту полягає в її легітимності, яка законодавчо закріплена в Конституції завдяки волі народу як єдиного джерела влади здійснюється згідно з конституційними принципами народного суверенітету; - поділу влад та верховенства права законодавчим, виконавчим й судовим органами на підставі загальнодержавних програм, спрямованих на забезпечення прав і свобод людини як найвищої соціальної цінності з метою досягнення гідних умов її життя.

 
 

Цікаве

Загрузка...