WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → 1. Державне регулювання фінансового ринку. 2. Фондові біржі. 3. Особливості акцій українськи акціонерних товариств - Контрольна робота

1. Державне регулювання фінансового ринку. 2. Фондові біржі. 3. Особливості акцій українськи акціонерних товариств - Контрольна робота

регіонів та країн, фондові біржі, як і комерційні банки, є рушійною силою економічного розвитку. Разом з тим, якщо банки розглядаються як мозковий центр і кровоносна система економіки, то фондові біржі виконують насамперед роль нервової системи. Вони дають змогу вчасно відслідковувати процеси, які характеризують стан економіки та фінансової системи, і приймати відповідні рішення. Тому провідні фондові біржі (Нью-Йорк, Токіо, Лондон, Париж, Франкфурт, Копенгаген) стали світовими фінансовими центрами, ситуація на яких значною мірою визначає фінансову політику всіх країн світу.
Ринок цінних паперів структурується за двома ознаками: стадіями та місцем торгівлі. За стадіями торгівлі виділяється первинний та вторинний ринок. Первинний ринок являє собою випуск цінних паперів в обіг, який здійснюється на основі оголошення про емісію. Торгівля ведеться між емітентами з одного боку та інвесторами і фінансовими посередниками - з іншого. Вторинний ринок характеризується операціями перепродажу цінних паперів, які здійснюються між окремими інвесторами, інвесторами і фінансовими посередниками та між фінансовими посередниками.
За місцем торгівлі ринок цінних паперів поділяється на біржовий та позабіржовий. Біржовий включає угоди, що вкладаються на фондовій біржі, й охоплює насамперед вторинний ринок, хоча в окремих випадках і первинне розміщення цінних паперів може здійснюватись через фондову біржу. Позабіржові відображає угоди, які укладаються і здійснюються поза біржею. Вінстосується насамперед первинного ринку, однак позабіржові операції можуть здійснюватись і на вторинному ринку.
Широкий вибір інструментів ринку цінних паперів, умов їх випуску, погашення та виплати доходу, різні схеми торгівлі та взаємозв'язків між суб'єктами ринку цінних паперів забезпечують максимальну мобілізацію фінансових ресурсів, їх раціональний розподіл і швидкий перерозподіл та ефективне використання. Це визначає значну роль і провідне місце цієї ланки фінансового ринку у фінансовій системі та її вплив на соціально-економічний розвиток.
3. Особливості акцій українськи акціонерних товариств
Акція - цінний папір без визначеного часу обігу, що засвідчує участь його власника у статутному фонді акціонерного товариства, підтверджує членство в акціонерному товаристві та право на участь в управлінні ним, дає власнику право на одержання частини прибутку у вигляді дивіденду, а також на участь у розподілі майна в разі ліквідації акціонерного товариства.
Емісія акцій здійснюється у трьох випадках:
1) під час акціонування, тобто створення акціонерного товариства з метою формування акціонерного капіталу;
2) коли вже діюча компанія перетворюється на акціонерне товариство;
3) при додатковій мобілізації капіталу для збільшення наявного статутного капіталу.
Акції можуть бути іменними, на пред'явника; простими та привілейованими.
Корпорація може здійснювати випуск лише тих видів акцій, які затверджені її статутом.
Іменні - це акції, власники яких мають бути зареєстрованими в реєстрі корпорації. Про власників таких акцій у книзі реєстрації акціонерів робиться відповідний запис із вказівкою часу та кількості куплених акцій.
Акції на пред'явника корпорацією не реєструються. Для керівництва корпорації більш зручними є іменні акції, бо вони дозволяють контролювати процес руху акціонерного капіталу і концентрацію акцій в руках окремих акціонерів. Акціонери надають перевагу акціям на пред'явника, тому що вони вільно продаються та обертаються на вторинному ринку.
Прості - це акції. власник яких має право голосу на загальних зборах акціонерів і право на отримання дивідендів. Кожна акція наділяє її власника одним голосом на загальних зборах акціонерів. Вона не дає гарантії на отримання дивідендів, які залежать від господарської діяльності корпорацій.
Прості акції можуть випускатися серіями А і Б. Як правило, серія А передбачена для засновників корпорації, тобто для осіб, що підписали її статут, а серія Б - для інших інвесторів.
Власники акцій серії А мають більше прав, а також можливість отримання більшої частки дивідендів (плата за ризик).
Привілейовані акції є іменними і дають власнику переважне право на одержання дивідендів, а також на пріоритетну участь у розподілі майна товариства в разі його ліквідації. Власники привілейованих акцій не мають право брати участь в управлінні акціонерним товариством, якщо інше не передбачено його статутом.
Привілейовані акції можуть випускатись з фіксованими (у % до їх номінальної вартості), щорічно виплачуваними дивідендами. Виплату дивідендів здійснюють у розмірі, зазначеному в акції, незалежно від величини одержаного товариством прибутку.
Якщо прибуток відповідного року є недостатнім, виплату дивідендів за привілейованими акціями здійснюють з резервного фонду. Якщо розмір дивідендів сплачуваних акціонерам за простими акціями, перевищує розмір дивідендів за привілейованими акціями, власникам останніх може надаватися доплата до розміру дивідендів, сплачених іншим акціонерам.
Корпорація може випускати декілька серій привілейованих акцій. При цьому різні серії мають різну кількість привілеїв. Опис привілеїв за кожною серією акцій розміщується на її сертифікаті. Привілейовані акції випускаються на суму 10 % оплаченого статутного фонду і можуть бути таких видів:
· кумулятивні, за якими сплачуються не лише поточні, але і несплачені раніше відсотки;
· з корегованою ставкою, відсотки за якими можуть збільшуватись або зменшуватись;
· некумулятивні, що не дають права на відсотки за будь-який період, якщо рада директорів не оголосила їх виплату;
· конвертовані, які можуть бути обміняними на прості;
· з пайовою участю, за якими сплачуються додаткові дивіденди, якщо за простими акціями вони є більшими.
За кількістю голосів, що акції надають їхнім власникам назагальних зборах акціонерів, розрізняють, так звані, одноголосні, багатоголосні та безголосні акції.
Певна кількість акцій, що зосереджена в одних руках і забезпечує більшість голосів, має назву контрольного пакету акцій.
Власник акції формально не вважається власником підприємства. Він не має права вилучати свою частку з виробництва, оскільки ця частка не має самостійного значення.
Якщо акціонер з тих чи інших причин захоче позбутися належних йому акцій, він може повернути їх самому товариству, або продати їх на ринку цінних паперів.
Акція містить такі реквізити:
1) фірмове найменування товариства та його адресу;
2) назву цінного паперу - "АКЦІЯ";
3) порядковий номер;
4) дату випуску;
5) вид акції;
6) номінальну вартість;
7) ім'я власника (для іменної акції);
8) розмір статутного фонду акціонерного товариства на день випуску акції, а також кількість акцій, що випускаються;
9) термін виплати дивідендів;
10) підпис Голови правління акціонерного товариства або іншої уповноваженої на це особи;
11) печатку акціонерного товариства.
До акції може додаватися купонний лист на виплату дивідендів, що містить такі основні дані:
1) порядковий номер купона на виплату дивідендів;
2) порядковий номер акції за якою виплачують дивіденди;
3) найменування акціонерного товариства;
4) рік виплати дивідендів.
Дохід від простих акцій цілком залежить від чистого доходу підприємства.

 
 

Цікаве

Загрузка...