WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Державне фінансове забезпечення соціальних гарантій населення - Реферат

Державне фінансове забезпечення соціальних гарантій населення - Реферат

дітей, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, або коли стягнення аліментів неможливе;
> державна допомога сім'ям з дітьми, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.
Джерела фінансування допомоги сім'ям з дітьми:
> Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності;
> Пенсійний фонд України;
> кошти Державного і місцевих бюджетів. Порядок фінансування визначає Кабінет Міністрів України. Державна допомога сім'ям з дітьми не підлягає оподаткуванню.
Пільги щодо оплати житлово-комунальних, транспортних послуг, послуг зв'язку.
Перелічені пільги забезпечують адресну соціальну підтримку найменш захищених сімей і громадян в умовах підвищення частки покриття населенням собівартості послуг житлово-комунального господарства, транспорту, зв'язку.
Пільги в оплаті житлово-комунальних послуг здійснюються у формі житлових субсидій.
Програму житлових субсидій було започатковано Постановою Кабінету Міністрів України № 89 від 4 лютого 1995 року.
Житлові субсидії - це негрошова форма допомоги родинам в оплаті житлово-комунальних послуг, а саме:
> утримання житла;
> оплаті холодного і гарячого водопостачання;
> оплаті газопостачання;
> оплаті теплопостачання;
> оплаті електроенергії;
> придбання скрапленого газу;
> придбання твердого та пічного палива тощо.
За програмою житлових субсидій право на допомогу має будь-яка родина, якщо витрати на житло, комунальні послуги та паливо в межах встановлених норм користування і споживання перевищують 20 відсотків сукупного доходу.
Родина, якій призначено житлову субсидію, сплачує за житлово-комунальні послуги 20% середньомісячного сукупного доходу, а за при-дбання скрапленого газу, твердого та пічного побутового палива - 20% її річного сукупного доходу.
Якщо родина, яка проживає у житловому приміщенні, складається з пенсіонерів, які не працюють, інших непрацездатних громадян та дітей і середньомісячний сукупний дохід на одного мешканця житлового приміщення не перевищує вартісної величини межі малозабезпеченості, розмір плати за житлово-комунальні послуги складає 15% їхнього середньомісячного сукупного доходу, а за придбання скрапленого газу, твердого і пічного побутового палива - 15% їхнього річного сукупного доходу.
Джерелом покриття витрат на житлово-комунальні субсидії є Державний та місцеві бюджети.
Індексація грошових доходів населення
Індексації згідно Законодавства підлягають такі грошові доходи населення:
> державні пенсії;
> різні види соціальної допомоги (сім'ям з дітьми, по безробіттю і т. ін.);
> стипендії;
> оплата праці.
Індексація - це встановлений законодавством України механізм підвищення грошових доходів громадян, що дає можливість частково або повністю відшкодовувати їм підвищення цін на споживчі товари та послуги.1
Індексація грошових доходів проводиться у разі, коли індекс споживчих цін перевищив заздалегідь визначену величину, що є межею індексації, яку прийняла Верховна Рада України.
Обчислення індексу споживчих цін здійснюють органи державної статистики.
Індексації підлягають грошові доходи громадян, одержувані в гривнях на території України, якщо вони не мають разового характеру (пенсії, соціальна допомога, заробітна плата, стипендії тощо).
Індексації не підлягають грошові доходи від власності:
> доходи від цінних паперів (крім державних);
> доходи від здавання в оренду нерухомого майна;
> доходи від ведення фермерського та підсобного господарства;
> доходи від підприємницької діяльності.
Індексації підлягають грошові доходи в межах трикратної величини вартості межі малоза-безпеченості.
Дохід у межах величини вартості межі мало-забезпеченості індексується повністю.
Якщо дохід перевищує величину вартості межі малозабезпеченості, то його частина у межах подвійної її величини індексується у розмірі 80%. Наступна частина доходу у межах потрійної величини межі малозабезпеченості індексується у розмірі 70%.
Частина грошового доходу, що перевищує трикратну величину межі малозабезпеченості, індексації не підлягає.
Для індексації грошових доходів населення використовується індекс, що характеризує підвищення цін і тарифів на товари та послуги, які входять до складу мінімального споживчого бюд-,, жету.
Індекс споживчих цін обчислюється наростаючим підсумком з початку року на підставі статистичних спостережень органами державної статистики за зміною цін.
Джерела фінансування індексації грошових доходів населення:
> Підприємства, об'єднання і організації, що перебувають на господарському розрахунку, підвищують розміри оплати праці у зв'язку з індексацією за рахунок і в межах госпрозрахункового доходу.
> Організації і установи, що фінансуються за рахунок бюджетів різного рівня, підвищують
розміри оплати праці за рахунок коштів відповідних бюджетів.
> Громадські об'єднання підвищують розміри оплати праці за рахунок власних коштів.
> Пенсії, соціальні допомоги, допомога по безробіттю індексуються за рахунок коштів Пенсійного фонду, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та Фонду за-гальнообов'язкового державного страхування на випадок безробіття.
> Стипендії індексуються за рахунок відповідних бюджетів.
Законом про індексацію встановлюється, що при рівні інфляції в 6% перелічені вище доходи мають індексуватися.
Державне регулювання цін
У зв'язку із зростанням витрат на виробництво окремих товарів та послуг з метою підтримання їх виробництва та споживання на належному рівні держава згідно з політикою цін може здійснювати цінове регулювання у формі дотацій за такими напрямками:
> дотації на окремі види товарів та послуг, коли собівартість продукції вища за фіксований рівень цін (газ, тверде паливо, медикаменти, будівельні матеріали для індивідуального житлового будівництва та молодіжних комплексів);
> дотації житлово-комунальному господарству (на воду, паливопостачання тощо);
> дотації міському транспорту (метрополітену, автомобільному);
> дотації авіаційному транспорту;
> дотації залізничному транспорту та інше. Розмір дотації розраховується на одиницю
продукції, або як різниця між ціною і собівартістю продукції та послуг.
Джерелами фінансування цінових дотацій виступають:
> Державний бюджет;
> місцеві бюджети.

 
 

Цікаве

Загрузка...