WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Державне фінансове забезпечення соціальних гарантій населення - Реферат

Державне фінансове забезпечення соціальних гарантій населення - Реферат

потребує
додаткового вилучення коштів з фонду оплати праці, що в кінцевому підсумку лише розширює масштаби перерозподілу, зменшує стимулюючу роль заробітної плати і не збільшує обсягу сукупного споживання.
Джерела фінансування соціальних гарантій
Джерелами фінансування соціальних гарантій виступають:
> Державний бюджет;
> кошти місцевих бюджетів;
> страхові фонди:
o Фонд соціального страхування з тимчасової втратипрацездатності;
o Фонд загальнообов'язкового державного страхування на випадок безробіття;
o Фонд страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань;
o Фонд медичного страхування (за рахунок страхових внесків підприємств і громадян, а також благодійних внесків громадян і підприємств, кредитів банків та інших джерел, не заборонених законодавством України);
o Державні та недержавні Пенсійні фонди.
Механізм реалізації соціальних гарантій
Держава повинна гарантувати всім громадянам мінімум соціальних послуг і матеріальних благ через такі механізми:
> Визначення розмірів мінімальних соціальних гарантій:
o мінімальної заробітної плати;
o пенсій за віком;
o стипендій тощо.
> Здійснення превентивних соціальних заходів у зв'язку з ціновою лібералізацією:
o адресного вибіркового надання соціальної допомоги;
o здійснення компенсаційних виплат незахи-щеним верствам населення тощо.
> Захист купівельної спроможності малозабезпечених громадян через щомісячний перегляд:
o середньодушового сукупного доходу, що дає право на допомогу;
o цільової грошової допомоги відповідно до зміни індексу споживчих цін.
Головною метою соціальної політики в Україні на сучасному етапі є призупинення спаду життєвого рівня населення та зменшення тягаря кризи для найменш захищених верств населення.
Пенсійне забезпечення має такі основні форми;
> трудова пенсія за віком;
> соціальна пенсія.
Щомісячна пенсія за віком, яка призначається державою у рамках солідарної системи пенсійного забезпечення, є сумою двох складових; соціальної та трудової пенсії.
Соціальна пенсія призначається для забезпечення певного (мінімального на сьогодні) рівня життя, її величина є однаковою для кожного пенсіонера.
Розмір трудової пенсії має визначатися минулим трудовим внеском пенсіонера у розвиток економіки країни протягом його суспільного трудового життя і бути пропорційним величині цього внеску.
Згідно з Указом Президента України від 13 квітня 1998 року "Про основні напрями реформування пенсійного забезпечення в Україні* перед-бачено поступове розмежування джерел виплат пенсій, призначених за різними пенсійними програмами:
> для трудових пенсій - страхові збори (внески) до Пенсійного фонду;
> для державних пенсій військовослужбовцям, державним службовцям, ветеранам війни, жителям гірських населених пунктів - кошти Державного бюджету;
> для соціальних пенсій - кошти Державного та місцевих бюджетів;
> для пенсій громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи - кошти Фонду Чорнобиля;
> для виплати пенсій за період до настання пенсійного віку відповідно до Закону України "Про зайнятість населення* - кошти Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття;
> добровільні та обов'язкові збори (внески) юридичних і фізичних осіб до недержавних пенсійних фондів (у випадках, передбачених законодавством) - доходи цих фондів використовуються для виплати пенсій у межах накопичувальної системи загальнообов'язкового державного та не-державного пенсійного страхування.
В основу існуючої в країні системи пенсійного забезпечення покладено принцип солідарності поколінь, коли частина доходу нинішніх працівників витрачається на виплату пенсій нинішнім пенсіонерам, причому припускається, що й у майбутньому, коли сьогоднішні громадяни пра-цездатного віку стануть пенсіонерами, їх утримуватимуть наступні покоління працюючих.
Сьогодні в Україні відбувається перехід від однорівневої солідарної моделі пенсійного забезпечення до змішаної трирівневої системи пенсійного забезпечення:
> Перший рівень - державна страхова пенсійна система, заснована на принципах солідарної взаємодопомоги і самовідповідальності працівників за власний стан пенсійного забезпечення. Вона ґрунтується на збереженні певних страхових пенсійних внесків.
> Другий рівень - обов'язкова накопичувальна система з фіксованим розміром відрахування від заробітної плати. Для управління цією ланкою будуть створені пенсійні фонди у формі акціонерних товариств, заснованих великими інвестиційними і страховими компаніями, профспілковими об'єднаннями.
> Третій рівень - добровільне пенсійне страхування, засноване на створенні індивідуальних пенсійних рахунків у недержавних і комерційних страхових фондах.
Перелічені страхові системи доповнюються наданням соціальних пенсій за рахунок Державного бюджету малозахищеним верствам населення.
Головне завдання Пенсійної реформи - підвищити дієвість пенсійної системи на основі персоніфікації страхових внесків та посилення залеж-
ності пенсії від трудового стажу, величини заробітної плати, величини і тривалості сплати страхових внесків.
Нова пенсійна система покликана активізувати мотивацію праці, здійснювати в повному обсязі страхові пенсійні внески, поліпшити контроль за правильністю нарахування пенсій з урахуванням трудового стажу, заробітної плати тощо.
Державна допомога сім'ям з дітьми визначається Законом України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми"1 і має такі види:
> допомога по вагітності та пологах;
> одноразова допомога при народженні дитини (надається за місцем роботи батьків або органами соціального забезпечення за місцем проживання);
> допомога по догляду за дитиною;
> грошові виплати матерям (батькам), зайнятим доглядом трьох і більше дітей віком до 16 років;
> допомога по догляду за дитиною-інвалідом;
> допомога по тимчасовій непрацездатності у зв'язку з доглядом за хворою дитиною (не.більше 14 днів);
> допомога на дітей віком до 16 років (учнів до 18 років);
> допомога на дітей одиноким матерям;
> допомога на дітей військовослужбовців строкової служби;
> допомога на дітей, які перебувають під опікою, піклуванням;
> тимчасова допомога на неповнолітніх

 
 

Цікаве

Загрузка...