WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Державне фінансове забезпечення соціальних гарантій населення - Реферат

Державне фінансове забезпечення соціальних гарантій населення - Реферат


Реферат на тему:
Державне фінансове забезпечення
соціальних гарантій населення
У ринковій соціальне-орієнтованій моделі економіки зростає роль соціальної функції держави. Уряд і держава несуть відповідальність за надання громадянам соціального захисту і забезпечення рівного доступу до задоволення основних потреб. Рівень бідності може розглядатися як суттєвий показник дієвості політики соціального захисту.
Соціальне забезпечення є комбінацією програми пенсійних заощаджень, програми страхування та програми перерозподілу Національного доходу.
Соціальний захист - це комплекс законодавче закріплених соціальних норм, що гарантує держава окремим верствам населення, а також за певних економічних умов всім членам суспільства (під час зростання інфляції, спаду виробництва, економічної кризи, безробіття та інше).
Форми і методи соціального захисту населення повинні забезпечити задоволення життєво необхідних потреб кожного громадянина на рівні не нижче прожиткового мінімуму.
Прожитковий мінімум - це вартісна оцінка мінімуму життєвих засобів, необхідних для підтримки життєдіяльності та відновлення робочої сили працівника. Прожитковий мінімум є законодавче визначеним базовим державним соціальним стандартом, на основі якого встановлюються соціальні гарантії та стандарти у сферах доходів населення, житлово-комунального, соціально-культурного обслуговування, охорони здоров'я, освіти тощо.
Державні соціальні стандарти і нормативи формуються, встановлюються і затверджуються у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
Особливістю соціального захисту є його адресна спрямованість, тобто соціальна допомога повинна надаватися тим громадянам, які її потребують і у визначених обсягах.
Соціальне-економічні гарантії - це метод забезпечення з боку держави задоволення різноманітних потреб громадян на рівні соціальне визнаних норм та нормативів.
Нормативи споживання - розміри споживання в натуральному виразі продуктів харчування, непродовольчих товарів поточного споживання та деяких послуг за певний проміжок часу (за день, місяць, рік).
Нормативи забезпечення - визначена кількість предметів довгострокового використання, яка є в особистому споживанні населення, а також забезпечення певної території мережею закладів освіти, охорони здоров'я, побутового, транспортного обслуговування тощо.
Нормативи доходу - розмір особистого доходу громадян або сім'ї, який гарантує їм задоволення потреб на рівні нормативів споживання і забез-печення,
Нормативи раціонального споживання - рівень споживання товарів та послуг поточного та довгострокового користування, що гарантує оп-тимальне задоволення потреб.
Нормативи мінімального споживання - соціальне прийнятий рівень споживання продуктів харчування, непродовольчих товарів та послуг визначений за нормами соціальних або фізіологічних потреб.
Статистичні нормативи - нормативи, що визначаються на основі показників фактичного споживання або забезпеченості для всього населення або окремих соціальних груп.
Державні нормативи у сфері житлово-комунального господарства включать:
> граничну норму оплати послуг з утримання житла, житлово-комунальних послуг залежно від одержуваного доходу;
> показники якості надання комунальних послуг.
До державних соціальних нормативів у сфері транспортного обслуговування та зв'язку належать:
> норми забезпечення транспортом загального користування;
> показники якості транспортного обслуговування;
> норми забезпеченості населення послугами зв'язку.
Державні соціальні нормативи у сфері охорони здоров'я включають;
> перелік та обсяг гарантованої медичної допомоги громадян;
> показники якості надання медичної допомоги;
> нормативи пільгового забезпечення окремих категорій населення лікарськими засобами та іншими спеціальними засобами;
> нормативи забезпечення харчуванням у державних і комунальних закладах охорони здоров'я тощо.
До державних соціальних нормативів у сфері освіти належать:
> перелік та обсяг послуг, що надаються державними та комунальними закладами дошкільної, загально-середньої, професійно-технічної та вищої освіти;
> нормативи граничної наповнюваності класів, груп;
> нормативи співвідношення учнів, студентів і педагогічних працівників;
> нормативи матеріального забезпечення навчальних закладів тощо.
Обсяг і рівень забезпеченості соціально-економічними гарантіями є мірилом цивілізованості країни.
Основні напрями здійснення соціальних гарантій;
1) Держава повинна гарантувати кожному зайнятому у процесі виробництва:
а) нормальний рівень добробуту через мінімальний рівень заробітної плати та її індексацію;
б) помірні податки;
в) невтручання у підприємницьку діяльність.
2) Держава повинна гарантувати задоволення пріоритетних потреб громадян та суспільства,
які вона не може повністю довірити кожному громадянину самостійно:
а) здобуття загальної освіти;
б) виховання дітей і підлітків;
в) підготовка кадрів;
г) організація охорони здоров'я і розвитку фізичної культури тощо.
3) Держава повинна сприяти підвищенню доходів окремих верств населення, які не можуть забезпечити життєвий рівень для себе і своєї сім'ї на рівні мінімальних соціальних стандартів незалежно від їх участі в процесі виробництва у таких формах:
а) пенсії;
б) різні види допомоги;
в) стипендії;
г) грошові виплати та їхня індексація;
д) пільги в оподаткуванні.
Держава законодавче гарантує задоволення пріоритетних потреб за рахунок бюджету в мінімально достатніх розмірах у формі безоплатних послуг.
Органи місцевого самоврядування при розробці та реалізації місцевих соціально-економічних програм можуть передбачати додаткові соціальні гарантії за рахунок місцевих бюджетів.
Розробка та виконання Державного та місцевих бюджетів здійснюється на основі пріоритетності фінансування соціальних гарантій та соціальної сфери.
Державна цільова підтримка місцевого самоврядування здійснюється з метою вирівнювання можливостей окремих територіальних громад щодо забезпечення надання соціальних гарантій на законодавче визначеному рівні.
Загальна сума благ і послуг, які споживає населення за відповідний період, складає фонд споживання.
Необґрунтоване збільшення коштів, які направляються на соціальний захист населення, у загальному обсязі фонду споживання

 
 

Цікаве

Загрузка...