WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Місцеве самоуправління в Україні - Контрольна робота

Місцеве самоуправління в Україні - Контрольна робота

України, іншим актам законодавства, рішенням відповідної ради, прийнятим у межах її повноважень;
" прийняття рішення щодо дострокового припинення повноважень сільського, селищного, міського голови у випадках, передбачених цим Законом;
" визначення відповідно до закону кількісного складу ради; прийняття рішення про проведення місцевого референдуму; прийняття відповідно до законодавства рішень щодо організації проведення референдумів та виборів органів державної влади, місцевого самоврядування та сільського, селищного, міського голови;
" прийняття рішень про наділення органів самоорганізації населення окремими власними повноваженнями органів місцевого
" самоврядування, а також про передачу коштів, матеріально-технічних та інших ресурсів, необхідних для їх здійснення;
прийняття рішень про об'єднання в асоціації або вступ до
асоціацій, інших форм добровільних об'єднань органів місцевого
самоврядування та про вихід з них;
" затвердження програм соціально-економічного та культурного розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць, цільових програм з інших питань місцевого самоврядування;
затвердження місцевого бюджету, внесення змін до нього;
затвердження звіту про виконання відповідного бюджету;
встановлення місцевих податків і зборів та розмірів їх
ставок у межах, визначених законом;
утворення позабюджетних цільових (у тому числі валютних) коштів, затвердження положень про ці кошти; затвердження звітів про використання зазначених коштів;
прийняття рішень щодо випуску місцевих позик;
прийняття рішень щодо отримання позик з інших місцевих бюджетів та джерел, а також щодо передачі коштів з відповідного місцевого бюджету;
прийняття рішень щодо надання відповідно до чинного
законодавства пільг по місцевих податках і зборах;
встановлення для підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, розміру частки прибутку, яка підлягає зарахуванню до місцевого бюджету;
прийняття рішень щодо відчуження відповідно до закону комунального майна; затвердження місцевих програм приватизації, а
також переліку об'єктів комунальної власності, які не підлягають
приватизації; визначення доцільності, порядку та умов приватизації
об'єктів права комунальної власності; вирішення питань про
придбання в установленому законом порядку приватизованого майна,
про включення до об'єктів комунальної власності майна, відчуженого
у процесі приватизації, договір купівлі-продажу якого в
установленому порядку розірвано або визнано недійсним, про надання
у концесію об'єктів права комунальної власності, про створення,
ліквідацію, реорганізацію та перепрофілювання підприємств, установ
та організацій комунальної власності відповідної територіальної
громади; ( Пункт 30 частини першої статті 26 із змінами, внесеними
згідно із Законом N 997-XIV ( 997-14 ) від 16.07.99 )
реорганізація або ліквідація діючих комунальних дошкільних
навчальних закладів, а також дошкільних навчальних закладів,
створених колишніми сільськогосподарськими колективними та
державними господарствами, допускається лише за згодою
територіальної громади (загальних зборів) села, селища, міста або
на підставі результатів місцевого референдуму; ( Пункт 30 частини
першої статті 26 доповнено абзацом згідно із Законом N 2628-III
( 2628-14 ) від 11.07.2001 )
прийняття рішень про передачу іншим органам окремих
повноважень щодо управління майном, яке належить до комунальної
власності відповідної територіальної громади, визначення меж цих
повноважень та умов їх здійснення;
створення у разі необхідності органів і служб для
забезпечення здійснення з іншими суб'єктами комунальної власності
спільних проектів або спільного фінансування (утримання)
комунальних підприємств, установ та організацій, визначення
повноважень цих органів (служб);
вирішення відповідно до законодавства питань про
створення підприємствами комунальної власності спільних
підприємств, у тому числі з іноземними інвестиціями;
вирішення відповідно до закону питань регулювання
земельних відносин;
затвердження відповідно до закону ставок земельного
податку, розмірів плати за користування природними ресурсами, що є
у власності відповідних територіальних громад;
вирішення відповідно до закону питань про надання дозволу
на спеціальне використання природних ресурсів місцевого значення,
а також про скасування такого дозволу;
прийняття рішень про організацію територій і об'єктів
природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій,
що підлягають особливій охороні; внесення пропозицій до
відповідних державних органів щодо оголошення природних та інших
об'єктів, що мають екологічну, історичну, культурну або наукову
цінність, пам'ятками природи, історії або культури, які
охороняються законом;
надання відповідно до законодавства згоди на розміщення
на території села, селища, міста нових об'єктів, сфера
екологічного впливу діяльності яких згідно з діючими нормативами
включає відповідну територію;
заслуховування звітів начальників органів внутрішніх
справ про стан боротьби зі злочинністю, а також керівників
місцевої міліції про стан громадської безпеки та охорони
громадського порядку на відповідній території, порушення перед
відповідними органами питання про звільнення з посад цих
керівників у разі визнання їх діяльності незадовільною; ( Пункт 40
частини першої статті 26 в редакції Закону N 1577-IV ( 1577-15 )
від 04.03.2004 )
прийняття рішень з питань адміністративно-територіального
устрою в межах і порядку, визначених цим та іншими законами;
затвердження в установленому порядку місцевих
містобудівних програм, генеральних планів забудови відповідних
населених пунктів, іншої містобудівної документації;
затвердження договорів, укладених сільським, селищним,
міським головою від імені ради, з питань, віднесених до її
виключної компетенції;
Виключно на пленарних засіданнях міських (міст, де
утворені органи внутрішніх справ) рад, крім питань, зазначених у
частині першій цієї статті, вирішуються такі питання:
утворення, реорганізації або ліквідації за погодженням з
відповідними головними управліннями, управліннями Міністерства
внутрішніх справ України в Автономній Республіці Крим, областях,
містах Києві та Севастополі місцевої міліції;
погодження призначення на посади і звільнення з посад
керівника місцевої міліції, начальників структурних підрозділів та
дільничних інспекторів цієї міліції, пропозицій щодо їх заохочення або притягнення до відповідальності.
Виключно на пленарних засіданнях сільських, селищних та міських (міст, де відсутні органи внутрішніх справ) рад, крім питань, зазначених у частині першій цієї статті, вирішуються такі питання:
внесення в установленому порядку до відповідних органів внутрішніх справ пропозицій про призначення на посади і звільнення з посад начальників структурних підрозділів та дільничних інспекторів місцевої міліції, їх заохочення або притягнення до відповідальності.
Використана література
" Державне управління, державна служба,місцеве самоврядування / За заг. ред. О.Ю. Оболенського.- Хмельницький: Поділля, 1999.- 570 с.
" Кампо В.М. Місцеве самоврядування в Україні / НАН України. Ін-т держави і права ім.В.М.Корецького.- К.: ІнЮре, 2000.- 33 с.
" Колодій А.М., Олійник А.Ю. Державне будівництво і місцеве самоврядування.- К.: Юрінком Інтер, 2000.- 502 с.
" Копань О.В. Правові проблеми організації самоврядування в Україні.- К.: Оріяни, 2001.- 143 с.
" Кравченко В.В., Пітцик М.В. Конституційні засади місцевого самоврядування в Україні.- К., 2001.- 176 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...