WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Місцеве самоуправління в Україні - Контрольна робота

Місцеве самоуправління в Україні - Контрольна робота


Контрольна робота
на тему:
"МІСЦЕВЕ САМОУПРАВЛІННЯ
В УКРАЇНІ"
План
1. Поняття і принципи місцевого самоврядування.
2. Система місцевого самоврядування.
3. Компетенція органів місцевого самоуправління
Використана література
1. Поняття і принципи місцевого самоврядування.
Поняття місцевого самоврядування
Місцеве самоврядування в Україні - це гарантоване державою
право та реальна здатність територіальної громади - жителів села
чи добровільного об'єднання у сільську громаду жителів кількох
сіл, селища, міста - самостійно або під відповідальність органів
та посадових осіб місцевого самоврядування вирішувати питання
місцевого значення в межах Конституції і законів України.
Місцеве самоврядування здійснюється територіальними
громадами сіл, селищ, міст як безпосередньо, так і через сільські,
селищні, міські ради та їх виконавчі органи, а також через районні
та обласні ради, які представляють спільні інтереси територіальних
громад сіл, селищ, міст.
Місцеве самоврядування як засада конституційного ладу виступає одним із найважливіших принципів організації і функціонування влади в суспільстві й державі та є необхідним атрибутом будь-якого демократичного ладу. У ст. 2 Європейської Хартії місцевого самоврядування проголошується: "Принцип місцевого самоврядування повинен бути визнаний у законодавстві країни і, по можливості, у конституції країни".
Вперше в Україні принцип визнання місцевого самоврядування на конституційному рівні було закріплено ще в Конституції гетьмана П. Орлі.ка - 1710 р., а пізніше в Конституції УНР 1918 р., положення яких так і не були реалізовані. За радянських часів цей принцип рішуче заперечувався, він суперечив централізованому характеру радянської держави.
Конституція України 1996 р., у повній відповідності до вимог Європейської Хартії (поряд з такими фундаментальними принципами, як народовладдя, суверенітет і незалежність України, поділу державної влади тощо), в окремій статті фіксує принцип визнання та гарантованості місцевого самоврядування.
Визнання місцевого самоврядування як засади конституційного ладу означає встановлення демократичної децентралізованої системи управління, яка базується на самостійності територіальних громад, органів місцевого самоврядування при вирішенні всіх питань місцевого значення.
Основні принципи місцевого самоврядування
Місцеве самоврядування в Україні здійснюється на принципах:
o народовладдя;
o законності;
o гласності;
o колегіальності;
o поєднання місцевих і державних інтересів;
o виборності;
o правової, організаційної та матеріально-фінансової самостійності в межах повноважень, визначених цим таіншими законами;
o підзвітності та відповідальності перед територіальними громадами їх органів та посадових осіб;
o державної підтримки та гарантії місцевого самоврядування;
o судового захисту прав місцевого самоврядування.
2. Система місцевого самоврядування
Система місцевого самоврядування включає:
o територіальну громаду;
o сільську, селищну, міську раду;
o сільського, селищного, міського голову;
o виконавчі органи сільської, селищної, міської ради;
o районні та обласні ради, що представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст;
o органи самоорганізації населення.
У містах з районним поділом за рішенням територіальної
громади міста або міської ради відповідно до цього Закону можуть
утворюватися районні в місті ради. Районні в містах ради утворюють
свої виконавчі органи та обирають голову ради, який одночасно є і
головою її виконавчого комітету.
За обсягом правоздатності та дієздатності своїх членів територіальна громада є неоднорідною - її складають жителі села, селища, міста, які мають різний правовий статус (громадяни України, іноземці, особи без громадянства). Члени міської громади - громадяни України, які досягли 18 річного віку та не визнані судом недієздатними - є активними суб'єктами міського самоврядування. Вони мають право обирати органи і посадових осіб місцевого самоврядування, бути обраними або призначеними до органів місцевого самоврядування або їх посадовими особами, брати участь у місцевих референдумах, зборах громадян за місцем проживання та користуватися іншими передбаченими Конституцією України, законами України та статутами територіальних громад правами на участь у здійсненні місцевого самоврядування.
Територіальна громада безпосередньо вирішує питання, віднесені до відання місцевого самоврядування використовуючи різні форми прямої демократії.
Право жителів міста - активних суб'єктів міського са-моврядування, приймати участь у здійсненні міського са-моврядування, може бути реалізовано в таких формах: - міський референдум;
- вибори депутатів відповідної місцевої ради та передбачених законом посадових осіб місцевого самоврядування (місцеві вибори);
- загальні збори громадян за місцем проживання;
- колективні та індивідуальні звернення (петиції) жителів міста до органів і посадових осіб міського самоврядування;
- громадські слухання;
- місцеві ініціативи;
- участь у роботі органів міського самоврядування та робота на виборних посадах міського самоврядування;
- інші, не заборонені законом, форми. Органами місцевого самоврядування є: 1. Сільські, селищні, міські, районні у містах (у разі їх створення) ради - представницькі органи місцевого само-врядування, які представляють відповідні сільські, селищні, міські або внутрішньоміські (районні у місті) територіальні громади та здійснюють від їх імені та в їх інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією та законами України.
Здійснення місцевого самоврядування в Україні забезпечується системою гарантій, під якими розуміють економічні, політичні та правові умови і засоби повної і ефективної реалізації територіальними громадами, органами місцевого самоврядування завдань та функцій місцевого самоврядування. Найважливіші правові гарантії місцевого самоврядування отримали закріплення в Конституції України та Законі "Про місцеве самоврядування в Україні".
3. Компетенція органів місцевого самоуправління
Компетенцію органів місцевого самоуправління визначає Закон України "Закон про місцеве самоврядування". Згідно цього закону сільські, селищні, міські ради правомочні розглядати і вирішувати питання, віднесені Конституцією України, цим та іншими законами до їх відання.
Виключно на пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради вирішуються такі питання: затвердження регламенту ради; утворення і ліквідація постійних та інших комісій ради, затвердження та зміна їх складу, обрання голів комісій утворення виконавчого комітету ради, визначення його чисельності, затвердження персонального складу; внесення змін доскладу виконавчого комітету та його розпуск; обрання за пропозицією сільського, селищного, міського голови на посаду та звільнення з посади секретаря ради; затвердження за пропозицією сільського, селищного, міського голови структури виконавчих органів ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів, витрат на їх утримання; утворення за поданням сільського, селищного, міського голови інших виконавчих органів ради; затвердження плану роботи ради та заслуховування звіту про його виконання; заснування засобів масової інформації відповідної ради, призначення і звільнення їх керівників;
" заслуховування звіту сільського, селищного, міського голови про діяльність виконавчих органів ради;
" прийняття рішення про недовіру сільському, селищному, міському голові;
" заслуховування звітів постійних комісій, керівників виконавчих органів ради та посадових осіб, яких вона призначає або затверджує;
" заслуховування повідомлень депутатів про роботу в раді, виконання ними доручень ради;
" розгляд запитів депутатів, прийняття рішень по запитах;
прийняття рішень щодо дострокового припинення повноважень депутата ради в порядку, встановленому законом;
" скасування актів виконавчих органів ради, які не відповідають Конституції чи законам

 
 

Цікаве

Загрузка...