WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Характеристика митного режиму переробки товарів за межами митної території - Реферат

Характеристика митного режиму переробки товарів за межами митної території - Реферат


Реферат на тему:
Характеристика митного режиму переробки товарів
за межами митної території
Порядок використання митного режиму "переробка за межами митної території України" регулюється ст. 237-242, гл. 39 МКУ. Під зазначеним режимом варто розуміти такий режим, відповідно до якого товари, що перебувають у вільному обороті на митній території України, вивозяться з метою їхньої переробки за межами митної території України (при цьому до них не застосовуються заходи нетарифного й тарифного регулювання) та наступного повернення в Україну. У ст. 238 МКУ зазначено, що при переробці товарів за межами митної території України з ними дозволено робити ті самі операції, що провадяться при використанні режиму "переробка на митній території України" 1 (ст. 231 МКУ). Іншими словами, товари в режимі "переробка за межами митної території України" можуть вивозитися з України для наступних цілей 2:
Під терміном "переробка" варто розуміти операції з давальницькою сировиною в зовнішньоекономічних відносинах. Порядок здійснення зазначених операцій регулюється, зокрема, положеннями Закону № 327/95-ВР. У ньому зазначено, що:
до операцій з давальницькою сировиною в зовнішньоеконо-мічних відносинах відносяться операції з перероблення (оброблення, збагачення або використання) товарів (для розглянутого митного режиму - за межами митної території України) за відповідну плату із застосуванням певного технологічного процесу, в результаті використання якого міняється код по ТН ЗЕД (незалежно від кількості переробних підприємств й етапів переробки) і виходить готова продукція (ст. 1 Закону № 327/95-ВР).
Варто врахувати, що попередньо надана іноземному переробнику для переробки давальницька сировина повинна бути основним матеріалом на конкретному та на заключному етапі його переробки і, крім того, складати у вартісному вираженні не менше ніж 20% 3 загальної вартості готової продукції, що повертається ук-раїнському замовнику 4. Тільки з огляду на ці додаткові умови, визначену операцію можна віднести до операцій з переробки давальницької сировини українського замовника.
Для їхньої обробки (тобто монтажу, зборки та налагодження, внаслідок чого виходять інші товари), ремонту (у тому числі відновлення та регу-лювання), для повного використання (витрати) цих товарів, що не є продуктами переробки, але сприяють процесу виготовлення зазначених продуктів переробки або полегшують його.
Вивезення давальницької сировини за межі митної території України. Сплата податків і зборів при вивезенні українським замовником давальницької сировини за межі митної території України для його переробки провадиться відповідно до ст. 5 Закону № 327/95-ВР. У зазначеному пункті розглянуто дві ситуації:
1) Законодавчими актами передбачено порядок нарахування податків і зборів при вивезенні певних товарів (тобто сировини) за межі митної території України.
У цьому випадку український замовник, що вивозить за межі митної території України давальницьку сировину для її переробки, повинен на суму вивізного (експортного) мита, інших податків і зборів (крім митних зборів) видати простий вексель 5 ДПІ за своїм місцезнаходженням. Цей вексель надає право українському замовнику на відстрочку сплати зазначеної в ньому суми податків і зборів на період здійснення операції з давальницькою сировиною (тобто на період з дати вивезення сировини за межі митної території України до дати ввезення на митну територію України вже виготовленої з цієї сировини готової продукції), але не більше ніж на 90 календарних днів з моменту оформлення вивізної ВМД 6. Якщо ж український замовник ввезе готову продукцію (виготовлену з раніше вивезеної давальницької сировини) на митну територію України в термін, на який йому надавалася відстрочка сплати суми, зазначеної у векселі, цей вексель погашається і вивізне (експортне) мито, податки та збори (крім митних зборів) не сплачуються 7 (п. 6, ст. 5 Закону № 327/95-ВР). Слід зазначити, що суми податків і зборів, зазначених у векселі, нараховуються умовно, тобто вони сплачуються тільки за певних умов (наприклад, порушення термінів ввезення готової продукції, виготовленої з раніше вивезеної давальницької сировини). Відзначимо також, що законодавці, при прийнятті Закону № 327/95-ВР, чітко вказали про відображення у векселі суми митного (експортного) мита (нараховується на загальних підставах відповідно до вимог Закону № 2097 і Закону № 2371 за ставками, установленими на експорт) і, крім того, вказали те, що сума митного збору у векселі не відображається (митний збір сплачується при вивезенні давальницької сировини за межі митної території України під час проходження митного контролю за ставками, затвердженими у додатку № 1 до Наказу № 363). Що стосується інших, зазначених у Законі № 327/95-ВР, "податків і зборів", зокрема, розглянутих нами експортного ПДВ і акцизного збору, то вони у векселі не повинні відображатися (ПДВ нараховується за нульовою ставкою при експорті товарів (пп. 6.2.1, п. 6.2 Закону № 168/97-ВР), а акцизний збір, відповідно до ст. 5 Декрету КМУ № 18-92, не сплачується при реалізації (тобто експорті) товарів за іноземну валюту).
Ввезення продуктів переробки на митну територію України. При ввезенні на митну територію України продуктів переробки, виготовлених у процесі ремонту, обробки, повного використання раніше вивезених товарів українського замовника, ввізне (імпортне) мито, акцизний і митний збори, ПДВ сплачуються як при імпорті товарів (відповідно до тих же нормативних актів, що і при ввезенні готової продукції, виготовленої з давальницької сировини (див. вище)).
Відповідно до ст. 239 МКУ вивезення товарів за межі митної території України в режимі "переробка за межами митної території України" здійснюється з дозволу митного органу (див. Наказ Держмитслужби № 609).
3 Відзначимо, що при розрахунку вартості давальницької сировини у вартості готової продукції враховується не тільки вартість усієї вивезеної давальницької сировини, але і витрати українського замовника з його доставки до іноземного виконавця.
При вивезенні окремих видів давальницької сировини, КМУ може встановлюватися не 20%, а інше вартісне співвідношення частини цієї сировини в готовій продукції, що ввозиться на митну територію України. У свою чергу, Торгово-промислова палата України (або регіональна торгово-промислова палата в Україні) може підтверджувати обсяг виходу готової продукції (у відсотках) по окремих операціях з давальницькою сировиною.
Сума податків і зборів, зазначена у векселі, наводиться в тій валюті, що є валютою зовнішньоекономічного контракту.
КМУ, залежно від технологічних особливостей виробництва (переробки), може встановлювати більші терміни проведення операцій з окремими видами давальницької сировини.
Податки та збори, зазначені у векселі, також не сплачуються, якщо давальницька сировина: втрачається (псується) внаслідок форс-мажорних обставин (за умови, якщо їхнє настання підтверджене Торгово-промисловою палатою Україниабо країни, де відбулася така обставина (це стосується і готової продукції); внаслідок змін умов

 
 

Цікаве

Загрузка...