WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → 1. Склад та структура промислового виробництва країни. 2. Прогнозування потреб суспільства в промисловій продукції. 3. Склад та структура платних посл - Реферат

1. Склад та структура промислового виробництва країни. 2. Прогнозування потреб суспільства в промисловій продукції. 3. Склад та структура платних посл - Реферат

(абонементів) і обчислюють шляхом множення кількості відвідувачів насередню вартість квитків.
Обсяг санаторно-курортних послуг розраховують за сумою виторгу від реалізації путівок у санаторії, профілакторії, будинки і бази відпочинку; пансіонати, в дитячі табори і на курортно-санаторне лікування, з огляду на кількість путівок та їхню середню вартість (за повною вартістю).
Платні послуги охорони здоров'я визначають як суму оплати населенням різних видів медичної допомоги, яку надають госпрозрахункові та бюджетні заклади охорони здоров'я на підставі середньої вартості послуг та їхнього обсягу, передбаченого показниками, прийнятими для цього виду закладів (кількість осіб, забезпечених зубопротезуванням. косметологічна допомога тощо).
Обсяг реалізації послуг правового характеру є сумою державного мита, яке стягують під час виконання нотаріальних операцій, надходжень від населення за надання юридичної допомоги.
Обсяг реалізації послуг фінансових установ визначають у вигляді комісійної винагороди, яку виплачує цим установам населення за операції переказу вкладів, видачу чеків банку, трудових заощаджень і акредитивів, прийому на зберігання цінних паперів, а також за користування індивідуальними сейфами. Цей показник обчислюють за кількістю звертань громадян стосовно відповідної послуги і середнім тарифом.
Обсяг побутових послуг розраховують на підставі перспективної кількості населення, нормативів споживання послуг на одного жителя в рік і з прейскурантних цін.
Для прогнозування потреби населення у платних послугах можна використовувати ще й такі методи: екстраполяції; орієнтовані на досягнення раціональних нормативів споживання послуг; економічної статистики, зокрема кореляційного аналізу. Міністерство економіки України застосовує комплексну модель прогнозування обсягів платних послуг, яка складається з трьох блоків розрахунків: І - нормативи забезпечення населення послугами, співвідношення між споживанням послуг сільським і міським населенням, ресурсні обмеження: II - засоби опрацювання показників, які характеризують динаміку зміни обсягів споживання послуг; III - диференціація нормативів забезпечення населення послугами на підставі прогнозу індексів рівня економічного І соціального розвитку регіонів. Модель дає змогу коригувати прогноз з метою виходу на заданий балансовий показник (обсяг послуг в цілому по Україні) і є інструментом для прийняття рішень у класі задач з визначення пріоритетів у розвитку галузей і регіонів. Вона розрахована на довготерміновий період.
Внаслідок нестабільності і складності економічної ситуації в Україні перевагу надають короткотерміновому прогнозу послуг. З цією метою Міністерство економіки застосовує методику прогнозу, побудовану на групуванні населення за рівнем середніх доходів на особу і типології споживання послуг.
На підставі прогнозів та індикативних планів виробляють регулятори діяльності товаровиробників послуг. У перехідному до ринку періоді ними можуть бути: державне замовлення (в основному регіональне), ціни і тарифи, податки і податкові пільги, фінансові допомоги.
Цінове регулювання щодо розвитку комплексу сфери послуг застосовують диференційовано. На послуги, оплата яких має форму обов'язкових платежів, ціни і тарифи визначають місцеві органи. Тарифи і ціни на послуги загальнодержавного значення (послуги залізничного транспорту, повітряного транспорту, зв'язку) є прерогативою держави. На решту видів платних послуг ціни регулює попит і пропозиція.
Метою державного регулювання і підтримки некомерційного сектора сфери обслуговування є захист населення від такого явища, як зникнення з ринку соціально-потрібних послуг. Регулювальні функції держава виконує за допомогою таких заходів:
- створення нового механізму використання коштів державного і місцевого бюджету через систему програм розвитку галузей освіти, охорони здоров'я, спорту, культури, мистецтва;
- формування страхових медичних фондів та фондів підтримки сфери обслуговування.
Особливістю державного регулювання розвитку об'єктів некомерційного сектора сфери обслуговування є перехід до планування і фінансування галузей соціальної сфери за стабільними нормативами в розрахунку на одного жителя.
В індикативних планах розробляють показники розвитку мережі культурно-освітніх установ та закладів охорони здоров'я, а також програми розвитку освіти, культури, охорони здоров'я. У Державній програмі економічного і соціального розвитку України - показники розвитку об'єктів освіти, охорони здоров'я, культури, які належать до загальнодержавної власності.
Показники розвитку матеріально-технічної бази об'єктів цих галузей, що належать до комунальної власності, передбачені у Програмах економічного і соціального розвитку регіонів.
Висновки
1. Промисловість - ведуча ланка народногосподарського комплексу, від рівня і масштабів розвитку якої залежить розвиток всієї економіки.
2. В основі державного регулювання промислового виробництва лежить галузевий поділ промислового виробництва.
3. Об'єктами державного регулювання на макроекономічному рівні є міжгалузеві комплекси.
4. Державне регулювання промислового виробництва має два напрямки: пряме державне управління об'єктами і регулювання їхньої підприємницької діяльності.
5. Прогноз промислового виробництва являє собою комплексне завдання з обсягу виробництва, номенклатури, якості промислової продукції та термінів поставки.
6. Основою плану промислового виробництва є показники по випуску продукції в натуральних вимірниках, в яких встановлюються завдання з найважливіших видів промислової продукції.
7. Загальний обсяг промислової продукції визначається у вартісних показниках, до яких відносяться чиста, товарна, валова і реалізована продукція.
8. Якість промислової продукції характеризується системою показників, які відображають її найважливіші властивості і параметри.
9. Основою для планування обсягу, темпів росту та пропорцій промислового виробництва є потреби народного господарства, які визначаються шляхом розробки матеріальних балансів та використання прогресивних техніко-економічних норм.
10. Плани виробництва промислової продукції обґрунтовуються розрахунками виробничих потужностей, основних фондів, матеріальних, трудових та фінансових ресурсів.
Використана література
1. Марцин В.С. Становлення ринкової економіки в Україні (проблеми, перспективи). - К., 1999.
2. Мельник А.Ф. Організаційно-економічний механізм розвитку територіального комплексу послуг. - Тернопіль,1997.
3. Михасюк І.Р., Мельник А.Ф., Крупка А. Державне регулювання економіки. - Львів, 1999.
4. Михасюк І.Р., Залога С.М., Сажинець С.И. Основи та важелі державного регулювання економіки. - Львів, 1998.
5. Науменко В. І., Панасюк Б.Я. Впровадження методів прогнозування і планування в умовах ринкової економіки. -К.,1995.
6. Панасюк Б.Я. Прогнозування та регулювання розвитку економіки. - К., 1998.

 
 

Цікаве

Загрузка...