WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Органи фінансового контролю - Контрольна робота

Органи фінансового контролю - Контрольна робота

діяльності.
Внутрішньогосподарський економічний контроль включає контрольні функції, які здійснюються власниками підприємств, комбінатів, організацій і установ, концернів, асоціацій відповідно до діючого законодавства. Завданням внутрішньогосподарського контролю є перевірка господарських операцій у виробничих одиницях з метою недопущення перевитрат матеріальних і фінансових ресурсів, виконання виробничих і фінансових планів, раціонального використання робочої сили, впровадження методів праці і прогресивної технології в бригадах, дільницях, цехах та інших виробничих підрозділах, забезпечення збереження коштів і товарно-матеріальних цінностей, економного витрачання сировини і паливно-енерге-тичних ресурсів, випуску продукції високої якості, яка має попит на ринку.
Організація внутрішньогосподарського контролю відповідно до Закону України про підприємства покладена на керівника підприємства. Згідно із затвердженим планом працівники, зайняті управлінням, здійснюють систематичний та оперативний поточний контроль за виробничою і фінансово-господарською діяльністю підрозділів підприємств. За результатами контрольних перевірок керівництво підприємства приймає управлінські рішення з усунення причин, які негативно впливають на діяльність підприємства.
Незважаючи на те, що сучасна модель і організація фінансового контролю наближається до загальноприйнятих у світовій практиці, проте не можна стверджувати, що вони оптимальні. Так, із переходом України на ринкові засади виникли окрім державного контролю ще й відомчий та контроль місцевих органів самоврядування. Однак всі ці ланки фінансового контролю дублюють одна іншу, тому необхідно у законодавчому аспекті раз і назавжди визначити компетенцію і сферу їх застосування.
Потребує вдосконалення організаційна структура фінансового контролю, яке, перш за все, повинне полягати у врівноваженні значимості усіх складових частин.
В даний час у державі особливо широко застосовується державний та муніципальний контроль, а незалежний контроль і контроль власника залишаються осторонь. Оскільки Україна прямує до ринкової економіки, то неминуче повинна відбутися повна децентралізація у сфері фінансового контролю.
Вже зроблені перші кроки щодо децентралізації, але ще необхідно:
- встановити у законодавчому порядку необхідність ведення "прозорого" контролю власника;
- підтримати розвиток аудиторської діяльності.
Щодо останньої, то фінансові органи держави повинні заохочувати суб'єктів господарської діяльності вести "приватний аудит" і зобов'язувати проводити періодично "аудит за законом".
Не можна сказати, що аудиторська діяльність не закріплена законодавством держави. В Україні склалася ситуація, коли законодавство пішло вперед можливостей і рівня професійності аудиторів. Ніхто на себе не взяв обов'язку створити незалежний функціональний орган, який би об'єднував якомога більшу кількість сертифікованих аудиторів. Наприклад, в Росії діє Російська колегія аудиторів та Аудиторська Палата Російської федерації.
Хоча в нашій державі законодавством визначено Аудиторську Палату України, однак на практиці вона має обмежене застосування.
Отже, загалом шляхи покращення фінансового контролю в Україні можна систематизувати так:
- забезпечення органами фінансового контролю не лише контролюючої та попереджувальної функції, а й стимулюючої, бо суб'єкти господарської діяльності самі повинні бути зацікавлені у загальному добробуті держави;
- введення поряд із загальнодержавними органами також і децентралізовані, що дозволить максимально охопити всіх господарюючих суб'єктів;
- розвиток і стимулювання аудиторського контролю як специфічного контролю із кваліфікованими порадами для більш ефективного функціонування.
ВИСНОВКИ
Фінансовий контроль - одна з форм контролю з боку держави та інших уповноважених законодавством органів за закономірністю і обґрунтованістю виконання фінансових операцій з визначення результатів господарської та управлінської діяльності, створення і використання фондів фінансових ресурсів на цілі економічного і соціального розвитку держави.
Передумовою виникнення потреби у застосування фінансового контролю є обмеженість фінансових ресурсів і потреба ретельного нагляду за раціональністю їх витрачання.
В економічній практиці існує чотири види контролю у загальному його значенні:
- державний;
- муніципальний;
- незалежний;
- контроль власника.
Державний фінансовий контроль проводять органи державної влади в особі постійних комісій Парламенту, НБУ, Фонду державного майна, Міністерством економіки, Міністерством фінансів, Міністерством праці, Міністерством статистики України, ДПА, КРУ, тощо.
Муніципальний контроль здійснюють ради народних депутатів та місцеве і регіональне самоврядування.
Незалежний контроль представлений численними аудиторськими організаціями (фірмами).
Спершу даний вид контролю виник як вид перевірки фінансово - бухгалтерської звітності але згодом його специфічність і універсальність розширили масштаби застосування даного виду.
Контроль власника включає внутрісистемний та внутрігосподарський. Лише така структура фінансового контролю забезпечує охопленість всіх сфер і ланок економіки всіх суб'єктів господарської діяльності без винятку.
Не можливо переоцінити необхідність добре обдуманого і багатогранного фінансового контролю власне в даний час - коли відбулася перебудова економіки з адміністративної до ринкової моделі, але не у всіх господарюючих суб'єктів, зокрема підприємців перебудувалась радянська ментальність тобто раніше "все було в руках держави" і не було винних, а тепер кожен несе індивідуальну відповідальність і власноруч обирає свою фінансову тактику.
Існує також специфічний вид контролю - незалежний аудит, так званий контроль плюс раціональна пропозиція.
Необхідно зазначити, що в цілому фінансовий контроль держави спрямований на пошук резервів зростання фінансових ресурсів, що обов'язково має позитивне забарвлення для економіки держави.
Таким чином раціональне господарювання неможливе без застосування систематичного і діяльного контролю з боку держави за виробництвом, розподілом і споживанням суспільногопродукту і використанням як живої, так і уречевленої суспільної праці.
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Закон України "Про аудиторську діяльність" // Відомості ВРУ, 1993. -№23. -с.243
2. Закон України "Про державну контрольно-ревізійну службу" // Відомості ВРУ, 1993. -№4
3. Белобжецкий И.А. Финансовый контроль и новый хозяйственный мехнизм. -М.: Финансы и статистика, 1989. -256 с.
4. Білуха М.Т. Теорія фінансового-господарського контролю і аудиту. -К.: Вища школа, 1994. -364 с.
5. Бурлаков Р. Про систему державного фінансового контролю // Право України. -1998. -№3. -с.71.-75.
6. Василик О.Д. Державні фінанси України. -К: Вища школа, 1997. -383 с.
7. Василик О.Д. Теорія фінансів. - К: Ніос, 2000. -416 с.
8. Ирвин Д. Финансовый контроль. - М.: Финансы и статистика, 1998. -251 с.
9. Кириленко О.П. Фінанси. -Тернопіль, 1998. -с.163
10. Нікбахт Е., Гроппеллі А. Фінанси. -К.: ВК Глобус, 1992
11. Попруга М.П. Фінансовий контроль як складова бюджетного процесу // Фінанси України. -1998. -№9. -с.131-133
12. Шарафундінова В. Проблеми розвитку аудиту в Україні // Економіка, фінанси, право. -1997. -№12.

 
 

Цікаве

Загрузка...