WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Державне управління в сфері національної безпеки України - Реферат

Державне управління в сфері національної безпеки України - Реферат


РЕФЕРАТ НА ТЕМУ:
Державне управління в сфері національної безпеки України
ПЛАН
1. Організаційно-правові засади управління національною безпекою
2. Державний кордон та його охорона
1. Організаційно-правові засади управління національною безпекою
Під національною безпекою розуміють стан захищеності державного суверенітету, конституційного ладу, територіальної цілісності, економічного, науково-технічного і оборонного потенціалу України, законних інтересів держави та прав громадян від розвідувально-підривної діяльності іноземних спеціальних служб, посягань з боку окремих організацій, груп та осіб.
Безпека досягається проведенням єдиної політики у галузі її забезпечення, системою заходів економічного, політичного, організаційно-правового та іншого характеру адекватно загрозам життєво важливим інтересам особи, суспільства і держави. Вона охоплює заходи не тільки політичного, економічного, правового.
Законодавством передбачено, що у здійсненні заходів щодо національної безпеки беруть участь органи законодавчої, виконавчої і судової влади, недержавні організації га громадяни.
Сили (суб'єкти) забезпечення національної безпеки теж є різноманітними.
Український народ- громадяни на виборах, референдумах, а також через органи державної влади та органи місцевого самоврядування висловлюють і реалізують своє бачення щодо забезпечення національної безпеки, привертають увагу суспільних і державних інститутів до небезпечних явищ, захищають власну безпеку;
Верховну Раду України - у межах своїх повноважень здійснює законодавче регулювання і контроль за діяльністю органів державної влади та посадових осіб щодо здійснення ними відповідних повноважень у сфері національної безпеки;
Президента України як главу держави - забезпечує державну незалежність, здійснює керівництво у сферах національної безпеки і оборони;
Раду національної безпеки і оборони України як координаційний орган з питань національної безпеки і оборони при Президентові України - координує і контролює діяльність органів виконавчої влади у сферах національної безпеки і оборони;
Кабінет Міністрів України - вживає заходів щодо забезпечення обороноздатності, національної безпеки і боротьби зі злочинністю;
Конституційний Суд України - вирішує питання про відповідність законів та інших правових актів у сфері національної безпеки Конституції України і дає офіційне їх тлумачення;
суди загальної юрисдикції - здійснюють правосуддя у сфері забезпечення національної безпеки;
прокуратуру України - здійснює наглядові повноваження у сфері національної безпеки;
Національний банк України - розробляє і здійснює емісійно-кредитну політику в інтересах національної безпеки;
міністерства та інші центральні органи виконавчої влади - в межах своїх повноважень забезпечують реалізацію законів, указів, концепцій, програм, постанов органів державної влади у сфері національної безпеки, створюють і підтримують у стані готовності і застосування відповідні сили і засоби безпеки.
Управління національною безпекою.
Особлива роль у цій сфері відводиться воєнній організації держави, до якої належать Збройні Сили України, внутрішні війська, органи і підрозділи МВС України, Прикордонні війська України, військові підрозділи Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи та ін.
Відповідно до Конституції України і Закону України від 25 березня 1992 р. "Про Службу безпеки України"1 загальне керівництво безпекою здійснює Президент України Він очолює Раду національної безпеки і оборони України, основними завданнями якої відповідно до Закону України від 5 березня 1998 р. "Про Раду національної безпеки і оборони України" є: визначення стратегічних інтересів України, концептуальних підходів та напрямів забезпечення національної безпеки і оборони; здійснення поточного контролю діяльності органів виконавчої влади у сфері національної безпеки і оборони; підготовка оперативних рішень, спрямованих на попередження надзвичайних ситуацій, які можуть призвести до значних соціально-політичних, економічних, військових та інших наслідків, і заходів щодо їх ліквідації.
Кабінет Міністрів України здійснює і контролює реалізацію конкретних заходів щодо національної безпеки органами державних служб спеціальної компетенції.
До числа основних органів спеціальних служб безпеки належать: Служба безпеки України, Управління державної охорони України, Державна охорона при МВС України та Прикордонні війська України.
Службу безпеки України і підпорядковані їй органи очолює її Голова, який несе персональну відповідальність за виконання завдань, покладених на Службу безпеки України Його призначає на посаду Президент України.
Загальне керівництво діяльністю органів Служби безпеки України здійснюють Президент і Кабінет Міністрів України
Органи Служби безпеки України становлять собою цілісну централізовану систему, яку складають: Центральне управління Служби безпеки України; регіональні обласні управління, їх міжрайонні, районні та міські підрозділи; Служба безпеки АРК; органи військової контррозвідки; військові формування; навчальні, науково-дослідні та інші заклади.
Управління адміністративною політичною діяльністю
Регіональні органи безпеки і органи безпеки у військах прямо підпорядковані Центральному управлінню Служби безпеки України. У своїй оперативно-службовій діяльності вони f незалежними від місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування, посадових осіб, партій і рухів.
Органи Служби безпеки України мають в своєму розпорядженні , навчальні заклади, науково-дослідні, експертні і військово-медичні установи та підрозділи, центри спеціальної підготовки, а також підрозділи спеціального призначення.
Діяльність Служби безпеки України, її органів і співробітників ґрунтується на принципах законності, поваги до прав і гідності особи, позапартійності, єдності системи органів і централізації управління ними, поєднання гласних і негласних методів і засобів діяльності.
Діяльність цих органів здійснюється за такими основними напрямами: 1) контррозвідувальна

 
 

Цікаве

Загрузка...