WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Оформлення товарів, перед митний контроль та їх зберігання перед митним контролем (Курсова) - Реферат

Оформлення товарів, перед митний контроль та їх зберігання перед митним контролем (Курсова) - Реферат

відділу, в зоні діяльності якого знаходиться МЛС. Оформлення проводиться в такій послідовності:
1. Інспектор ТВВ за місцем оформлення ПП перевіряє наявність автотранспортного засобу з вантажем в зоні митного контролю і проставляє штамп "ПІД МИТНИМ КОНТРОЛЕМ" на звороті примірника ПП та робить запис наступного змісту: "Вантаж надійшов до зони митного контролю ТВВ №, дата і підпис". Інформація про ПП, по якому надійшов вантаж, передається інспектору ВКДВ КРМ при ТВВ.
2. Інспектор ТВВ, що контролює діяльність МЛС, на який планується розміщення вантажу, виконує наступні дії:
- перевірку необхідних документів для розміщення вантажу на МЛС.
- перевірку правильності заповнення ВМД типу ІМ-74.
- проставляє (при відсутності зауважень) на всіх аркушах ВМД типу ІМ-74 штамп "Під митним контролем", а також реєстраційний номер згідно журналу обліку вантажних митних декларацій.
- для стягнення митних зборів: отримує від власника МЛС платіжне доручення з відміткою про надходження коштів відділу митних платежів. На всіх аркушах ВМД типу ІМ-74 інспектор ТВВ записує в графі С суми та номери платіжних доручень, по яких відбувається списання коштів, та проставляє відбиток штампу "ПІД МИТНИМ КОНТРОЛЕМ", після чого проводиться списання коштів на платіжному дорученні, яке завіряється особистою номерною печаткою інспектора.
Після цього проходиться контроль у групі відділу статистики цього ТВВ з проставленням відтиску штампу відділу статистики та митної інформації на всіх примірниках ВМД типу ІМ-74.
3. Випуск автотранспортого засобу з вантажем з зони митного контролю здійснюється під гарантію доставлення представником МЛС вантажу до МЛС, з наданням наступних документів:
- доручення на представника МЛС;
- договору на зберігання вантажу на МЛС;
- ВМД з реєстровим номером, штампом "ПІД МИТНИМ КОНТРОЛЕМ", відтиском печатки відділу статистики та митної інформації зі справлянням митного збору за виклик інспектора.
До ПП вноситься запис: "Вантаж направлений до ТВВ-№ __ на МЛС ___ на підставі гарантійного листа МЛС від "_" ____ 199_р, № __". Інспектору ВКДВ КРМ при ТВВ надається інформація про ПП, згідно яких вантаж направлений до МЛС, та передаються гарантійні листи МЛС про доставлення вантажу на МЛС з ксерокопіямі контрактів на зберігання вантажу на МЛС.
4. Після закінчення митного оформлення ВМД типу ІМ-74, інспектор ТВВ, який контролює діяльність МЛС, вилучає ПП у суб'єкта ЗЕД та закінчує повне митне оформлення ПП (тобто проставляє поряд з раніше проставленим штампом "ПІД МИТНИМ КОНТРОЛЕМ" відтиск ОНП з зазначанням ВМД типу ІМ-74 на дані вантажі).
5. Інформація по результатах проведення митного оформлення передається інспектору ВКДВ при даному ТВВ, який доповідає рапортом начальнику ТВВ за місцем оформлення ПП про номери ПП, по яким зняти з контролю вантажі та номери ВМД типу ІМ-74 по цих вантажах.
1. Після надходження рапорту до ТВВ, в якому було в перший раз оформлено та поставлено на контроль ПП, за письмовим рішенням керівництва ТВВ на рапорті ПП знімається з к:онтролю.
Оформлена ВМД типу ІМ-74 реєструється в окремому журналі реєстрації вантажів які надійшли на даний МЛС та заноситься у теку контролю ВМД даного МЛС.
3.8. Порядок випуску вантажу з МЛС у вільне використання на митній території України.
Декларування товарів при їх випуску з МЛС може проводити як власник складу, так і власник товару. При цьому відповідальність за сплату всіх належних митних платежів несе особа, що здійснює декларування товарів.
Випуск вантажів з МЛС у вільне використання на території України проводиться на умовах надання декларантом належним чином заповненої ВМД у митному режимі "імпорт" та необхідного для митного оформлення пакету документів, передбачених чинним законодавством України, нормативними документами ДМСУ, технологічними схемами КРМ, з оплатою митних платежів, податків і зборів та наданням до митниці дозволів інших контролюючих державних органів, які необхідні при митному оформленні імпорту.
Митне оформлення випуску у вільне використання здійснюється згідно діючої в КРМ технології митного оформлення товарів та інших предметів.
Митне оформлення у вільне використання вантажів, які належать суб"єктам ЗЕД, акредитованих в інших ТВВ КРМ, проводиться інспекторським складом (уповноваженим на здійснення контролю за роботою даного МЛС) оперативного підрозділу, до зони діяльності якого входить митний ліцензійний склад, де зберігаються вантажі, при умові пред'явлення листа-узгодження між підрозділами. Лист-узгодження повинен бути зареєстрований у загальному відділі КРМ.
Митне оформлення товарів, що потребують подальшого контролю митним органом, таких як:
- тимчасове ввезення - вивезення майна;
- операції з давальницькою сировиною;
- вантажі, що підлягяють ліцензуванню;
проводиться тільки в оперативному підрозділі за місцем акредитації підприємства.
Митне оформлення вантажів, які знаходяться на МЛС та підпадають під режим експортного контролю, здійснюється в оперативному підрозділі, що контролює оформлення вантажів, підконтрольних ДСЕК України, згідно з положенням про відділ.
Підставою для проведення митного оформлення є пакет документів, який має бути прошитий та завірений ОНП інспектора підрозділу за місцем розташування МЛС, на якому вантаж зберігається, та акт митного догляду вантажу, якнй знаходиться на МЛС.
Видавати вантаж з МЛС в такомувипадку має право інспектор, що уповноважений керівництвом оперативного підрозділу на здійснення контролю за діяльністю МЛС на підставі ксерокопії ВМД, оформленої в іншому оперативному підрозділі. Ця ксерокопія повинна бути завірена ОНП інспектора, який проводив оформлення імпорту.
Під випуском залишається ксерокопія імпортної ВМД, оформлена за місцем акредитації, завірена ОНП та особистим підписом інспектора, який проводив митне оформлення імпорту у вільне використання. (Ксерокопія ВМД має бути перекреслена з обов'язковим надписом: "Дійсна лише для зняття з контролю вантажу в ТВВ № ___".)
Митне оформлення вантажів підприємств, що акредитовані поза зоною діяльності КРМ, проводиться за умови подання листа-узгодження між митницями на проведення митного оформлення (зразок наведено в Додатку №4), копії облікової картки суб'єкта ЗЕД, завіреної митницею, де суб'єкт зареєстрований. По результатах митного оформлення підрозділ направляє відповідне повідомлення (за підписом начальника митниці або його заступника) в митницю, яка надала лист-узгодження з наданням копії ВМД.
Випуск зі складу у вільне використання товарів, що надходили на МЛС за різними транспортними документами, в разі формування партії на МЛС може здійснюватись з оформленням однієї (або декількох) ВМД, в разі, якщо випуск проводиться за одним зовнішьоекономічним договором (контрактом).
Під формуванням партії розуміється як подріблення попередньої партії (попередніх партій) так і збільшення (об"єднанняня) кількох партій.
При випуску зі складу сформованої партії товарів власник вантажу надає документ (рахунок-фактура, накладна, спеціфікація і т.і.) на сформовану партію товарів, які оформлюються у вільне використання. В документі вказується

 
 

Цікаве

Загрузка...