WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Оформлення товарів, перед митний контроль та їх зберігання перед митним контролем (Курсова) - Реферат

Оформлення товарів, перед митний контроль та їх зберігання перед митним контролем (Курсова) - Реферат

зареєстрований у Міністерстві юстиції України 22.07.98 за N 469/2909) і Порядку справляння митних зборів, які нараховуються за вантажною митною декларацією (затверджений наказом Держмитслужби від 23.06.98 N 363 та зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14.07.98 за N 443/2883 ).
Згідно до цього Порядку товари та інші предмети, що ввозяться на митну територію України, перебувають під митним контролем з моменту ввезення і до пропуску через митний кордон України. Строк зберігання товарів під митним контролем обчислюється з дати їх фактичного передання на зберігання підприємству, тобто з дати оформлення Акта про прийняття-передання товарів на зберігання під митним контролем. Форму Акта наведено в Додатку 1.
Варіант зберігання товарів під митним контролем є альтернативним варіанту зберігання цих товарів на митному ліцензійному складі (далі - МЛС). При цьому зберігання товарів під митним контролем можливе за наявності хоча б однієї з таких умов:
а) підприємство має власні складські приміщення, які відповідають вимогам Порядку зберігання підприємствами товарів та інших предметів, увезених на митну територію України, під митним контролем;
б) відстані між місцезнаходженням одержувача товару та МЛС є невиправдано великими;
в) у зоні діяльності митного органу відсутні МЛС;
г) наявні МЛС неспроможні зберігати потрібні обсяги товарів;
д) наявні МЛС неспроможні забезпечити спеціальні умови зберігання відповідних товарів;
е) вантаж являє собою благодійну допомогу;
ж) митницею визнається необхідність подальшого зберігання товарів під митним контролем у разі, якщо МЛС, на якому розміщено такі товари, не забезпечує дотримання митного режиму, а в зоні діяльності митного органу відсутні інші МЛС.
Забороняється зберігати під митним контролем на територіях підприємств товари, що ввозяться на митну територію України за договорами консигнації. Такі товари в обов'язковому порядку повинні заявляються до митного режиму митного складу.
1.3. Товари та інші предмети, що зберігаються виключно митницею
Деякі вантажі підлягають обов'язковій передачі митниці для зберігання. До таких вантажів віднесені:
1) товари та інші предмети, не пропущені при ввезенні на митну територію України внаслідок існуючих заборон чи обмежень на їх ввезення в Україну або транзит через територію України, якщо їх не було вивезено з території України в день ввезення (валюта та цінності, які були передані митниці на зберігання у таких випадках, повинні зберігатися з депонуванням у банках України);
2) вантажі, що обкладаються митом та митними зборами при ввезенні на митну територію України - якщо такі платежі не були сплачені, а відстрочення або розстрочення їх сплати не надано;
3) товари та інші предмети, що їх було передано митниці для зберігання під час тимчасового ввезення на митну територію України.
Якщо товари чи інші предмети передаються на зберігання митниці, то за кожний день зберігання митницею таких товарів (за вийнятком валюти і цінностей) справляється митний збір у розмірі, який встановлюється Кабінетом Міністрів України.
1.4. Склади митниць
Склад митниці - це спеціально обладнане приміщення, де зберігаються товари та інші предмети, яке є власністю митниці України або використовується нею.
За погодженням з Державним митним комітетом України начальник митниці може купувати або брати в оренду приміщення під склад митниці, якщо на складі митниці недостатньо наявної площі чи обладнаних приміщень.
На складах митниць можуть зберігатися товари та інші предмети, що підлягають обов'язковій передачі митниці для зберігання. Крім того, на підставі договору підприємств (або громадян) та митниці можуть зберігатися такі товари, що не підлягають обов'язковій передачі митниці для зберігання. В цьому випадку за надання послуг зберігання береться плата.
Забороняється зберігати на складі митниці товари та інші предмети, зберігання яких потребує наявності у приміщенні спеціального обладнання, якщо такого немає на цьому складі. Такі товари та предмети, як і габаритні вантажі можуть за рішенням начальника митниці зберігатися на складах підприємств під митним забезпеченням.
1.5. Митні ліцензійні склади
Наказ Державної митної служби України від 31 грудня 1996 р. за N 592 "Про затвердження Положення про відкриття та експлуатацію митних ліцензійних складів" дає визначення митного складу як такого митного режиму, при якому ввезені з-за меж митної території товари зберігаються під митним контролем без справляння мита та інших податків та без застосування до них заходів нетарифного регулювання та інших обмежень в період зберігання, а товари, що вивозяться за межі митної території України, зберігаються під митним контролем з моменту початку їх митного оформлення митними органами України до фактичного вивезення за межі митної території України.
Зберігання товарів в режимі митного складу забезпечується шляхом використання спеціально призначеного та обладнаного приміщення або іншого місця - митного ліцензійного складу.
Власником митного ліцензійного складу може бути будь-яка юридична чи фізична особа, що є учасником зовнішньоекономічної діяльності, а також будь-який іноземний суб'єкт господарської діяльності за умови дотримання ними вимог законодавства України і положення про порядок відкриття та діяльності митних ліцензійних складів.
Положення про порядок відкриття та діяльності митних ліцензійних складів затверджується Державним митним комітетом України. Ввезення товарів та інших предметів на митний ліцензійний склад і випуск товарів чи інших предметів з митного ліцензійного складу здійснюється відповідно до цього положення.
Ліцензію на право експлуатації митного ліцензійного складу видає Державний митний комітет України за поданням юридичної чи фізичної особи та погодженням з відповідною митницею.
2. Оформлення товарів під митний контроль та їх зберігання під митним контролем
2.1. Технологія передання товарів на зберігання під митним контролем
Передання товарів на зберігання під митним контролем провадиться з дозволу начальника митного органу, його заступника або іншої посадової особи, уповноваженої відповідним наказом начальника митниці.
Після фактичного надходження вантажу в митний орган призначення представник підприємства звертається з письмовою заявою за підписами керівника цього підприємства та його головного бухгалтера на ім'я начальника митного органу. Формою заяви (Додаток 2) передбачено надання підприємством зобов'язання подати так звану попередню вантажну митну декларацію (декларацію-зобов'язання) у встановлений строк. До Заяви додаються:
- зовнішньоекономічний контракт (крім випадків надходження вантажівблагодійної допомоги);
- договір комісії (у разі передання товару на зберігання комітентом);
- облікова картка суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності (у разі надходження товарів на адресу комітента подання облікової картки не є обов'язковим);
- товаросупровідні документи, що дають можливість ідентифікувати цей товар;
- договір оренди складу (якщо склад для зберігання орендується підприємством);
- договір підприємства з

 
 

Цікаве

Загрузка...