WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Організація митного контролю - Реферат

Організація митного контролю - Реферат

громадянина чи його уповноваженого представника здійснюється :
o якщо є достатні підстави вважати, що несупроводжуваний багаж містить товари, які становлять небезпеку для життя і здоров'я людей, тварин та рослин чи можуть завдати матеріальної шкоди громадянам, підприємствам;
o якщо громадянин чи його представник не з'явився впродовж місяця з дня надходження несупроводжуваного багажу;
o якщо товари пересилаються в міжнародних поштових відправ-леннях;
o в разі залишення на території України ручної поклажі й багажу з порушенням зобов'язання про їх транзит через територію України.
Огляд та переогляд ручної поклажі і багажу в разі відсутності громадянина чи його уповноваженого представника здійснюються в присутності представників підприємства, що здійснює перевезення, пе-ресилання ручної поклажі та багажу чи їх зберігання.
Про здійснення огляду та переогляду складається акт, форму якого встановлює Державна митна служба України.
2.2.3. Особистий огляд
Особистий огляд, як виняткова форма митного контролю, може проводитися за письмовим рішенням начальника митного органу або особи, яка його заміщує, якщо є достатні підстави вважати, що громадянин, який прямує через митний кордон України чи перебуває в зоні митного контролю або в транзитній зоні міжнародного аеропорту, приховує предмети контрабанди чи товари, які є безпосередніми об'єктами порушення митних правил або заборонені для ввезення в Україну, вивезення з України чи транзиту через територію України. Перед початком огляду посадова особа митного органу повинна пред'явити громадянинові письмове рішення начальника митного органу або особи, яка його заміщує, ознайомити громадянина з його правами та обов'язками під час проведення такого огляду і запропонувати добровільно пред'явити приховувані товари.
Особистий огляд проводиться посадовою особою митного органу однієї статі з громадянином, який проходить огляд, у присутності не менш як двох понятих тієї ж статі (не зацікавлених у справі) в ізольованому приміщенні, що відповідає встановленим санітарно-гігієнічним вимогам. Доступ у це приміщення громадян, які не беруть участі в огляді, і можливість спостерігати за проведенням особистого огляду з боку таких громадян мають бути виключені. Обстеження органів тіла громадянина, який підлягає огляду, має проводитися лише медичним працівником.
Під час проведення особистого огляду складається протокол за формою, що встановлюється Державною митною службою України за погодженням із Міністерством юстиції України.
Протокол підписується посадовою особою митного органу, яка про-водила огляд; громадянином, який проходив огляд; понятими, які були присутні під час огляду, а в разі обстеження медичним працівником - також і ним. Громадянин, який проходив огляд, має право зробити заяву в такому протоколі.
2.3. ОСОБЛИВІ РЕЖИМИ МИТНОГО КОНТРОЛЮ
Відповідно до п. 2. Постанови Кабінету Міністрів України від 09.07.97 р. № 574 поняття митного режиму включає сукупність положень, що визначають для митних цілей статус транспортних засобів, товарів та інших предметів, які переміщуються через митний кордон України.
Застосування митних режимів дозволяє митним органам одно-типно визначати статус переміщуваних через митний кордон України транспортних засобів, товарів та інших предметів і відповідно до передбачених законодавством положень щодо встановлення засобів тарифного та нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності контролювати їх виконання суб'єктами ЗЕД під час здійснення ними зовнішньоекономічних операцій.
Статус переміщуваних через митний кордон України транспортних засобів, товарів та інших предметів визначається умовами зовніш-ньоекономічних контрактів, укладених відповідно до вимог чинного законодавства України суб'єктами ЗЕД з використанням необхідних для митного контролю та оформлення документів.
Відомості про митний режим зазначаються уповноваженою особою суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності, яка здійснює декларування митним органам будь-яких товарів та інших предметів, що переміщуються через митний кордон України, в другому полі графи 1 вантажної митної декларації шляхом внесення до неї графи двозначного коду митного режиму відповідно до розділу І класифікатора процедур переміщення через митний кордон України, визначених додатком № 2 до "Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації", затвердженої зареєстрованим Міністерством юстиції України 24.09.97 р. за № 443/2247 наказом Державної митної служби України від 07.09.97 р. № 307. Найменування та коди митних режимів наведено в табл. 2.1.
Наказом ДМСУ від 30.06.98 р. № 380, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 22.07.98 р. за № 469/2909, визначено окремі порядки заповнення граф вантажної митної декларації відповідно до митних режимів експорту, імпорту (випуску у вільний обіг), транзиту, тимчасового ввезення (вивезення), митного складу, магазину безмитної торгівлі.
У зв'язку з відсутністю на сьогоднішній день достатньої законодавчої бази на території України митних режимів реекспорту, реімпорту, відмови на користь держави, вільної митної зони, вільного складу, переробки під митним контролем та знищення, ці режими при митному оформленні вантажів не застосовуються.
Поряд із визначеними вище загальними митними режимами главою 3 Митного кодексу України визначено можливість застосування в окремо передбачених законодавством України випадках особливих режимів митного контролю.
Особливий режим звільнення від митного контролю використовується відповідно до ст. 34 Митного кодексу України лише у випадках, установлених цим Кодексом та іншими законами України, в тому разі, коли митниця не має права застосувати всі чи окремі заходи щодо здійснення митногоконтролю.
Митні пільги щодо проходження митного контролю надаються українським державним органам, підприємствам, їх службовим особам та громадянам виключно законами України.
Незастосування митного контролю не повинно означати звільнення державних органів, підприємств, їх службових осіб та громадян від обов'язку дотримання порядку переміщення через митний кордон України товарів та інших предметів.
Відповідно до чинного законодавства України до категорії вантажів, на які можуть розповсюджуватися спеціальні режими митного контролю, відносяться окремі вантажі військового та загального призначення, які переміщуються через митний кордон України як юридичними, так і фізичними особами за особливих умов.
Особливий режим звільнення від митного огляду військових транс-портних засобів та військової техніки при проходженні ними митного кордону України відповідно до ст. 35 Митного кодексу України, якщо інше не передбачено законодавчими актами України, застосовується до:
1) військових кораблів, суден забезпечення Військово-Морських Сил, укомплектованих повністю військовою командою;
2) бойових повітряних суден;
3) суден забезпечення Військово-Морських Сил, укомплектованих змішаною командою;
4) військово-транспортних повітряних суден та інших суден, що згідно із спеціальною заявою Міністерства оборони України виконують завдання військово-оперативного характеру;
5) військової техніки, яка рухається своїм ходом.
Іноземні військові кораблі (судна), бойові та військово-транспортні повітряні судна, а також військова техніка, що прибувають до України чи вибувають за кордон, митному огляду не підлягають.
Речі, що належать військовослужбовцям, не звільняються від огляду, якщо інше не передбачено законодавством України.
Командири (капітани) кораблів та суден, а також

 
 

Цікаве

Загрузка...