WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Фінансування освіти та культурно-освітніх закладів - Реферат

Фінансування освіти та культурно-освітніх закладів - Реферат

ФІНАНСУВАННЯ ОСВІТИ ТА КУЛЬТУРНО-ОСВІТНІХ ЗАКЛАДІВ
Основним джерелом фінансування витрат на освіту, науку і культуру є Державний бюджет.
Система народної освіти в нашій країні є єдиним комплексом послідовно з'єднаних між собою ланок виховання і навчання:
o дошкільне виховання;
o загальна середня освіта;
o позашкільне виховання;
o професійно-технічне навчання;
o середня спеціальна і вища освіта.
- Це закріплено у Законах України "Про загальну середню освіту" № 651 від 13.05.1999 та "Про вищу освіту" № 1284-ІП від 17.01.2002 р. Принципи державної політики у галузях освіти:
> доступність для кожного громадянина усіх форм і типів освітніх послуг, що надаються державою;
> рівність умов кожної людини для повної реалізації її здібностей;
> гуманізм, демократизм, пріоритетність загальнолюдських духовних цінностей;
> органічний зв'язок зі світовою та національною історією, культурою, традиціями;
> незалежність освіти від політичних партій, громадських і релігійних організацій.
Основну частину видатків бюджету на освіту складають видатки, спрямовані на фінансування загальноосвітніх шкіл.
Фінансово-господарська діяльність загальноосвітніх шкіл здійснюється на основі єдиного кошторису доходів і видатків.
Джерелами формування кошторису є:
o кошти місцевого (Державного) бюджету за нормативами фінансування загальної освіти в обсязі державних стандартів освіти;
o кошти, одержані за підготовку, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів згідно з укладеними договорами;
o плата за надання додаткових освітніх послуг;
o кошти, одержані за науково-дослідні роботи;
o доходи від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень;
o дотації місцевих Рад народних депутатів;
o кредити і позики банків;
o валютні надходження;
o добровільні грошові внески, матеріальні цін-
ності, отримані від підприємств, установ, організацій, окремих громадян.
Видатки на загальноосвітні школи складаються з поточних і капітальних.
Поточні видатки включають:
o оплату праці працівників;
o нарахування на заробітну плату;
o придбання предметів постачання та матеріалів;
o інші.
Капітальні видатки включають:
o o придбання основного капіталу;
o капітальні трансферти;
o придбання землі і нематеріальних активів; ,, o інше.
В основі визначення фінансуваннязагальноосвітніх закладів лежать два показники:
o o вихідний - кількість учнів;
o похідний - кількість класів.
Ці показники відображаються у кошторисі на дві дати: на 1 січня планового року і 1 вересня.
Кількість учнів на 1 січня планового року приймається на рівні контингенту на 1 вересня поточного року. Кількість учнів на 1 вересня планового року визначається на основі плану прийому (перепису дітей в районі функціонування), повного переходу з класу в клас і випуску учнів.
Кількість класів визначається на кожну дату, виходячи з нормативів наповнюваності одного класу, які встановлені на рівні: . > 35 учнів для 1-9 класів;
> 25 учнів для 10-12 класів.
Оскільки бюджетний рік не збігається з навчальним, розраховуються середньорічні показники за такою формулою:
К = К, o 8/12+ К2-4/12,
де:
К - середня кількість класів (учнів);
К! - кількість класів (учнів) на початок року;
К2 - кількість класів (учнів) на кінець року.
Фінансування культурно-освітніх закладів
Фінансування культурно-освітніх закладів здійснюється як на основі кошторисного фінансування, так і комерційного розрахунку.
Кошторисному фінансуванню підлягають ті заклади, які не мають реальних можливостей самостійно заробляти гроші і послуги яких повинні мати доступний характер,- бібліотеки, музеї, виставки, заповідники, палаци і будинки культури, школи естетичного виховання дітей.
Комерційний розрахунок у культурно-освітніх закладах передбачає повне або часткове покриття витрат за рахунок надання платних послуг.
Установи культури, які фінансуються за рахунок Державного та місцевого бюджетів, складають єдиний кошторис доходів і видатків, який затверджує вищестояща організація.
За основу фінансування музеїв береться норматив музейних фондів на одного працівника.
Клуби, палаци і будинки культури фінансуються в змішаному порядку як за рахунок бюджету, так і за рахунок доходів, отриманих від платних послуг.
Державні навчально-виховні заклади, установи системи освіти, діяльність яких повністю або частково фінансується з бюджету або коштів галузі, звільняються від оподаткування прибутку (доходу) без обмеження рівня рентабельності.
Прибутки (доходи) підприємств, організацій, установ, громадян у частині, що використовуються на розвиток освіти, звільняються від опо-даткування в установленому порядку (в межах до 4% балансового прибутку підприємств).
Бюджетні асигнування на освіту тапозабюджетні кошти не підлягають вилученню.

 
 

Цікаве

Загрузка...