WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Головні завдання, функції та права державної податкової служби України - Курсова робота

Головні завдання, функції та права державної податкової служби України - Курсова робота

адміністрації по районах, районам у містах і містам без районного поділу виконують такі функції:
1. Здійснюють контроль за виконанням законодавства про податки, інших платежах у бюджети, внесків у державні цільові фонди.
2. Забезпечують повний облік платників податків, інших платежів у бюджет, внесків у державні цільові фонди, правильність нарахування цих платежів і своєчасність їх одержання.
3. Контролюють своєчасність представлення платниками бухгалтерських звітів і балансів, податкових декларацій, інших платежів у бюджети, внесків у державні цільові фонди, а також достовірність цих документів щодо правильності визначення об'єктів оподатковування і нарахування податків, інших платежів у бюджети, внесків у державні цільові фонди.
4. Перевіряють законність валютних операцій, дотримання встановленого порядку розрахунків із споживачами з використанням контрольно-касових апаратів, товарно-касових книг, лімітів готівки в касах і за їхнім використанням для розрахунків за товари, роботи, послуги.
5. Ведуть облік векселів на оплату ввізного і вивізного (експортного) мита, а також здійснюють контроль за їхнім погашенням.
6. Забезпечують застосування і своєчасне стягнення сум фінансових санкцій, передбачених законодавчими актами України за порушення законодавства про оподатковування, а також стягнення адміністративних штрафів за ці порушення, допущені посадовими особами підприємстві, організації і громадянами.
7. Аналізують причини й оцінюють дані про факти порушення законодавства про оподатковування.
8. Проводять усебічні перевірки фактів приховання і заниження сум податків, інших платежів у бюджети і внески в державні цільові фонди.
9. З доручення спеціальних підрозділів боротьби з організованою злочинністю проводять перевірки своєчасності видачі і достовірності документів, пов'язаних із розрахунком і сплатою платежів у бюджети і державні цільові фонди.
10. Під час здійснення, у рамках своєї компетенції, контрольних функцій визначають неправомірність дій підприємств, організацій і громадян, що можуть свідчити про злочинну діяльність або створювати умови для такої діяльності і передають наявну інформацію з цих питань відповідним спеціальним органам по боротьбі з організованою злочинністю.
11. Передають правоохоронним органам матеріали про факти правопорушень, за які передбачається кримінальна відповідальність, а також подають у суди й арбітражні суди позови до підприємств, організаціям і громадянам про визнання угод недійсними і стягнення в прибуток держави коштів, отриманих ними за ці угоди, а в інших випадків-засобів, отриманих без установлених законом основ, а також про стягнення заборгованості перед бюджетом і державними цільовими фондами за рахунок їхнього майна.
12. Проводять роботу, пов'язану з виявленням, обліком, оцінкою і реалізацією конфіскованого, безгосподарського майна, майна, що перейшло по праву спадкування державі, і цінностей.
13. Контролюють дотримання виконкомами сільських і селищних рад порядок прийняття й обліку податків, інших платежів від населення, своєчасність і повноту перерахування цих сум у бюджет.
14. Розглядають заяви, пропозиції і скарги громадян, підприємств і організацій із питань оподатковування і скарги на дії посадових осіб державних податкових адміністрацій.
15. Подають відповідальним фінансовим органам звіт про надходження в бюджет податків, інших платежів, а також внесків у державні цільові фонди.
Державним податковим адміністраціям надається право:
1. Здійснювати на підприємствах, в організаціях незалежно від форм власності, і в громадян перевірки грошових документів, бухгалтерських книг, звітів, кошторисів, декларацій і інших документів, незалежно від засобу подачі інформації (включаючи комп'ютерний), пов'язаних із нарахуванням і сплатою податків, інших платежів у бюджет, внесків у державні цільові фонди, наявності свідоцтв про державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності, спеціальних дозволів (ліцензії, патентів) на її здійснення, а також одержувати від посадових осіб і громадян у писемній формі пояснення, довідки і відомості з питань, що виникають під час перевірок;
перевіряти в посадових осіб і громадян документи, що засвідчують особистість, під час проведення перевірок із питань оподатковування; викликати посадових осіб і громадян для дачі показань із питань розрахунку і сплати податків, інших платежів у бюджет, внесків у державні цільові фонди.
2. Одержувати безоплатно від підприємств, організацій, включаючи установи Національного банки України, комерційні банки й іншої фінансово-кредитної установи, і громадян відомості, довідки про діяльність, отриманих прибутках, витратах підприємств, установ і організацій, незалежно від форм власності, і громадян, що перевіряются, про відкриті, закриті рахунки, валютні і інші рахунки, у тому числі про ненадходження у встановлені строки валютної виручки від суб'єктів підприємницької діяльності, і іншу інформацію, пов'язану з розрахунком і сплатою податків, інших платежів у бюджети, внесків у державні цільові фонди; складатися в яких-небудь інформаційних системах, особливо комп'ютерних, для визначення об'єкта оподатковування.
3. Оглядати які-небудь виробничі, складські, торгові й інші помешкання підприємств, установ і організацій, незалежно від форм власності, і громадян, що використовуються для одержання прибутків або пов'язані з утриманням об'єктів оподатковування, незалежно від їхнього месцезнаходження. У випадку відмови керівників підприємств, установ, організацій і громадян допустити посадових осіб державних податкових адміністрацій для обстеження зазначених помешкань, непредставлення документів про отримані прибутки і витрати, державні податкові адміністрації мають право визначити оподатковуваний доход (прибуток) таких підприємств, установ, організацій і громадян на підставі документів, що свідчать про отримані ними прибутки, а щодо громадян з врахуванням оподатковування осіб, що займаються аналогічною діяльністю.
4. Жадати від керівників і інших посадових осіб підприємств, установ, організацій, а також громадян, що перевіряються, усунення виявлених порушень законодавства про податки, інші платежи у бюджети, внески у державні цільові фонди і законодавства про підприємницьку діяльність і контролювати їхнє виконання, а також припинення дій, що перешкоджають виконанню повноважень посадовими особами державних податкових адміністрацій.
5. Припиняти операції підприємств, установ, організацій і громадян порозрахункових, валютних і інших рахунках у відділеннях Національного банки України, комерційних банках, інших фінансово-кредитних установах у випадку відмови в проведенні документальної перевірки або недопущення працівників державних податкових адміністрацій для обстеження помешкань, що використовуються для одержання прибутків або пов'язані з утриманням інших об'єктів оподатковування, непред'явлення (або відмови пред'явити) державним податковим адміністраціям і їхнім посадовим особам бухгалтерських звітів, балансів, податкових декларацій, розрахунків і інших документів, пов'язаних із численням і сплатою податків, інших платежів у бюджети, внесків у державні цільові фонди, або непред'явлення свідоцтв про державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності, спеціальних дозволів (ліцензій, патентів) на її здійснення, а також у випадках

 
 

Цікаве

Загрузка...