WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Форма безпосереднього здійснення муніципальної влади територіальною громадою - Реферат

Форма безпосереднього здійснення муніципальної влади територіальною громадою - Реферат

свобод і законних інтересів громадян, відзначення державними нагородами, відзнаками Президента України та присвоєння почесних звань України.
Сільський, селищний, міський голова: забезпечує здійснення повноважень органів виконавчої влади на відповідній території, додержання Конституції та законів України, виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади; організує роботу відповідної ради та її виконавчого комітету; підписує рішення ради та її виконавчого комітету; здійснює керівництво апаратом ради та її виконавчого комітету.
Виключно на пленарних засіданнях районної, обласної ради вирішуються такі питання:
o обрання голови ради, заступника голови ради, звільнення їх з посади;
o утворення, обрання і ліквідація постійних та інших комісій ради, зміна їхнього складу, обрання голів комісій;
o утворення президії (колегії) ради, затвердження положення про неї;
o затвердження регламенту ради і т. ін.
Сільські, селищні, міські, районні в містах (у разі їх створення), районні, обласні ради складаються з депутатів, яких обирає населення відповідної території на основі загального, рівного і прямого виборчого права таємним голосуванням. Строк повноважень рад - чотири роки. Усі ради працюють сесійно. Сесії складаються з пленарних засідань ради, а також засідань постійних комісій ради. У радахстворюються постійні й тимчасові контрольні комісії. Постійні комісії ради є органами ради, що оби-раються з-поміж її депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради її виконавчого комітету. Тимчасові контрольні комісії ради є органами ради, що обираються з-поміж її депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених радою питань. Рада в межах її повноважень приймає нормативні та інші акти у формі рішень.
Територіальним громадам сіл, селищ, міст, районів у містах належить право комунальної власності на рухоме й нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, Інші кошти, землю, природні ресурси, підприємства, установи та організації, в тому числі банки, страхові товариства, а також на пенсійні фонди, частку в майні підприємств, житловий фонд, нежилі приміщення, заклади культури, освіти, спорту, охорони здоров'я, науки, соціального обслуговування, на інше майно і майнові права, рухомі та нерухомі об'єкти, визначені як об'єкти права комунальної власності, а також на кошти, отримані від їх відчуження.
Районні та обласні ради від імені територіальних громад сіл, селищ, міст здійснюють управління об'єктами їхньої спільної власності, що задовольняють спільні потреби територіальних громад.
Держава гарантує та спрямовує свої зусилля на розвиток місцевого самоврядування в Україні.
Поняття "місцеве самоврядування", яке міститься в Конституції і Законі, є значно переобтяженим. Зайвими, на нашу думку, є такі словосполучення, як "гарантоване державою" (адже хіба можливі "гарантовані державою права" поза межами Конституції і законів України?) та "жителів села чи добровільного об'єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища, міста". Виникла ситуація, коли одне поняття, будучи частково позбавленим логіки й правового змісту, містить у собі інше поняття, причому неповне і фрагментарне, ( поняття "територіальної громади", яке визначене в ст. 1 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".
В юридичній науці існують також інші визначення поняття "місцеве самоврядування". За Б. Ковальчуком, місцеве самоврядування - це (суспільно-політична і господарська) діяльність територіальної громади і сформованих нею представницьких та виконавчих органів, спрямована на вирішення питань місцевого (територіального) значення в межах Конституції і законів України. Неточністю в даному визначенні є те, що виконавчі органи місцевого самоврядування формуються не територіальною громадою, а її представницькими органами.
В. Пархоменко вважає, що місцеве самоврядування є забезпеченою у правовому і матеріальному розумінні функцією територіальних громад (або органів місцевого самоврядування ( як у Хартії) здійснювати регулювання й управління суттєвою частиною громадських справ на свою відповідальність та в інтересах місцевого населення.
Як бачимо, в одному нормативно-правовому акті в поняття "місцеве самоврядування" вкладається один зміст, а в іншому - інший. Наковці також по-різному розуміють та визначають сутність місцевого самоврядування. Логічна недосконалість та нечітке означення такого важливого поняття як з боку законодавців, так і наукових дослідників, призводить до того, що на практиці місцеве самоврядування розуміється неоднозначно, а відтак може застосовуватися навіть у спекулятивних цілях.
Використана література
1. Конституція України - Закон України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. 1996. №30. Ст.141.
2. Європейська Хартія про місцеве самоврядування // Віче. 1993. №6. С.33(39.
3. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21 травня 1997 року // Офіційний вісник України. 1997. №25.
4. Афонін А. Закони слабкі без звичаїв // Місцеве самоврядування. 1998. №1(2. С. 39(40.
5. Ковальчук Б. Громадяни і законодавець: проблеми взаєморозуміння / Самоврядування та самоорганізація територіальних громад: Матеріали науково-практичної конференції (Львів, 24(25 червня 1999 р.). Львів,1999. С. 185(196.
6. Пархоменко В. Проблеми місцевого самоврядування в Україні 1990-х років. К.,1999. - 252 с.
7. Шургина Е.С. Муниципальное право: Учебное пособие. Новосибирск: Изд-во Новосиб. ун-та, 1995. - 268 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...