WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Роль фіскальної політики в умовах ринкової трансформації - Курсова робота

Роль фіскальної політики в умовах ринкової трансформації - Курсова робота

позитивна тенденція в економіці України. Однак, для поліпшення дієвості фіскальної політики як знаряддя макроекономічного регулювання потрібно вдосконалювати основні її інструменти: податкову систему та основні напрямки видатків.
6. Для збалансування державного бюджету можна використати два методи: інфляційний (пряма та прихована грошова емісія - монетизація дефіциту державного бюджету) та неінфляційний (запозичення на зовнішньому та внутрішньому фінансових ринках; збільшення податків; зменшення видатків). Упродовж 1991 - 1994 рр. збалансування бюджету в Україні відбувалося переважно за рахунок грошової емісії. Упродовж 1995 - 1998 рр. уряд здійснював збалансування державного бюджету емісійним шляхом і шляхом зовнішніх і внутрішніх запозичень. З 1999 по 2001 рр. уряд вирішував проблему фінансування дефіциту державного бюджету за рахунок рестукторизації видаткової частини державного бюджету.
Список використаної літератури.
1. Бюджетний кодекс України // Голос України.- 2001. - №129.- С. 5-12
2. Закон України "Про Державний бюджет України на 2000 рік" // Урядовий кур'єр. - 14 березня 2000. - № 46.- С. 4-7.
3. Закон України "Про Державний бюджет України на 2001 рік" // Урядовий кур'єр. - 28 грудня 2000.- № 243.- С. 5-9.
4. Закон України "Про систему оподаткування" від 18 березня 1997 р. // ВВР.- 1997.- №29.- С. 190
5. Антонов А., Каламбел С. Удосконалення податкової системи // Фінанси України.- 2001.- №5.- С. 82-86
6. Білоконенко О. В. Історія економічних вчень: Конспект лекцій. - К.: Європейський університет, 2001. - С. 75-80.
7. Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе.: М.: Мысль, 1996. - С. 45-60, 607-609.
8. Буряковський В. Роль податків у наповненні бюджетів усіх рівнів // Фінанси України.- 2001.- №5.- С.78-81
9. Бюлетень НБУ. - 1999.
10. Влад С. Президент має до бюджету претензії. А хто їх не має? // Голос України. - 27 грудня 2000.-№ 247-248.
11. Волинський Г. Державне регулювання ринкової економіки // Економіка України. - 1996.- №11.- С.69-76.
12. Губський Б. Конкурентоспроможність української економіки: орієнтири макроекономічної політики в кризових умовах // Економіка України. - 1999.- №4.- С. 4-15
13. Державний бюджет прийнято. Бюджетний процес триває // Віче. - 2001.- №1(106). - С. 60-64.
14. Дзюбик С. Фіскальна політика: Навч. посібник- К.: УАДУ.- 1998. С. 34.
15. Дмитриченко Л. И. История экономических учений: Учебное пособие. - Донецьк, "КИНИС", ДонГУ, - 1999. - С. 338-339
16. Дунець о. Методи збалансування державного бюджету в умовах ринкової трансформації економіки України // Міжнародна наукова конференція "Україна в ХХІ ст: формування економічної системи". - Львів. - ЛНУ ім. І. Франка. - 2001.- 428 с.
17. Дунець О., Сахарська О., Буняк В. Інструментарій дослідження впливу стабілізаційної політики на макроекономічну рівновагу в економіці України // Формування нової парадигми економічної теорії в Україні. Науковий збірник / За ред. З. Г. Ватаманюка.- Львів: Інтереко, 2001.- 554 с.
18. Дьомін О. Бюджет - 2000 // Фінанси України. - 1999. № 12.
19. Економіка України: десять років реформ / За ред. З. Ватаманюка, С. Панчишина - Львів: ЛНУ ім. І. Франка,2001.- 496 с.
20. Економічна теорія: Макро- і мікроекономіка. Навч. посібник / За ред. З. Ватаманюка, С. Панчишина, Вид. Дім "Альтенативи, К.:2001.- С. 327-341
21. Жамс Э. История экономической мисли ХХ века, изд. иностранной литературы. - М.: 1959, С. 219-230
22. Іващук І. Сучасне європейське оподаткування // Фінанси України. - 2001.- №10.- С. 72-79
23. Історія економічних вчень. Підручник / Л. Я. Корнійчук, Н. О. Тараненко, А. М. Поручник та ін., За ред. Л. Я. Корнійчука - К.: КНЕУ, 1999.- 564 ст.
24. Кейнс Дж. М. Аналогия экономической классики Т. 2, С.428
25. Кейнс Дж. М. Общая теория занятость, процента и денег: Пер. с англ. М.: Прогресс, 1978. - 494 с.
26. Липницький Д. Оценка возможностей снижения налогового бремени в рерходной экономике// Вопросы экономики. - 2000. - №2.
27. Макконнелл К. Р., Брю С. Л.. Аналітична економія: принципи, проблеми і політика. Частина 1. Макроекономіка: Пер. зангл. - Львів: Просвіта, 1997, - 672 с.
28. Макроекономіка. // За ред. д. е. н. Савченка А. Г. - К.: Либідь. - 1995.- С. 200-208.
29. Макроекономіка. // За ред. Карпин Д. С., Маценко., Г. О., Юхимчук Г. О.- Луцьк: Вежа.-1996.- С. 150-180.
30. Макроекономіка: Навч. посібник / П. Ю. Буряк - О. В. Стефанишин, Л. Л. Цимбал, І. Д. Балагурак та ін. Львів: Інтереко, 2001.- 448 ст.
31. Максюта А. А., Чугунов І. Я. Показники виконання бюджету у 1999 р. // Фінанси України. - 2000. - №6. С. 44-54.
32. Манків, Ґреґорі Н. Макроекономіка /Пер. з анг.; Наук. ред. пер. С. Панчишина. - К.: Основи, 2000. - С. 310-311.
33. Мітюков А. Бюджет і бюджетна політика // Фінанси України. - 1999. - №3.
34. Мітюков І. Основні особливості бюджету України на 2001 рік // Фінанси України.-2001.- №3.- С. 3-13
35. Огонь Ц. Фінансова політика і податки в умовах формування ринкових відносин // Фінанси України - 1995.- №5.С-87-97.
36. Основи економіки: Підручник / Радіонова І. Ф., Кравченко І. С., Петрова І. Л., Радченко В. В. / За ред. Радіонової І. Ф..-К.: Задіак - ЕКО, 1995.- С.103-124.
37. П'ятаченко Г. Удосконалення механізму наповнення доходної частини бюджету // Фінанси України.- 2001.- №5.- С. 75-76
38. Панчишин С. Макроекономіка: Навч. посібник,- К.: Либідь, 2001.- 616 ст.
39. Платіжний баланс за 2000 рік, лютий.
40. Пріоритети видаткової частини бюджету 2001 є соціальний захист // Час. - 12 січня 2001. - №1. -С. 2.
41. Рикардо Д. Начала политической экономии и налогового обложения. Соч. М.: Госполитиздат, 1941. Т. 1. - С147.
42. Руда О. Нотатки про бюджет України на 1999 рік і про виконання бюджету 1998 року // Економіст.-1999.- №1.
43. Семюелсон П., Нордгауз В. Макроекономіка/ Пер. з англ. Панчишина С. та Ватаманюка З. - К.: Основи, 1995.- 544 с.
44. Симоненко В. Удосконалення фінансово-економічної бази бюджетів України // Економіка України. - 2000.- №3.- С. 30-36
45. Сучасна економічна теорія і стабілізаційні моделі у відкритому суспільстві / За ред. І.В. Розпутенко. - К.: Видавництво УАДУ, 1998. - С. 209.
46. Твердохлебов В. Теория переложения налогов. - СПб.: Тип. Шредера, 1914. - С.7.
47. Тенденції економіки України // Центр макроекономічного аналізу. К., 2000, грудень.
48. Тенденції економіки України. // Центр макроекономічного аналізу. К., 2001, лютий.
49. Тенденції економіки України. // Центр макроекономічного аналізу. К., 2001, липень-серпень.
50. Тенденції української економіки// Центр макроекономічного аналізу. К., 1997, березень.
51. Ткаченко В., Каламбет С., Кармазін Ю. Удосконалення податкового механізму на основі визначення господарського потенціалу // Фінанси України.- 2001.- №7.- С. 99-103
52. Щербак В. Світові моделі оподаткування // Економіка України.- 2001.- №3.- С. 21-26
53. Ядгаров Я. С. История экономических учений. Учебник для вузов. 3-е изд.- М.: ИНФРА - М, 1999. - 320 с.
54. Barro R. Macroeconomics. - 5th ed. - Cambridge, Massachusetts: The MIT Press, 2000. - P. 776.
55. Dunn, Robert M. International economics /Robert M. Dunn, James C. - Willey Press: Ingram. - Canada. 1996. -Р. 337-340.

 
 

Цікаве

Загрузка...