WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Роль фіскальної політики в умовах ринкової трансформації - Курсова робота

Роль фіскальної політики в умовах ринкової трансформації - Курсова робота

інвестицій, тому має місце незначне збільшення величини доходу. Із збільшенням мобільності капіталу фіскальна політика стає дієвішою, спричинюючи суттєвіше зростання доходу, оскільки витіснення інвестицій зменшується (див. рис. 4-в). За умови абсолютної мобільності капіталу витіснення внутрішніх інвестицій повністю перекривається припливом капіталу. Величина доходу збільшується (див. рис. 4-г).
Перейдемо до аналізу впливу фіскальної політики на малу відкриту економіку в умовах плаваючого валютного курсу.
Рис.5. Фіскальна політика в умовах плаваючого валютного
курсу [55, С. 422-423].
Стимулювальна фіскальна політика переміщує криву IS1 вправо. У випадку нульової (низької) мобільності капіталу збільшення доходу і процентної ставки при цьому зумовлює дефіцит платіжного балансу, а також знецінення національної валюти. Знецінення переміщує криву ВР1 праворуч до рівня ВР2, сприяє збільшенню експорту і зменшенню імпорту, а це стимулює подальше переміщення кривої IS2 праворуч (до IS3). У результаті дохід збільшиться з Y1 до Y2, чи відповідно - до Y3 (див. рис. 5-а, 5-б). Із зростанням ступеня мобільності капіталу ефективність фіскальної політики знижується (див. рис. 5-в). Оскільки стимулювальний характер фіскальної політики спричиняє позитивне сальдо платіжного балансу, поцінування національної грошової одиниці, зростання імпорту і зменшення експорту, то крива ВР1 переміститься вгору, а крива IS2 - ліворуч. Вплив фіскальної політики частково нейтралізується (дохід збільшиться з Y1 до Y3, а не до Y2). У випадку абсолютної мобільності капіталу (див. рис. 5-г) поцінування повністю нейтралізує заходи фіскальної політики.
Отже, модель Мандела-Флемінґа, враховує вплив на стан національної економіки іноземного сектора
Підсумовуючи, слід зазначити, фіскальна політика в умовах фіксованого валютного курсу впливає на сукупний дохід, і, чим вища мобільність капіталу, тим ефективнішими є заходи фіскальної політики. За плаваючого валютного курсу інструменти фіскальної політики є дієвими лише у випадку нульової або низької мобільності капіталу[17, С. 118].
4. Аналіз фіскальної політики в Україні:
4.1 Використання інструментів фіскальної політики упродовж 1990-2001 рр.
Проведення фіскальної політики в Україні у перехідний період до ринку ускладнюється потребою одночасного збільшення обсягів виробництва і зниження темпів інфляції.
Розглянемо формування фіскальної політики в Україні, насамперед із з'ясування того, якою вона була протягом років незалежності. Аналіз фіскальної політики в Україні, почнемо із з'ясування того, наскільки послідовною вона була. Про послідовність фіскальної політики можна судити по структурі податкових надходжень і державних видатків, а також і по стабільності податкової системи в цілому.
Почнемо із податкових надходжень. (див. Таблиця 1).
Таблиця1. Доходи зведеного бюджету.
у % до ВВП
Рік
Всього доходів
(млн. грн.)
Всього
доходів
ПДВ Податок
на прибуток
п-в
Акцизний збір Фонд
Чорно-биля Податки
з
населення Пенсій-
ний фонд*
1992 17,0 32,8 9,4 5,4 1,2 2,4 2,7 9,2
1993 568,3 40,0 11,9 10,1 1,8 1,8 2,0 5,9
1994 5313,8 49,1 12,0 13,2 1,6 2,2 3,1 8,5
1995 20425,4 40,1 8,9 9,5 0,8 2,0 3,1 8,2
1996 30142,1 38,6 8,1 7,0 0,8 1,9 3,4 8,9
1997 36889,6 42,4 8,7 6,5 1,3 2,0 3,8 11,2
1998 37398,2 39,8 7,6 6,7 1,3 1,5 3,8 9,8
1999 43826,7 37,0 7,1 5,6 1,5 0,2 3,7 9,6
2000 64806,3 40,5 5,9 5,2 1,4 0,1 4,0 10,2
січень-01 5124,4 39,2
лютий 5286,8 38,1
березень 5627,2 35,9
квітень 5677,9 37,1
травень 6005,7 40,4
червень 5828,4 37,3
липень 6461,1 39,4
серпень 6280,4 36,8
* У квітні 1997 року Пенсійний фонд вилучено із складу бюджету, але для зіставлення ми надалі враховуємо його.
Джерело: Державне казначейство України, розрахунки UEPLAC.
Якщо проаналізувати структуру зведеного бюджету України, то постає картина небувалої мінливості джерел податкових надходжень.
Наприклад,
" частка ПДВ в 1992 р. становила 9,4 % до ВВП, а в 1995 р. збільшилась до 12,0 %, а вже у 2000 р. зменшилась до 5,9 % до ВВП.
" частка акцизного збору в 1992 р. - 1,2 % до ВВП, , в 1995-1996 рр. - 0,8 %, а в 2000 р. збільшилась до 1,5 % до ВВП.
" частка податку на прибуток підприємств в структурі зведеного бюджету в 1992 р. становила 5,4 %, а в 1994 р. різко збільшилась до 13,2 % до ВВП, а в 2000р. становила 5,2 % до ВВП.
Не зважаючи на мінливість податкових надходжень, динаміка номінальних доходів зведеного бюджету України відображає стійку тенденцію зростання. Хоча реальні доходи продовжують скорочуватися, якщо порівняти показники 1992 та 2000 років, то можна твердити, що доходи реального бюджету зменшились вдвічі.
Структура надходжень до зведеного бюджету по областях дещо відрізняється від структури у цілому в Україні[8. С. 78].
Важливою особливістю доходної частини державного бюджету на 2001 рік був значний обсяг надходжень від приватизації державного майна[34, С. 3]. Важливим кроком є прийняття Бюджетного кодексу України, який визначає засади бюджетної системи України, її структуру, принципи, правові засади функціонування, основу бюджетного процесу[1, С. 5]. Однак, питання формування доходної частини бюджету нині надзвичайно гостре.
Урозвитку ринкових відносин важливого значення для збільшення доходної частини зведеного бюджету набуває вдосконалення податкової політики. Проведення гнучкої податкової політики зумовлює виконання двох завдань, які, на перший погляд, є малосумісними: збільшення видаткової частини бюджету із метою забезпечення економічного зростання і встановлення ставки податку, що забезпечить максимальне надходження доходів у відповідні бюджета[22, С. 73].
Наступним інструментом фіскальної політики виступають видатки держави. Проведемо аналіз видатків зведеного бюджету. (див. Таблиця2).
Таблиця2. Видатки зведеного бюджету.
у % до ВВП
Рік
Всього видатків
(млн. грн.)
Всього
видатків Народне господа-
рство та підтрим-
ка зовн. торгівлі. Соц-
культ.
заходи та наука
Обслуго-вування зовн.
боргу
Соц. захист
та
Пенсійний фонд* Оборона, право-охорон. органи та управління Еко-логія та Фонд Чорноби-лля
1992 23,3 45,0 13,8 9,9 14,8 3,5 2,2
1993 661,0 46,5 11,2 10,1 19,0 3,9 1,3
1994 6453,5 59,7 21,4 12,9 1,2 14,6 4,9 2,2
1995 24443,0 48,0 8,1 12,4 4,4 14,0 4,7 2,0
1996 33759,0 43,2 6,0 10,5 2,7 14,2 4,5 2,0
1997 43086,0 49,6 6,5 11,7 2,3 17,6 5,1 2,0
1998 39416,5 41,9 6,7 9,7 0,8 15,2 4,5 1,6
1999 45325,4 38,4 6,5 8,2 1,5 12,9 4,2 1,3
2000 61047,6 38,2 5,4 8,6 1,8 12,5 5,4 1,3
січень-01 3739,6 28,6
лютий 4867,4 35,1
березень 5952,2 37,9
квітень 5472,2 35,7
травень 5780,0 38,9
червень 5870,5 37,6
липень 5946,1 36,3
серпень 6359,7 37,2
* У квітні 1997 року Пенсійний фонд вилучено із складу бюджету, але для зіставлення ми надалі враховуємо його.
Джерело: Державне казначейство України, розрахунки UEPLAC.
Ще нестабільнішою є видаткова частина зведеного бюджету України.
Наприклад,
" частка видатків на народне господарство у 1992 р. становила 13,8 % до ВВП, а в 1993 р. зменшилася до

 
 

Цікаве

Загрузка...