WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Індикативне планування - Контрольна робота

Індикативне планування - Контрольна робота

облігації, позики, зобов'язання державної скарбниці); бюджетні асигнування (в тому числі й валютні);
кредити (обсяг, строки користування, відсоткові ставки); інвестиції (перерозподіл централізованих капіталовкладень); державні резерви (матеріальні, фінансові, готова продукція).
Розділ VII. Прогноз розвитку ринкових відносин і кон'юнктури ринку.
1. Кон'юнктуравнутрішнього ринку і його розвиток.
2. Кон'юнктура зовнішнього ринку і його розвиток.
3. Матеріально-технічне постачання під держзамовлення.
4. Функціонування товарних, фондових і трудових бірж. Розділ VIII. Бюджетне планування.
1. Фінансово-кредитна політика.
2. Бюджетна політика.
3. Програми фінансового оздоровлення.
Розділ IX. Соціально-економічний розвиток регіонів. 1. Областей:
а) економічне регулювання;
б) програми розвитку областей за рахунок централізованих і де-централізованих ресурсів.
2. Природно-економічних районів:
а) економічне регулювання;
б) програми розвитку окремих природно-економічних районів за рахунок централізованих і децентралізованих ресурсів.
3.
Для розробки індикативних планів на різних рівнях планування використовують такі методи: системного аналізу, балансовий, нормативний, економіко-математичні, програмно-цільовий.
Метод системного аналізу застосовують для вивчення розвитку економічної ситуації у народному господарстві в минулому, теперішньому і майбутньому з урахуванням різних його варіантів.
Системний економічний аналіз передбачає:
економічний аналіз організаційної структури об'єкта, який планують, ефективності функціонування структурних підрозділів;
вивчення варіантів планованих рішень для вибору найоптимальніших;
оперативне виявлення і вивчення відхилень від запланованих завдань у розвитку економіки;
аналіз ефективності використання ресурсів у процесі реалізації індикативного плану.
Аналіз економічного і соціального розвитку національної економіки є вихідним для формування державного плану. Предметами економічного аналізу на макрорівні є тенденції, фактори, структурні зміни збалансованість, інтенсивність, ефективність суспільного виробництва, народногосподарська кон'юнктура-Головним принципом системного аналізу є комплексність, що передбачає використання широкого кола показників, за якими його проводять.
Найбільшу увагу треба приділяти аналізу найважливіших загаль-ноекономічних пропорцій з погляду соціальної спрямованості. Розпочинати доцільно з оцінки економічного і наукового потенціалу держави. Кількісному та якісному аналізу підлягають земельні ресурси, запаси мінеральної сировини, водні й лісові ресурси та їх розміщення на території України. Характеризують також динаміку і структуру населення країни, формування її трудових ресурсів. Науковий потенціал оцінюють щодо кількості та складу наукових організацій, кваліфікації зайнятих у них працівників, динаміки результативності їх діяльності.
Основні фонди, як складову частину національного багатства, аналізують щодо їх технічного рівня і зношення. Характеризують обсяги та якісний склад оборотних фондів, розміри обігових коштів, їхню обіговість.
Темпи економічного розвитку розглядають на підставі показників ВВП та національного доходу.
Аналіз темпів економічного розвитку доповнюють аналізом макроекономічних пропорцій. У їхньому складі виділяють частки фонду відшкодування, кінцевого продукту, фонду оплати праці та прибутку у виробленому національному доході; співвідношення між фондом споживання і фондом нагромадження; фондом виробничого нагромадження і ресурсами, потрібними для цього, необхідним та додатковим продуктами, грошовими доходами та видатками населення і роздрібним товарообігом; увезенням та вивезенням продукції; кількістю зайнятих і кількістю робочих місць; капіталовкладеннями і приростом основних фондів тощо. Аналіз макроекономічних пропорцій дає змогу виявити головні макроекономічні тенденції відтворювального процесу в державі. Для отримання цілісної картини аналізують секторні й галузеві пропорції.
Під час передпланових досліджень аналізують та обґрунтовують фактори і джерела економічного зростання. Вплив факторів на темпи економічного зростання оцінюють із застосуванням методів індексного, факторного і регресійного аналізу, економіко-математичного моделювання.
У системному аналізі важливе місце посідають показники зведеного фінансового балансу, в тому числі державного бюджету. Головне завдання аналізу фінансових показників - визначення можливостей фінансування різних заходів, що передбачені в індикативному плані.
У процесі аналізу досліджують відтворення основних виробничих фондів, яке передбачає оцінку ресурсів, інвестицій (зокрема, капіталовкладень), їхньої структури в динаміці, тривалості відтворення основних фондів, обсягів незавершеного будівництва.
Трудовий потенціал аналізують з огляду на освітній склад зайнятих у народному господарстві, їхню статево-вікову структуру. Оцінюють працезабезпеченість, аналізують динаміку зайнятості, продуктивності праці, рівень оплати праці.
Аналіз динаміки і структури матеріальних витрат передбачає визначення питомих витрат сировини, матеріалів, енергії, палива на одиницю ВНП і порівняння цих показників з аналогічними показниками інших країн.
Цілісну картину функціонування економіки дає змогу доповнити аналіз головних характеристик міжгалузевих народногосподарських комплексів: паливно-енергетичного, конструктивних матеріалів, машинобудівного, агропромислового, інвестиційного, транспортного, а також окремих галузей національної економіки.
Спеціально в економічному аналізі виділяють вивчення ходу ринкових реформ, результатів їхнього впливу на прискорення та ефективність соціально-економічного розвитку держави.
На рівні регіонів економічний і соціальний розвиток аналізують у розрізі двох головних груп показників. Перша з них характеризує регіон як виробника матеріальних благ і послуг, призначених для задоволення потреб регіону, держави і поставки їх на експорт, друга - як споживача матеріальних благ і послуг усіма галузями й населенням, які надходять у порядку міжрегіонального обміну.
На рівні галузей, об'єднань, підприємств аналізують показники організаційно-технічного й економічного рівня виробництва.
Зміст балансового методу планування полягає у застосуванні системи розрахунків, які пов'язують потреби суспільства з ресурсами за допомогою системи економічних балансів. Через показники балансів визначають кількісні співвідношення між виробництвом і споживанням матеріальних благ, національного доходу тощо. У цьому випадку всі економічні взаємозв'язки в народному господарстві відображені в певних кількісних пропорціях з урахуванням наявних і можливих ресурсів. Найважливіші баланси національної

 
 

Цікаве

Загрузка...