WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Сутність та види зовнішньоекономічної діяльності - Реферат

Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Сутність та види зовнішньоекономічної діяльності - Реферат

визначені податкові пільги або податкові канікули чи пільги і для підприємців, які мають велику частку іноземних інвестицій. Це одна з причин того, що іноземні інвестиції повільно надходять в економіку України.
Згідно з законодавством на території України можна створювати вільні (спеціальні) економічні зони. У таких зонах запроваджено спеціальний правовий режим економічної діяльності і порядок застосування законів України.
З огляду на багатогранність зовнішньоекономічної діяльності та її важливість в Україні створена ціла система державного регулювання цієї сфери. Його проводить Україна як держава в особі органів у межах їхньої компетенції, недержавні органи управління економікою (товарні, фондові, валютні біржі, торговельні палати тощо), які діють на підставі статутних документів, а також самі суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності на засадах відповідних координаційних угод, укладених між ними.
ЗЕД в Україні регулюють за допомогою:
Законів України і передбачених ними актів митного (тарифного) і немитного регулювання, які видають державні органи України в межах їхньої компетенції;
економічних методів оперативного регулювання (валютно-фінансових, кредитних та інших) у межах законів України;
рішень недержавних органів управління, які приймають згідно з їхніми статутними документами у межах законів України;
договорів, укладених суб'єктами ЗЕД, які не суперечать законам України.
Органи державного регулювання ЗЕД:
1. Верховна Рада України. У її компетенцію входить:
прийняття, зміна, анулювання законів;
затвердження головних напрямів зовнішньоекономічної політики;
затвердження структури органів державного регулювання ЗЕД;
укладання міжнародних договорів;
запровадження спеціальних режимів зовнішньоекономічної діяльності на території України;
затвердження списку товарів, експорт та імпорт яких підлягає лі-цензуванню або заборонений.
2. Кабінет Міністрів України:
визначає методи зовнішньоекономічної політики України;
координує діяльність міністерств, державних комітетів і відомств щодо регулювання ЗЕД;
координує роботу торговельних представників України в інших державах;
приймає нормативні акти з питань ЗЕД;
веде переговори й укладає міжнародні договори;
виносить на розгляд Верховної Ради пропозиції щодо організації міністерств, державних комітетів і відомств - органів оперативного державного регулювання ЗЕД;
забезпечує складання платіжного балансу, зведеного валютного плану України;
вживає заходів щодо раціонального використання грошей Державного валютного фонду України.
3. Національний банк України:
зберігає і використовує золотовалютний резерв України;
відстоює інтереси України у відносинах з центральними банками та іншими фінансово-кредитними установами інших держав і укладає з ними банківські угоди;
регулює курс національної валюти щодо грошових одиниць інших держав;
веде облік і розрахунок за наданими та одержаними державними кредитами і боргами, проводить операції з централізованими валютними ресурсами, які виділяють з Державного валютного фонду України в розпорядження НБУ та ін.
4. Міністерство зовнішньоекономічних зв'язків і торгівлі України:
забезпечує проведення єдиної зовнішньоекономічної політики у разі виходу суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності на зовнішній ринок, координує їхню діяльність;
проводить контроль за дотриманням усіма суб'єктами зовнішньо-економічної діяльності чинних законів України та умов міжнародних договорів України;
вживає заходів нетарифного регулювання ЗЕД, реєструє окремі види контрактів та ін.
5. Державне управління митного контролю України провадить митний контроль в Україні.
6. Антимонопольний комітет України контролює дотримання суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності антимонопольного законодавства.
Органи місцевого управління та територіальні підрозділи органів державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності України провадять регулювання ЗЕД у межах своєї компетенції, передбаченої законами "Про зовнішньоекономічну діяльність" та "Про місцеві Ради народних депутатів України та місцеве самоврядування".
Державні органи, які регулюють ЗЕД, керуються законами і нор-мативними актами, прийнятими Верховною Радою України, Указами Президента і Декретами Кабінету Міністрів. Серед них основоположними є Закони України "Про зовнішньоекономічну діяльність", "Про режим іноземного інвестування". Декрети Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання і контролю", "Про єдиний митний тариф" та ін.
Важливим засобом регулювання ЗЕД є оподаткування. Згідно із законодавством України, зокрема Законом "Про внесення змін до Закону України "Про систему оподаткування" від 18 лютого 1997 p., ставки, механізм справляння податків і зборів (обов'язкових платежів) і пільги щодо оподаткування не можуть бути запроваджені або змінені іншими законами України, крім законів про оподаткування. Мета та напрями регулювання експортно-імпортних операцій обумовлені переважно в законодавстві про податок на додаткову вартість, акцизний збір, мито.
Зокрема, Законом України "Про податок на додану вартість" від З квітня 1997 p. № 168/97-ВР визначено об'єктом оподаткування операції платників податку з: продажу товарів (робіт, послуг) на митній території України, в тому числі операції з оплати вартості послуг за договорами оперативної оренди (лізингу) та операції з передачі права власності на об'єкти застави позичальнику (кредитору) для погашення кредиторської заборгованості заставодавця; ввезення (пересилання) товарів на митну територію України та отримання робіт (послуг), що надаються нерезидентами для їх використання або споживання на митній території України, в тому числі операції з ввезення (пересилання) майна за договорами оренди (лізингу), застави та іпотеки; вивезення (пересилання) товарів за межі митної території України та надання послуг (виконання робіт) для їх споживання за межами митної території України.
Загальна ставка податку запроваджена в розмірі 20%. Однак податок за операції з продажу товарів, що були вивезені (експортовані) платником податку за межі митної території України, обчислюють за нульовою ставкою (ст. 6.2). У тому числі за нульовою ставкою оподатковують операції з:
- поставки для заправлення або постачання морських (океанських) суден, які:
використовують для навігаційної діяльності, перевезення пасажирів або вантажів за плату, іншої комерційної, промислової або риболовецької діяльності провадженої за межами територіальних вод України;
застосовують для рятування або надання допомоги унейтральних або територіальних водах інших країн;
входять до складу Військово-Морських Сил України і їх відправляють за межі територіальних вод України, у тому числі на якірні стоянки;
- поставки для заправлення або постачання повітряних суден, що:
виконують міжнародні рейси для навігаційної діяльності чи перевезення пасажирів або вантажів за плату;
входять до складу Військово-Повітряних Сил України і їх відправляють за межі повітряного кордону України, у тому числі у

 
 

Цікаве

Загрузка...