WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Податкове регулювання - Реферат

Податкове регулювання - Реферат

стягуються за певні види порушень;
o стягнення пені в разі затримки сплати податку. Пеня стягується незалежно від причин затримки податкового платежу і не звільняє платника від інших видів відповідальності.
Відповідальність платника податків регулюється не тільки за допомогою фінансових інструментів і в рамках фінансових правовідносин, а й іншими галузями права.
Система податкових органів
Система податкових органів складається із законодавче визначених органів державної податкової служби, до якої входять Головна державна податкова адміністрація України, державні податкові адміністрації в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі, державні податкові інспекції в районах, у містах (крім Києва та Севастополя), районах у містах, міжрайонні державні податкові інспекції, а також податкова міліція України.
Головнимзавданням Державної податкової адміністрації (ДПА) України є:
o здійснення контролю за дотриманням податкового законодавства, правильністю обчислення, повнотою та своєчасністю сплати до бюджетів і державних цільових фондів податків, зборів та інших обов'язкових платежів;
o забезпечення застосування фінансових санкцій та адміністративних штрафів до порушників податкового законодавства;
o захист інтересів держави в судових органах у справах, що стосуються сплати податків;
o робота з платниками податків щодо роз'яснення податкової політики держави та чинного законодавства;
o ведення Державного реєстру фізичних осіб і загальнодержавної бази даних осіб - платників податків.
Голова Державної податкової адміністрації призначається на посаду та звільняється з посади Президентом України. Адміністрація є самостійним органом виконавчої влади.
Податкова міліція України є правоохоронним органом, який захищає конституційні права громадян та інтереси держави у сфері оподаткування. Головне Управління податкової міліції України є структурним підрозділом ДПА України.
За невиконання або неналежне виконання службовими особами державних податкових адміністрацій і податкової міліції своїх обов'язків вони притягаються до дисциплінарної та інших видів відповідальності згідно з чинним законодавством. Службові особи зобов'язані дотримуватись комерційної та службової таємниці. Збитки, завдані неправомірними діями службових осіб ДПА, підлягають відшкодуванню за рахунок коштів Державного бюджету.
Класифікація податків
Класифікація податків здійснюється за кількома ознаками: за рівнем бюджетної системи (загальнодержавні та місцеві); за суб'єктом оподаткування (юридичні та фізичні особи); за формою оподаткування; за способом стягнення (прямі та непрямі); за економічним змістом об'єкта оподаткування (на доходи, на споживання, на майно); за системою ціноутворення (податки, які відносять на собівартість, та податки, які сплачують з прибутку) і т. д. (табл.1).
Таблиця 1.
КЛАСИФІКАЦІЯ ПОДАТКІВ
Класифікаційні ознаки
Класифікаційні групи
Види податків
За рівнем бюджетної системи
Загально-державні
Прибутковий податок з громадян, податок на прибуток підприємств, податок на додану вартість, акцизний збір, плата за землю та ін.
Місцеві
Комунальний збір, готельний збір, курортний збір, податок з реклами, збір за паркування автотранспорту, ринковий збір, збір за право проведення кіно- і телезйомок та ін.
За суб'єктом
оподаткування
Податки з юридичних осіб
Податок на прибуток підприємств, податок на додану вартість, акцизний збір, плата за землю та ін.
Податки з фі-зичних осіб
Прибутковий податок з громадян, податок на промисел, збір із власників собак та ін.
За формою оподаткування
Пропорційне
Усі види податків, крім прибуткового податку з громадян
Прогресивне
Не використовується
Змішане (пропорційно-прогресивне)
Прибутковий податок з громадин
Регресивне
Не використовується
За способом стяг-нення
Прямі
Прибутковий податок з громадян, податок на прибуток підприємств, плата за землю, податок з власників транспортних засобів та ін.
Непрямі
Податок на додану вартість, акцизний збір, мито
За змістом об'єкта оподаткування
Податки на доходи
Прибутковий податок з громадян, податок на прибуток підприємств та ін.
Податки на споживання
Акцизний збір
Податки на майно
Плата за землю, плата за користування надрами, податок із власників транспортних засобів та ін.
За системою ціноутворення
Податки, які відносять на собівартість
Збори в цільові державні фонди, місцеві податки та збори, державне мито
Податки, які сплачують із прибутку
Податок на прибуток підприємств, плата за землю, податок із власників транспортних засобів та ін.
Загальнодержавні податки і збори
До загальнодержавних податків і зборів належать: прибутковий податок з громадян, податок на прибуток підприємств, податок на додану вартість, акцизний збір, плата за землю, плата за використання лісових ресурсів, плата за спеціальне користування водними ресурсами, плата за користування надрами, збір за забруднення навколишнього природного середовища, гербовий збір та інші. Податкові надходження забезпечують приблизно 70% доходів Державного бюджету України. Основними джере-лами доходів бюджету є прибутковий податок з громадян, податок на прибуток підприємств, податок на додану вартість та акцизний збір.
Прибутковий податок з громадян згідно із Законом України "Про Державний бюджет України на 1999 рік" має забезпечити близько 5% доходів бюджету. Цей податок громадяни України та особи без громадянства, які проживають на території України і мають самостійні джерела доходів, сплачують, як правило, за місцем джерела доходу або за місцем проживання.
Об'єктом оподаткування у громадян, які мають постійне місце проживання в Україні, є сукупний оподатковуваний дохід за календарний рік (що складається з місячних сукупних оподатковуваних доходів), одержаний ними з різних джерел як в Україні, так і за її межами. Громадяни, які не проживають в Україні, але мають тут джерела доходів, сплачують податок із цих джерел доходів за ставкою 20% без

 
 

Цікаве

Загрузка...