WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Oргани спеціального державного управління в галузі екології - Реферат

Oргани спеціального державного управління в галузі екології - Реферат

охорони праці, служб охороні! праці та інших структурних підрозділів підприємств щодо створення безпечних і нешкідливих умов праці;
готовністю воєнізованих та інших професійних аварійно-рятувальних формувань, аварійно-диспетчерських служб до локалізації и ліквідації аварій.
Держнаглядохоронпраці здійснює в межах своєї компетенції державний нагляд на підприємствах, в установах й організаціях незалежно від форм власності, а також за виробничою діяльністю окремих підприємців, за винятком об'єктів Міністерства оборони. Міністерства внутрішніх справ. Служби безпеки. Прикордонних військ, Національної гвардії і спеціальних виробів, які виготовляються за їх замовленнями.
Періодичність обстеження підприємств та об'єктів встановлюється Комітетом залежно від стану умов праці та потенціальної небезпеки виробництва;
реєструє об'єкти газового комплексу, котельні установки і посудини, що працюють під тиском, трубопроводи для пари і гарячої води. підйомні споруди, склади вибухових матеріалів та інші об'єкти, що потребують реєстрації відповідно до чинних нормативних актів;
Проводить: експертизу проектів будівництва (реконструкції, технічного переоснащення) підприємств і виробничих об'єктів, розробок нових-технологій, засобів виробництва, засобів колективного та індивідуального захисту працюючих на відповідність їх нормативним актам про охорону праці. Бере участь у прийнятті в експлуатацію виробничих об'єктів;
вибіркову перевірку наявності і виконання проектів ведення робіт по геологічному вивченню надр, розробки родовищ корисних копалин і будівництва підземних споруд, заходів щодо запобігання і усунення шкідливого впливу гірничих робіт на будинки та спору. ди, а також установленого порядку обліку, стану і руху запасів корисних. копалин, перероблюваної сировини та їх втрат:
видає:
дозволи на введення нових і реконструйованих об'єктів виробничого та соціально-культурного призначення, а також на початок роботи створених підприємств, виготовлення і передачу у виробництво зразків нових машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва, на впровадження нових технологій: виготовлення, випробування, монтаж, ремонт, реконструкцію, налагодження та експлуатацію парових і водогрійних котлів і посуди. що працюють піл тиском, трубопроводів для пари й гарячої води, підйомних споруд, устаткування і технологічних об'єктів газового комплексу;
свідоцтва на право придбання промислових вибухових матеріалів підприємствами і організаціями, дозволи на проведення підривних робіт і виготовлення найпростіших вибухових речовин на місцях робіт:
Переглядає, скасовує, припиняє чинність державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів з охорони праці, а також інші нормативні акти відповідно до своїх повноважень;
стандарти, технічні умови та інші нормативно-технічні документи на засоби виробництва і технологічні процеси, що містять вимоги з охорони праці, а також правила та інструкції стосовно робіт по вивченню, використанню і охороні надр, переробці мінеральної сировини:
норми відбору і втрат корисних копалин на підприємствах, що займаються видобуванням твердих, газоподібних корисних копалин і гідромінеральних ресурсів;
заходи щодо захисту здоров'я та життя працівників 1 населення в разі надходження на підприємство нових небезпечних речовин або перевищення допустимих об'ємів їх зберігання;
організує разом з Держстандартом проведення сертифікації машин, механізмів, устаткування, транспортних засобів
приймає нормативні акти про навчання з питань охорони праці
забезпечує проведення дослідницької роботи з питань охорони праці й підвищення ефективності державного нагляду, координує і погоджує тематичні плани науково-дослідних робіт; здійснює контроль за реалізацією науково-технічних програм з питань, що входять до його компетенції;
веде інформаційно-роз'яснювальну роботу через пресу, телебачення, радіо та інші засоби масової інформації щодо вимог Закону України "Про охорону праці", про стан аварійності й травматизму в суспільному виробництві;
розглядає пропозиції і запитії громадян з питань, що входять до компетенції Комітету;
бере участь в міжнародному співробітництві в галузі охорони праці та використання надр. вивчає, узагальнює і поширює світовий досвід, організує виконання міжнародних договорів і угод з питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища;
19) здійснює управління майном, що є у загальнодержавній власності підприємств, установ та організацій, що входять до сфери управління Комітету;
приймає рішення про створення, реорганізацію, ліквідацію під-приємств, установ та організацій, заснованих на загальнодержавній власності, затверджує їх статути (положення), контролює їх дотримання та приймає рішення у зв'язку з порушенням статутів (положень);
здійснює контроль за ефективністю використання і збереженням закріпленого за підприємствами, установами й організаціями державного майна;
дає згоду орендодавцю на передачу в оренду цілісних майнових комплексів підприємств, установ та організацій, їх структурних підрозділів, а також нежилих приміщень, погоджує істотні умови договору оренди вказаних об'єктів;
ГОТУЄ разом з відповідними місцевими Радами народних депутатів висновки та пропозиції Кабінету Міністрів України щодо розмежування державного майна між загальнодержавною, республіканською (Республіки Крим) і комунальною власністю;
Здійснює інші функції управління майном, передбачені чинним законодавством.
ОРГАНИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФУНКЦІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ
До органів спеціального функціонального управління в галузі екології відносяться ті органи, які мають одну або більше функцій управління в галузі екології. Разом з тим вони здійснюють управління і в інших сферах управлінської діяльності.
До таких органів відносять:
1. Міністерство надзвичайних ситуацій;
2. Державтоінспекцію МВС України ( здійснює контроль за викидами шкідливих забруднюючих речовин у повітря з пересувних джерел);
3. Держспоживзахист ( внутрішня екологічна безпека);
4. Держстандарт (забезпечує метрологічний нагляд , видає сертифікати якості);
5. Держбуд (додержання вимог використання земель, додержання вимог при будівництві, моніторинг);
6. Українська державна інспекція реєстру та безпеки судноплавства .
7. Мінінформ.
Розглянемо діяльність органів спеціального функціонального управління на прикладі Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації.
Державний комітет України по стандартизації, метрології та сертифікації
Його діяльність висвітлюється у відповідному положенні КМ від 24.05.1996.
Державний комітет України по стандартизації, метрології та сертифікації (Держстандарт України) є центральним органом державної виконавчої влади, підвідомчим Кабінету Міністрів України.
Комітет реалізує державну політику в галузі стандартизації, забезпечення єдності та достовірності вимірювань і сертифікації, направлену на забезпечення економічної самостійності України.
Головними завданнями Держстандарту України е:
створення та забезпечення функціонування державної системи сертифікації продукції;
забезпечення єдності та

 
 

Цікаве

Загрузка...