WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Бюджет – головна ланка фінансів держави. Казначейство у бюджетній системі - Реферат

Бюджет – головна ланка фінансів держави. Казначейство у бюджетній системі - Реферат

випадках бюджетна політика держави здійснюється в примусовому порядку (списання коштів бюджету з підприємств-платників, недоїмка на відповідні дати).
В цілому проведення бюджетної політики здійснюється за допомогою низки законодавче чи нормативне закріплених дозволів і заборон, що внутрішньо пов'язані між собою, наприклад, дозвіл на використання коштів або заборона їх витрачати в рамках бюджетного фінансування.
Бюджетне фінансування - це безповоротне направлення коштів відповідних бюджетів (державного, обласного, міського, районного, селищного, сільського) на утримання закладів освіти, охорони здоров'я або інші заходи згідно з кошторисом видатків по кожному закладу, установі чи міроприємству або згідно зі зведеними кошторисами витрат по міністерству, відомству, управлінню.
Бюджетне фінансування будується на принципах: обгрунтованосгі величини витрат; чіткого цільового використання коштів; обліку виконання запланованих в бюджеті заходів; контролю за ефективним використанням коштів.
Висвітлення теми бюджету буде неповним, якщо не торкнутися питання про створення резервів бюджету.
Бюджетні резерви - це фонди непередбачених витрат, які створюються у відповідних бюджетах для безперебійного фінансування запланованих в бюджетах заходів за умов зниження доходів чи у разі фінансування непередбачених витрат невідкладного характеру.
Розміри бюджетних резервів залежать від співвідношення доходів і видатків бюджетів і, як правило, не перевищують 3 % обсягів бюджетів.
До бюджетних резервів зараховують і оборотну касову готівку - кошти, що резервуються у відповідних бюджетах для покриття тимчасових касових розривів, які виникають у процесі виконання бюджетів. Суми оборотної касової готівки встановлюються при затвердженні відповідних бюджетів.
Обов'язковою умовою використання оборотної касової готівки є повне її повернення на кінець року. В цьому її відмінність від інших бюджетних резервів, використання яких не передбачає безпосереднього їх відтворення, за винятком фінансування заходів на умовах повернення витрачених коштів до бюджету, з якого вони були одержані.
На виконання як державного, так і місцевих бюджетів впливають такі чинники: зростання валового внутрішнього продукту, розширення підприємствами всіх форм власності обсягів випуску товарів та їх реалізації, збільшення обсягу виробництва і закупок сільськогосподарської продукції, зростання заробітної плати по установах, що фінансуються з бюджету. Поряд з цим держава має проводити заходи по забезпеченню жорсткого режиму економії коштів, це дасть змогу зменшити видатки бюджетів усіх рівнів та збільшити виділення коштів на інвестиційну діяльність.
Важливе значення у виконанні Державного бюджету займає бюджетний процес. Бюджетний процес починається з аналізу звітних даних по виконанню Державного та місцевих бюджетів за попередні роки, з виявлення тенденцій у виконанні дохідної і видаткової частин бюджету. Детально аналізуються надходження по окремих податках, визначаються збільшення чи зменшення доходів по кожному виду податків, їх вплив на виконання доходів бюджетів різних ланок бюджетної системи. Аналогічно аналізується виконання видаткової частини як Державного, так і місцевих бюджетів.
Організація бюджетного процесу здійснюється відповідно до Закону про бюджетну систему України, рішень Верховної Ради Автономної Республіки Крим і місцевих рад народних депутатів та їх виконавчих органів.
Реалізація законодавчих і нормативних актів по бюджетних повноваженнях відповідних рад відбувається шляхом складання, розгляду, затвердження і виконання бюджетів усіх ланок бюджетної системи. Чітко регламентований нормативними актами цей порядок має назву бюджетвого процесу.
У бюджетному процесі задіяно багато суспільних відносин, що регулюються відповідними законодавчими та нормативними актами і які через них набувають форми бюджетних відносин.
Бюджетний процес від початку складання, проекту бюджету і до затвердження звіту про виконання бюджету проходить під контролем Верховної Ради України і місцевих органів влади. Це дисциплінує всі органи управління, які виконують бюджети відповідних рівнів.
Розглядаючи законодавчі і нормативні акти, які регламентують бюджетний процес, в останньому можна виділити такі етапи:
- складання проекту бюджету;
- розгляд бюджету;
- затвердження бюджету;
- виконання бюджету;
- складання, розгляд і затвердження звіту про виконання бюджету.
Розглянемо етапи бюджетного процесу в розрізі його складових частин, виконавців та термінів. Для більш чіткого уяснення ці етапи зведемо в таблицю.
Етапи бюджетного процесу на загальнодержавному рівні.
Етапи Складові частини Виконавці Термін
1 складання
2.Розділ
3. Затверд
ження
4.Виконання і
контроль
5. Звіт про
виконання 1. Розробка основних
прогнозних
макропоказників
економічного і
соціального розвитку
України
2. Розробка і
подання
ПрезидентуУкраїни
бюджетної резолюції
3. Затверження Правил
оформлення проекту
Закону про державний бюджет
4. Організація складання проекту Державного бюджету
5. Складання попереднього
проекту зведеного бюджету
України
1. Розгляд попереднього проекту зведеного бюджету
(в розрізі доведених до них
показників) та внесення
пропозицій
2. Розгляд внесених
пропозицій. Їх узагальнення
і подання проекту
Зведеного та Державного
бюжетів на розгляд Кабінету
Міністрів
3. Розгляд проекту
закону про Державний
бюджет і подання його його Президенту України
4. Розгляд проекту
Державного бюджету і
внесення його Верховній Раді
5. Розгляд проекту
Закону про Державний бюджет
1. Прийняття рішення про затверження Закону про
Державний бюджет і
подання цого на підпис
Президенту
2. Підпис Закону про
Державний бюджет
1. Виконання
2.Контроль
1. Подання звіту про
виконання державного бюджету Верховній Раді
2. Складання зведеного звіту
3. Розгляд і затвердження
звіту про виконання
Державного бюджету
4. Публікація звітів про
Державний бюджет та
зведений бюджет Міністерство економіки
за участюМіністерства фінансів, Національного банку
України, інших міністерств і
відомств
Верховна Рада
Верховна Рада
Кабінет Міністрів
Міністерство фінансів
Міністерства і відомства
Міністерство фінансів
Кабінет Міністрів
Президент України
Верховна Рада
Верховна Рада
Президент України
Кабінет Міністрів,
Міністерство фінансів,
Державне казначейство
Рахункова палата, інші державні органи
Президент України
Міністерство фінансів
Верховна Рада
Верховна Рада До 1 червня
До 15 червня
2 тижні після
доведення
До 15 серпня
До 15 вересня
До 2 грудня .
Кінцевий термін
30 грудня
У 2 тижневий
термін після
отримання
Протягом року
Постійно
До 1 травня року. наступного за
звітним
Класифікація цих етапів має певну умовність, тому що всі етапи тісно пов'язані між собою, і в процесі виконання бюджету може мати місце, як це було в 1998 році, повернення до коректування державного бюджету в бік

 
 

Цікаве

Загрузка...