WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСоціологія → Соціологія та психологія особистості. Проблеми адаптації людини до сучасної дійсності - Реферат

Соціологія та психологія особистості. Проблеми адаптації людини до сучасної дійсності - Реферат


Реферат на тему:
"Соціологія та психологія особистості. Проблеми адаптації людини до сучасної дійсності"
?
Що таке особистість? Особистість - це перш за все людина. Але не просто людина, а
окремо взятий представник людського роду, який означується поняттям "індивід". Отже,
особистість - це людина, індивід. Але він являє собою одночасно і соціоприродну, і
соціальну істоту. А це означає, що одиничний, окремий представник людського роду втілює
в собі єдність індивіда соціобіологічного та індивіда соціального. Скажімо, природні задатки
даної людини, вроджені анатомо-фізіологічні особливості її нервової системи, мозку
являють собою біологічну суть індивіда. Участь же даної людини, наприклад, у
суспільно-політичному житті характеризують її вже як суспільного індивіда. Зрозуміло, що
відзначені дві сторони людського індивіда тісно пов'язані, являють собою природну основу її
здібностей. Ці здібності - вельми важлива умова високоефективної, продуктивної
діяльності індивіда. Не можна відкидати ролі, наприклад, пам'яті чи музичного слуху індивіда у певних сферах людської діяльності. Адже природні задатки індивіда та його здібності можуть розвиватися у процесі пізнання (у тому числі і навчання) та практичної діяльності.
Недарма генія визначають як поєднання краплини здібності та моря поту (тобто як результат напруженої праці). Якщо людина, наприклад дитина, здорова, то шляхом виховання, самовиховання, практики у неї можна сформувати найрізноманітніші як загальні, так і спеціальні (художні, математичні, лінгвістичні та ін.) здібності. Здібності вельми високого рівня розвитку називають талановитістю чи геніальністю. І талановитій людині, і генію як індивіду властива неповторна своєрідність якостей.
Треба враховувати, що у процесі еволюції людини її біологічна природа дедалі більше
збагачувалася соціальними компонентами. Тому точніше говорити не про "біологічну і
соціальну", а про "соціально-біологічну" і "соціальну" природу людини. Сутність же
людини соціальна. Хоч і вона в свою чергу спирається на ще глибший фундамент -
матінку-Природу.
Отже, індивід - це окремо взятий представник людського роду, якому властиві неповторні природні і соціальні якості. Поняття ж особистості акцентує увагу на соціальне значущих рисах людського індивіда. Якщо сказати коротко, то особистість - це суспільний індивід, якому притаманні соціальне значущі риси, що утворюють стійку систему. Соціальне значущих якостей у індивіда багато. Особистість же являє собою певну цілісність, систему багатоманітних якостей, рис індивіда. Система ж ця динамічна, рухлива і в той же час відносно стійка. У ході історичного розвитку індивід може набувати одні та втрачати інші соціальні якості, але є якості і непроминущі. Наприклад, інтереси особистості у різних умовах можуть бути різними, але інтерес як такий притаманний їй завжди. Він є рушійною силою дії індивіда.
Особистість, таким чином, являє собою системну якість. Вона здобувається індивідом у практичній діяльності, зокрема у праці та в спілкуванні з іншими людьми. Індивід тільки тоді стає особистістю, коли його, так би мовити, залучено до суспільних відносин, до спілкування з людьми. Тому поняття особистості треба розкривати через практичну діяльність. Така діяльність являє собою основу формування та розвитку особистості. Чим повніше ми вивчаємо спілкування між людьми, міжособові стосунки, тим глибше пізнаємо суть та структуру кожного, хто вступає в ці стосунки.
Людський індивід, у даному випадку особистість, має величезну кількість взаємопов'язаних
суспільне цінних рис. Серед них - розум, мудрість, емоції, воля, рішучість, навички,
вміння, установки, переконання, інтуїція, здатність до самонавіювання, самооцінки,
наслідування, ризиковість, любов, ненависть, пристрасть, імпульсивність тощо. Ці якості
мають як природні, так і соціальне значущі риси.
Щодо моральних якостей особистості, то вони носять тільки соціально значущий характер.
Із численних моральних якостей можна виділити гуманізм, людяність, доброту, милосердя, совість, терпимість, ідейність, патріотизм, принциповість, ввічливість, добрі манери, працелюбність, єдність слова та діла, уважність, подвижництво, самозреченість,
благородство, великодушність, скромність, вдячність, честь, свідомість, сором'язливість,
переконання, миролюбство, смисл життя, справедливість, почуття нового, вірність,
відповідальність.
Звичайно, тим чи іншим індивідам властиві і багато негативних, аморальних якостей. До них, наприклад, можна віднести егоїзм, нігілізм, кар'єризм, грубість, користолюбство, тунеядство, боягузтво, святенництво, чванливість, цинізм, наклепництво, зверхність, мстивість, злостивість, зазнайкуватість тощо.
Багато рис особистості відносяться одночасно і до психологічних, і до моральних якостей. Наприклад, гуманізм, переконаність, сильний характер, емоції, мужність. Поняття
"морально-психологічний клімат колективу" підкреслює, крім усього іншого, єдність
моральних та психологічних якостей, які властиві членам даної соціальної спільності.
Кожна із численних якостей даного індивіда може істотно відрізнятися від відповідної якості іншої людини, скажімо, за ступенем своєї розвинутості. Наприклад, мужність. Одна людина може у небезпечній для неї обстановці діяти вельми рішуче, мобілізовувати свої моральні та психологічні сили для досягнення певної мети, піти на самопожертву, принести у жертву свої інтереси в ім'я інтересів інших людей, навіть жертвувати власним життям. Інша ж людина не має цих якостей. У такого роду суб'єктів переважають почуття страху перед явищами, які загрожують здоров'ю або життю. Звичайно, діапазон ступенів розвинутості тієї чи іншої риси буває дуже широким у однієї і тієї ж людини залежно від періоду її життя, рівня соціального розвитку, світогляду, моралі чи конкретної життєвої ситуації. Різною є і суспільна значущість певних якостей людини.
Усі ці як позитивні, так і негативні соціальне значущі якості є продуктом впливу суспільства, соціальних спільностей, окремих людей на дану особистість, а також продуктом
самовиховання. Сформовані ж суспільством і самою людиною її якості справляють
величезний вплив на розвиток як суспільства, так і самої особистості. Саме тому ці риси,
якості особистості називаються соціальне значущими.
Зазначений набір соціальне значущих рис індивіда, які у кожній особистості певним чином комбінуються, взаємно посилюють чи послаблюють одна одну, являє

 
 

Цікаве

Загрузка...