WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСоціологія → Соціологія міста: перспективи розвитку (на матеріалах соціологічного дослідження) - Реферат

Соціологія міста: перспективи розвитку (на матеріалах соціологічного дослідження) - Реферат

СОЦІОЛОГІЯ МІСТА: ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
(на матеріалах соціологічного дослідження)
Проблема удосконалення управління розвитком міста в сучасних умовах набуває особливої актуальності. Вирішення ряду питань економічного, соціального, демографічного характеру у нашому суспільстві визначається тим, наскільки оптимальними будуть управлінські рішення місцевої влади. Також "успіх трансформації суспільства багато в чому залежить від успішного вирішення проблеми місцевого самоуправління, від того, чи зуміють основні соціальні групи, які входять у структуру міста, реально впливати на управління ним, створювати свої ефективні канали впливу…" [1,15].
Проте, ефективне управління містом на сучасному етапі неможливе без використання наукового потенціалу. Зокрема, соціологічні знання набувають все більшої ваги та значимості. Ця теза знаходить своє підтвердження у таких проявах :
- зростаючі соціальні запити керівників місцевого рівня на соціологічну інформацію;
- використання соціологічних даних у прийнятті управлінських рішень;
- формування джерел фінансування соціологічних досліджень тощо.
Прикладом такої співпраці соціологічної науки та управлінської практики може слугувати місто Дрогобич, районний центр Львівщини, місто з давньою 900-річною історією та типовими сучасними проблемами, де вдало зроблені перші кроки у розвитку соціологічних досліджень проблем міста.
У червні 2001 року на замовлення керівництва міста було проведене соціологічне дослідження методом телефонного опитування на основі спеціально розробленої репрезентативної вибірки. Вивчення громадської думки мешканців Дрогобича стосувалося роботи комунальних служб міста та шляхів її оптимізації.
Соціологічні дослідження комунальної сфери міста та залучення громадськості до вирішення проблем міста набирають все більшого розмаху. Так, у Черкасах "планується створення фокусної групи. Загалом, фокусні групи використовуються для того, щоб дізнатися про думки людей щодо конкретного питання чи теми. У фокусну групу зазвичай входять 8-12 осіб, які представляють людей з однорідними цілями, зацікавленими в результатах політичного рішення щодо конкретної суспільної послуги чи актуальної проблеми. Такими групами можуть бути мешканці будинку, пенсіонери, користувачі конкретної комунальної послуги тощо" [2, с.97].
Досить очевидним є те, що покращання роботи комунальних служб міста, підвищення якості наданих ними комунальних послуг, зменшення проблем у даній сфері є вагомими чинниками поліпшення рівня життя городян, піднесення їхнього соціального самопочуття і т.ін. Тому зрозумілим є звернення керівників саме до проблем комунальної сфери.
Вивчення громадської думки мешканців міста Дрогобича у червні цього року дало можливість проаналізувати роботу комунальних служб міста, з'ясувати проблеми міста, які потребують першочергового вирішення, оцінити роботу будинкових управ та вивчити думку мешканців міста про можливі альтернативи будинковим управам тощо.
Прорахунки у роботі названих служб негативно відображаються на комфортності побуту мешканців міста. Так, у зв'язку зі зміною технології розрахунків населення міста зі службою електромереж за спожиту електроенергію, яка виявилася досить недосконалою, почали з'являтися факти помилкового відключення електроенергії, неправильного зняття показів лічильника працівниками даної служби тощо. Така ситуація викликала обурення мешканців міста, а значна частота появи помилок дозволяє прогнозувати, що окремі прояви невдоволеності можуть перерости у більші хвилі протесту.
Проведення соціологічного дослідження дозволило виявити реальну кількість споживачів, що постраждали через помилки працівників електромереж, дати об'єктивні оцінки ситуації, що склалася, і забезпечити інформацією керівництво для прийняття управлінських рішень. За результатами проведеного опитування виявлено, що 22,8 % мешканців Дрогобича протягом останнього року стали жертвами помилок з боку працівників електромереж, з них 11,4 % відзначили, що помилково в їхніх оселях було відключено електроенергію.
Ще однією незручністю для мешканців міста є те, що для отримання довідок на субсидії, розрахункових книжок по оплаті за комунальні послуги тощо вони змушені звертатися до кожної комунальної служби зокрема, які розміщені у різних кінцях міста, затрачаючи при цьому час та сили. Керівництво міста, усвідомлюючи незручність для дрогобичан ситуації, що склалася, пропонує удосконалити систему роботи комунальних служб по обслуговуванню населення. Вивчивши прогресивні набутки інших міст Львівщини, зокрема міста Червонограда, керівництво висунуло ідею реорганізації існуючої системи, що полягає у централізації інформації, зосередженні її у єдиному місці, створенні своєрідного банку інформації, що дасть можливість оптимізувати роботу з населенням.
Ця пропозиція не знайшла належної підтримки у представників законодавчої влади, оскільки це нововведення зумовить скорочення робочих місць, необхідність перекваліфікації працівників, освоєння ними нових завдань. Проведене вивчення громадської думки мало на меті з'ясувати, чи підтримують дрогобичани таку реорганізацію. Результати виявились практично однозначними. Повністю підтримують таке нововведення 84,3% опитаних, 12,8% - обрали варіант "швидше так". Категорично проти інновації висловились лише 1,1% опитаних, а варіант "швидше ні" обрали 1,8%. Таким чином, ми спостерігаємо проблемність стосунків, що склались у роботі комунальних служб з населенням і необхідність внесення певних змін.
Умови життя людини формуються під впливом сукупності факторів макросередовища, мезо- і мікросередовища. Важливу роль відіграють саме фактори мезосередовища, до яких належать саме локальні умови, тобто умови середовища розселення. Виходячи з цього, одним з завдань дослідження було з'ясування проблем міста, які в найбільшій мірі турбують мешканців Дрогобича та потребують першочергового вирішення. Результати опитування надані у

 
 

Цікаве

Загрузка...