WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСоціологія → Соціологічне забезпечення соціально-економічного планування міста (до постановки проблеми) - Реферат

Соціологічне забезпечення соціально-економічного планування міста (до постановки проблеми) - Реферат

пріоритети соціально-економічного і культурного розвитку м.Одеси на 2001 рік і заходи щодо їхнього перетворення в життя. Основні показники розвитку міста розроблені з урахуванням пропозицій управлінь, підприємств, організацій, науковців, райадміністрацій, постійних комісій міської ради, політичних партій, виходячи із загальної оцінки соціально-економічної ситуації, наявних матеріально-технічних ресурсів і фінансових можливостей. Пріоритетними напрямками соціально-економічного і культурного розвитку народно-господарського комплексу м. Одеси є:
- структурна перебудова економіки міста, що буде спрямована на:
а) підсилення соціальної орієнтації економіки, освоєння випуску нових товарів широкого вжитку;
б) підвищення конкурентоспроможності виробництва, збільшення експортного потенціалу;
в) подальше проведенняреструктуризації і перепрофілювання неефективних підприємств;
г) всебічне заохочення вітчизняного товаровиробника;
д) упорядкування і реалізація ефективних структур і програм;
- створення сприятливих умов для розвитку і діяльності підприємництва, особливо малого бізнесу у виробничій сфері;
- підтримка підприємств, що забезпечують життєдіяльність міста, надійну і стабільну роботу комунального господарства і пасажирського транспорту міста;
- створення відповідних умов для нормального функціонування установ охорони здоров'я, освіти, культури й інших організацій соціально-культурної сфери;
- соціальний захист малозабезпечених верств населення;
- реалізація муніципального замовлення та інших міських програм, застосування механізму соціального замовлення;
- збереження самобутності міста, охорона та відродження пам'ятників історії і культури, розвиток курортно-рекреаційного господарства і туризму;
- створення нових робочих місць, працевлаштування молоді;
- розширення і поглиблення зовнішніх зв'язків, надання їм конструктивізму і конкретності, збільшення обсягу залучення вітчизняних та іноземних інвестицій.
Як бачимо, коло охоплених питань досить широке. Однак значна трудність при складанні настільки об'ємного за змістом стратегічного документа, як план соціально-економічного розвитку такого великого міста як Одеса, була обумовлена усе ж нестачею інформації про існуючі міські проблеми, відсутністю прогнозування соціальних наслідків реформ і нововведень. Соціальне прогнозування, що передує складанню плану соціально-економічного розвитку міста, веде до підвищення рівня об'єктивності плану. Найбільш ефективним є соціальне прогнозування, здійснене на підставі даних моніторингових досліджень. Доречним також буде застосування умовної екстраполяції в майбутнє тенденцій, що спостерігаються, закономірності розвитку яких у міському середовищі досить добре відомі в минулому і теперішньому. Результатом цього є знаходження проблем, що назрівають, або навіть невідомих раніш міських проблем, та включення в плани соціально-економічного розвитку заходів щодо їхнього вирішення.
Тепер, коли дефіцит бюджетних коштів не дозволяє проводити постійний моніторинг міського середовища, інформаційні резерви для складання плану соціально-економічного розвитку міста все ж існують. До цього резерву варто віднести матеріали досліджень, що проводяться університетами, науково-дослідними інститутами, соціологічними центрами й асоціаціями. У зв'язку з цим зазначимо хоча б основні напрямки, по яких здійснювалися соціологічні дослідження на Півдні України в 2000 році[4]:
- із соціально-політичної та соціально-економічної тематики: в зв'язку із загальноукраїнським референдумом, а також регулярне опитування експертів (Одеський інформаційно - дослідницький центр "Пульс", Миколаївський дослідницький Центр "Новаль - Експерт");
- із проблем охорони здоров'я: аналіз статистичних даних (відділ соціально - економічного розвитку Приморських регіонів Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень, м. Одеса), оцінка населенням стану охорони здоров'я (Одеський інформаційно - дослідницький центр "Пульс"); - із питань реформування житлово-комунального господарства: оцінка населенням житлово-комунального обслуговування (Одеський інформаційно - дослідницький центр "Пульс"), відношення населення до нових форм організації житлового господарства (кондомініумам) - кафедра філософії і соціології Херсонського технічного Університету;
- із проблем молоді: моніторингове дослідження ціннісних орієнтацій випускників загальноосвітніх шкіл (декілька досліджень проведено кафедрою соціології Інституту соціальних наук Одеського Національного Університету;
- із проблем регіональної еліти (інформаційний відділ Одеської філії Академії управління при Президенті України);
- на базі кваліметричної моделі для моніторингу соціально - економічних процесів здійснено порівняння соціально - економічного розвитку трьох областей (Одеської, Миколаївської, Херсонської) Півдня України (перша редакція) - відділ соціально-економічного розвитку Приморських регіонів Інституту проблем ринку й економіко-екологічних досліджень).
Це лише деякі напрямки соціологічних досліджень, що проводилися за останній час на півдні України. Як бачимо, інформаційна база, що не вимагає додаткових матеріальних витрат, уже є в наявності й обсяг напрацьованого матеріалу дуже великий. Однак при складанні плану соціально-економічного розвитку міста ці матеріали практично не були використані. Отже, необхідними умовами формування сприятливого міського середовища є постійна координація зусиль з боку науковців і органів управління; використання вже існуючої інформації і, по можливості, фінансування нових досліджень.
ЛІТЕРАТУРА: 1. Прибиткова I. "Урбанiзацiя в Украiнi на порозi XXI столiття" / Соцiологiя: теорiя, методи, маркетинг.- 1999.- № 3. 2. Сванидзе А.А. "Проблемы изучения городской истории". Всеобщая история: дискуссии, новые подходы. М., 1989. 3. Борщевский М.В., Успенский С.В., Шкаратан О.И. "Город. Методологические проблемы комплексного социального и экономического планирования". М., 1975. 4. Попова І.М. "Звіт про роботу Південно-Українського відділення Соціологічної асоціації України в 2000 році". Рукопис. Одеса, 2001.

 
 

Цікаве

Загрузка...