WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСоціологія → Соціологічне забезпечення соціально-економічного планування міста (до постановки проблеми) - Реферат

Соціологічне забезпечення соціально-економічного планування міста (до постановки проблеми) - Реферат

СОЦІОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ МІСТА
(ДО ПОСТАНОВКИ ПРОБЛЕМИ)
В даний час в Україні відбуваються багатогранні зміни, що охоплюють усі сфери життєдіяльності нашого суспільства. При цьому цілеспрямовані реформи, наприклад, в економічній, політичній, законодавчій, виробничій та інших сферах можуть викликати цілком небажані наслідки в сфері соціальній. Для запобігання цього або для коректування реальної, вже сформованої, соціально-економічної ситуації, необхідно визначити способи регулювання процесу реформ, а також з'ясувати, чи можливе планування соціальних наслідків нинішніх реформ взагалі?
Рішення цих питань знаходиться в компетенції органів управління як загальнодержавного, так і місцевого, регіонального рівня. Отже, за допомогою управління й повинно здійснюватися регулювання і взаємодія між втіленням реформ у будь-якій сфері і соціумом. З огляду на те, що метою реформ є підвищення добробуту, поліпшення якості життя населення і країни в цілому, варто проаналізувати, як вони (реформи) відбилися на добробуті основної маси населення, чи досягли бажаного результату, які викликали соціальні наслідки, як змінилося соціальне середовище взагалі? Особливо важливо визначити, яку роль у вирішенні зазначених проблем видіграють органи управління.
Оскільки зараз дві третини населення України живуть у містах [1], а також через те, що в міському середовищі найбільш повно подана вся палітра соціальних проблем і протиріч, представляється доцільним вибрати об'єктом нашого дослідження сучасне місто. Місто виступає не тільки як просторове середовище, що існує безвідносно до населення, але як умови життєдіяльності, які сформовані під впливом суб'єктів міського середовища і які одночасно впливають на городян.
Відомо, що з початку свого виникнення місто концентрувало керівні суспільні функції і було показником досягнутого суспільством рівня [2]. Історично склалося так, що розвиток виробництва призвів до концентрації робочої сили в містах. Саме розвиток промисловості визначає рівень урбанізації країни або окремих її регіонів. У 70-ті рр. ХХ ст. проблема урбанізації найбільш гостро встала перед вітчизняними соціологами. Справа в тому, що в період індустріалізації СРСР міста мали тільки плани просторового розміщення об'єктів, а населення розглядалося лише як трудові ресурси, не враховувався цілий ряд специфічних "міських" потреб [3]. Як правило, не приймалися до уваги деякі наслідки економічного районування та розміщення виробництва.
Ця проблематика в 70-ті роки пробудила інтерес до соціального планування і викликала до життя численні емпіричні дослідження у виробничих колективах. Планування, як таке, завжди було відмінною рисою соціалістичних виробничих колективів. Воно охоплювало всі сторони виробничо-технічної, фінансово-господарської і культурно-виховної діяльності підприємств. Однак нерідко при складанні планів економічного розвитку обмежувалися лише питаннями господарської діяльності підприємств. Значно менша увага приділялася таким аспектам життєдіяльності підприємств і міста, як подолання соціально-економічних відмінностей, поліпшення умов праці, задоволення матеріальних і духовних потреб населення і т.д. В другій половині 70-х - 80-х рр. була зроблена спроба узгодити між собою як економічні, так і соціальні аспекти виробничої діяльності підприємств і організацій у планах соціально-економічного розвитку.
Спроби вирішити проблеми соціального планування на окремих підприємствах в наступному дали поштовх для соціологічних досліджень, що створювали передумови для складання планів соціально-економічного розвитку міст. Вже у 80-ті роки фіксувалося посилення значимості соціокультурних і екологічних факторів, зростання ролі людських факторів в процесі формування міського середовища. Відносно стабільно і безконфліктно цей процес розвивався до початку перебудови.
Трансформація неринкової економіки в ринкову принесла із собою суттєві витрати, у тому числі і соціальні, - скорочення промислового виробництва, високий відсоток інфляції, підвищення рівня безробіття, зубожіння основної маси населення. Багато хто не може дозволити собі те, що забезпечує нормальне існування в суспільстві ринкового типу: якісну платну освіту, особливо при одержанні престижних професій, поліпшене платне медичне обслуговування; не витримує конкуренції на ринку праці тощо. У містах це проявилося найбільш різко, суттєво змінивши стратифікацію міського населення. Процес формування умов життєдіяльності городян зараз протікає стихійно і, найчастіше, нововведення в рамках міського середовища негативно відбиваються на повсякденному житті населення.
Однак, і в ринкових умовах процес цей піддається регулюванню і повинний направлятися в потрібне русло за допомогою соціального управління. Останнє припускає вплив на людей через цілеспрямоване регулювання соціально-економічних умов їхнього життя і діяльності.
Одним із важелів соціального регулювання міського середовища є плани соціально-економічного розвитку міст, що приймаються і в даний час. Так, Рішенням Одеської міської ради прийнятий "План соціально-економічного і культурного розвитку м. Одеси на 2001 рік". Цей документ розроблявся відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні" і "Про державне прогнозування та розробку програм економічного і соціального розвитку в Україні", Програми діяльності Кабінету Міністрів України, основних положеннь концепції Програми сталого розвитку м. Одеси до 2005 року, директивних документів виконавчого комітету Одеської міської ради. План соціально-економічного і культурного розвитку м.Одеси на 2001 рік має стратегічну спрямованість і регламентує діяльність місцевих органів влади і управління по основних напрямках розвитку міської інфраструктури.
План соціально-економічного розвитку складається з 3 основних розділів і 7 доповнень по основних галузях міського господарства. У першому розділі підведені підсумки соціально-економічного розвитку м. Одеси за 2000 рік і охарактеризовані основні проблеми розвитку міської економіки і соціальної сфери.
В другому і третьому розділах Плану зазначені основні цілі та

 
 

Цікаве

Загрузка...