WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСоціологія → Аналіз стану соціального страхування В Україні в сучасних умовах - Курсова робота

Аналіз стану соціального страхування В Україні в сучасних умовах - Курсова робота

− пенсії у зв'язку з втратою годувальника, який помер внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання;

− грошової суми за моральну шкоду за наявності факту заподіяння цієї шкоди потерпілому;

− допомоги дитині, яка народилася інвалідом внаслідок травмування на виробництві або професійного захворювання жінки під час її вагітності.

2) організацію поховання померлого, відшкодування вартості, пов'язаних з цим ритуальних послуг, відповідно до місцевих умов;

3) сприяння створенню умов для своєчасного надання першої невідкладної допомоги потерпілому в разі настання нещасного випадку, швидкої допомоги в разі потреби його госпіталізації, ранньої діагностики професійного захворювання;

4) організацію лікування потерпілого у власних спеціалізованих лікувально-профілактичних закладах або на договірній основі в інших лікувально- профілактичних закладах з метою якнайшвидшого відновлення здоров'я застрахованого;

5) забезпечення потерпілому разом із відповідними службами охорони здоров'я за призначенням лікарів повного обсягу постійно доступної, раціонально організованої медичної допомоги;

6) впровадження всіх необхідних заходів для підтримання, підвищення та відновлення працездатності потерпілого;

7) забезпечення, згідно з медичним висновком домашнього догляду за потерпілим, допомоги у веденні домашнього господарства (або компенсування йому відповідних витрат), сприяння наданню потерпілому, який проживає в гуртожитку, ізольованого житла;

8) відповідно до висновку лікарсько-консультаційної комісії (ЛКК) або медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) проведення навчання та перекваліфікацію потерпілого у власних навчальних закладах або на договірній основі в інших закладах перенавчання інвалідів, якщо внаслідок

ушкодження здоров'я або заподіяння моральної шкоди потерпілий не може виконувати попередню роботу; працевлаштовувати осіб із зниженою працездатністю;

9) організацію робочих місць для інвалідів з компенсуванням при цьому витрат виробництва, які не покриваються коштами від збуту виробленої продукції, за рахунок Фонду;

10) у разі невідкладної потреби надання інвалідам разової грошової допомоги або за рішенням виконавчої дирекції Фонду та її регіональних управлінь допомоги у вирішенні соціально-побутових питань;

11) сплату за потерпілого внесків на медичне та пенсійне страхування.

Усі види соціальних послуг та виплат надаються застрахованому та особам, які перебувають на його утриманні, незалежно від того, зареєстровано підприємство, на якому стався страховий випадок у Фонді соціального страхування від нещасних випадків чи ні.

Крім цього, за рахунок коштів загальнообов'язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, фінансуються такі заходи щодо профілактики нещасних випадків та професійних захворювань:

− розроблення та реалізація національної та галузевих програм поліпшення стану безпеки, умов праці і виробничого середовища та їх реалізації;

− навчання, підвищення рівня знань працівників, які вирішують питання охорони праці;

− організація розроблення та виробництва засобів індивідуального захисту працівників;

Здійснення фінансування щодо:

− наукових досліджень у сфері охорони та медицини праці;

− пропаганди безпечних та нешкідливих умов праці, організації створення тематичних кінофільмів, радіо - і телепередач, видання та розповсюдження нормативних актів, підручників, журналів, іншої спеціальної літератури, плакатів, пам'яток з питань соціального страхування від нещасного випадку та охорони праці.

− надання підприємствам на безповоротній основі фінансової допомоги для розв'язання особливо гострих проблем з охорони праці.

У результаті запровадження соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, з 2001 року потерпілі на виробництві після тривалої затримки почали отримувати виплати, і в даний час немає заборгованості по виплатах поточних платежів

Було не тільки зупинено зростання заборгованості по виплатах відшкодування шкоди потерпілим на виробництві, але й суттєво зменшена заборгованість по цих виплатах. На початок 2005 року заборгованість зменшилась до 37,3 млн. гривень. .(Додаток 1)

У 2004 році Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві було додатково виділено 200,0 млн. грн. на погашення заборгованості за виплатами. У 2005 році на ці цілі заплановано виділити 35,6 млн. грн.(Додаток 2)

Станом на 01.01.2005 року Фондом провадяться страхові виплати 316 тисячам потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання та особам, які мають на це право у разі смерті потерпілого. Сума страхових виплат Фонду у 2004 році склала 1 233,8 млн. гривень.

У порівнянні з 2003 роком кількість постраждалих на виробництві у 2004 році в цілому зменшилася на 8,5% (було 32 746, стало 30172). Кількість випадків травматизму на виробництві зменшилась на 11,1% (було 26 209, стало 23583), в т.ч. смертельних випадків – на 6,7% (було 1 061, стало 994). Кількість випадків профзахворювань на виробництві збільшилась на 0,8% (було 6 537, стало 6 589), в т.ч. кількість смертельних випадків від професійного захворювання зменшилась у три рази (було 417, стало 137).( Додаток 3)

3. Тенденції демографічних та економічних факторів у соціальному захисті населення

Пенсійна система в сучасному суспільстві відіграє значну соціальну та економічну роль, тому що її надійність є запорукою соціальної та економічної стабільності. Через те що пенсійні системи в багатьох країнах світу не забезпечують свого завдання, йде активна робота щодо розв'язання проблем реформування систем фінансового забезпечення людей похилого віку.

В Україні історично склалася однорівнева схема пенсійного забезпечення, яка базується на солідарності поколінь. Солідарність поколінь означає фінансування пенсій працівників, які завершили трудову діяльність, за рахунок внесків нинішнього покоління працівників. Солідарний принцип фінансування пенсій може ефективно функціонувати при наявному перевищенні чисельності молодих працівників над чисельністю пенсіонерів.

Величина ресурсів соціального страхування, спрямованих на пенсійне забезпечення, визначається демографічними та економічними чинниками.

До демографічних чинників відносять:

  • Середню тривалість життя та її динаміку;

  • Кількість людей пенсійного віку;

  • Чисельність працездатного населення і т.ін.

До економічних чинників відносять:

  • Економічний стан країни в цілому;

  • Співвідношення рівнів заробітної плати та пенсії;

  • Надбавки за стаж, умови роботи, тощо;

  • Наявність та питома вага осіб, котрі мають право на пільги при визначенні рівня пенсійного забезпечення тощо. [книжка ст. 82]

Так, загальновідомо, що необхідність реформування пенсійних систем була викликана, головним чином, демографічними змінами. Сучасна демографічна ситуація і у світі, і в Україні характеризується терміном „старіння нації". Це означає збільшення частки пенсіонерів у структурі населення. Тобто з часом кожний працівник буде „утримувати" відносно більшу кількість пенсіонерів. Пенсіонери в Україні становлять значну за абсолютними і відносними розмірами групу населення. За останні 20 років чисельність пенсіонерів збільшилась на 35%.

Співвідношення населення пенсійного і працездатного віку має дещо поліпшитись і найближчими роками. За комплексним демографічним прогнозом, виконаним фахівцями Ради по вивченню продуктивних сил Національної академії наук України, протягом перших років третього тисячоліття ситуація буде змінюватися: працездатний вік покидатиме численне покоління перших воєнних років народження – періоду демографічного „вибуху" (1946-1955рр.), а вступатиме до цієї вікової групи, навпаки, нечисленне покоління періоду найнижчої народжуваності – 90-х років. За прогнозом, найнижчий рівень коефіцієнта навантаження очікується на початок 2006 року, коли на 1000 осіб працездатного віку припадатиме 388 осіб пенсійного віку. Але така тенденція буде досить короткотривалою, і на початок 2025 року рівень навантаження становитиме 505 осіб, тобто буде в 1,23 разу більше, ніж сьогодні. Найбільше навантаження (пік) на осіб працездатного віку буде спостерігатися у 2055-2057 роках: його рівень становитиме 770 осіб, що в 1,88 разу більше, ніж сьогодні. Після цього навантаження почне поступово знижуватися і буде становити в 2075 році 742 особи, що в 1,8 разу вище ніж сьогодні.(Додаток 33).

Проблеми економічного характеру

Діюча солідарна система пенсійного забезпечення є економічно необгрунтованою і фінансово неспроможною.Надмірно високі ставки пенсійних внесків спричиняють додаткове навантаження на економіку. Роботодавці змушені сплачувати до пенсійної системи третину фонду заробітної плати, що підвищує собівартість продукції і знижує її конкурентоспроможність, стримує зростання заробітної плати, не сприяє залученню інвестицій, легалізації тіньового сектору економіки та доходів населення. Надмірне пенсійно-страхове навантаження на економіку звужує платіжну базу і джерела пенсійних надходжень.Не враховуються особливості перехідного періоду, значна частина фізичних та юридичних осіб не сплачує пенсійні внески. Глибока і затяжна економічна криза породила тінізацію економіки та безробіття, суттєво підірвала і деформувала фінансову базу пенсійної системи. З 28,3 млн. людей працездатного віку в офіційному секторі економіки зайнято лише 18,7 млн., а систематично сплачують внески лише 15,3 мільйона. Торік 130 тис. підприємств взагалі не сплачували страховий збір, звітуючи про відсутність господарської діяльності. Не сплачують зовсім або сплачують не повністю пенсійні внески багато громадян, які займаються підприємництвом, ведуть особисте підсобне господарство, здають в оренду землю, майно та житло, працюють за наймом без договору, або самозайняті. За оцінками експертів, від незареєстрованої підприємницької діяльності та незадекларованих доходів населення Пенсійний фонд щорічно недоодержує близько 2 млрд. гривень.Низький рівень оплати праці і заборгованість з її виплати звужують базу нарахування пенсійних внесків. У грудні 2000 року 22,3% працівників одержували мінімальну заробітну плату в середньому 118 гривень і лише 2,8% – понад 1000 гривень. Торік 9,4% фонду заробітної плати виплачено в натуральній формі, без сплати пенсійних внесків. Через це Пенсійний фонд недоодержав майже 1 млрд. гривень.Поширення пільг у сплаті пенсійних внесків суттєво послаблює фінансову базу пенсійної системи. У минулому році до Пенсійного фонду надійшло від платників фіксованого сільськогосподарського податку 559,4 млн. гривень, а для виплат сільським пенсіонерам потрібно було 5,4 млрд., тобто у 10 разів більше. Подібні втрати Пенсійного фонду, пов'язані зі створенням більш сприятливих умов для діяльності АПК, не компенсуються з Державного бюджету.Періодичне списання заборгованості перед Пенсійним фондом підриває фінансову базу пенсійної системи і провокує ухилення роботодавців від сплати пенсійних внесків. У 2000 році списано близько 3 млрд. грн., у попередні роки – понад 4 мільярди. Тобто ці великі кошти не потрапили до пенсіонерів. Діюча солідарна пенсійна система дуже залежна від демографічних ризиків. Її фінансова стабільність визначається головним чином співвідношенням між чисельністю пенсіонерів і платників пенсійних внесків, яке у свою чергу залежить від загальної економічної ситуації (зайнятості, рівня оплати праці тощо) та від демографічних факторів (вік виходу на пенсію, рівень смертності у вікових групах тощо). Але якщо в економіці є підстави сподіватися на дальше поліпшення ситуації, то демографічні прогнози на найближчі 40 – 50 років досить невтішні. Зараз в Україні вік виходу громадян на пенсію є одним із найнижчих у світі. Відповідно частка пенсіонерів у структурі населення істотно перевищує цей показник у більшості європейських країн.За таких тенденцій у середині XXI століття на 10 осіб працездатного віку припадатиме близько 7 пенсіонерів.


 
 

Цікаве

Загрузка...