WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСоціологія → Шпаргалка - Реферат

Шпаргалка - Реферат

11.24Соціометрія, особливості її застосування.

Особливо широко в соціологічних дослідженнях використовують використовують групові тести, до яких можна віднести соціометрію. Соціометрія як різновид групового тесту ґрунтується на описуванні та є своєрідним методом діагностики, кількісного вимірювання й аналізу взаємовідносин невеликих, повністю сформованих соціальних груп. Вивчення характеру взаємовідносин членів окремих груп трудового колективу є одним з найактуальніших завдань соціології праці. Соціометрія дає змогу виміряти ступінь згуртованості (роз'єднання) групи; визначити "соціометричні позиції", тобто порівняльний авторитет членів групи за ознаками симпатії (антипатії), де на крайніх полюсах знаходять ся лідер і той, ким нехтують; зафіксувати угруповання, на чолі яких можуть бути свої неформальні лідери. За допомогою цього методу можна виявити неконфліктні та конфліктні (напружені) ділянки, що має велике значення в управлінні соціальними процесами у сфері праці. Проте слід зауважити, що соціометрія може застосовуватися для дослідження лише невеликої (компактної) групи. Вона ґрунтується на вивченні вибору членами групи партнерів для спільної роботи, навчання, відпочинку тощо. У заданій дослідником конкретній ситуації фіксується установка досліджуваного на взаємодію (чи відмову від взаємодії) з іншими членами групи. Процедура проведення соціометричного дослідження складається з вибору соціометричних критеріїв, опитування, опрацювання даних соціометричних вимірювань. Соціометричні критерії, або, як їх іще називають критерії вибору – це питання, які проектують різні ситуації взаємодії членів колективу (згідно з процедурою дослідження) мають вибрати партнера. Слід особливо наголосити, що йдеться не про загальну оцінку когось, а про ставлення опитуваного до інших членів групи за різними критеріями, наприклад, з погляду спільної роботи, участі у вирішенні виробничих проблем, проведення дозвілля тощо. Такі питання включають до соціокарти, яка є різновидом анкети. Соціометричні критерії вибирають згідно із завданням дослідження. Соціометричний критерій може бути комунікативним, призначеним для відображення взаємин у групі (соціометричний тест) і гностичним, що відображає усвідомлення членами групи своїх взаємовідносин з іншими членами групи (тест соціальної перцепції). Комунікативний критерій дає уявлення про те, кого і для якої діяльності має вибрати респондент, а гностичний про те – хто на його думку, вибере його самого в такій ситуації.

11.25Методи опрацювання і аналізу первинної соціологічної інформації.

Мета опрацювання і аналізу зібраної первинної інформації полягає в кількісній оцінці впливу різних чинників на розвиток соціальних процесів у сфері праці. Первинну соціологічну інформацію можна опрацювати вручну і за допомогою ЕОМ з використанням різних методів ек-мат статистики: простих і комбінаційних групувань, розрахунків середніх величин, регресивного, кореляційного і факторного аналізу. Опрацьована інф може бути подана в таблицях, графіках, діаграмах, рисунках, схемах, які дають змогу інтерпретувати зібрані дані, аналізувати й виявляти певні залежності, робити висновки, розробляти рекомендації.

Однак статистичне опрацювання можливе лише за умови кількісного вимірювання ознак досліджуваного явища. У більшості ж соціальних явищ, за винятком таких ознак, як вік, стаж роботи, кваліфікаційний розряд кількісна визначеність відсутня. як виміряти сумлінність, ініціативність, відповідальність? соціологу важливо знати не тільки про наявність чи брак таких, а й про інтенсивність вияву. Для цього використовують соціологічне вимірювання. Соц вимірювання – це процедура, за допомогою якої якісні ознаки соціального явища чи об'єкта, що вивчається, порівнюють з певним еталоном і отримують числовий вираз у пеному масштабі. Еталоном виміру є шкала, яку створює сам соціолог у процесі дослідження. Шкала – це система індикаторів конкретно-емпіричного вияву соціальних ознак і кіль кісних індексів, за допомогою яких досягається перетворення цих ознак на числові показники. Надання кількісної визначеності якісним ознакам, що вивчаються, називають шкалуванням. За допомогою шкалування якісно різнорідні соціальні ознаки приводять до порівнянних кількісних показників. Шкала при цьому виконує роль еталона. Шкалування в сукупності з індексацією утворюють процедуру, що називається в соціології квантифікацією. Квантифікація – це кількісне вираження, вимір якісних ознак. Кількість градацій визначає так звану чутливість шкали – здатність її виявляти ставлення респондента до різних аспектів досліджуваного соціального явища з відповідною мірою диференціації.

Відтак шкала виконує три функції: класифікації, ранжирування і запровадження материки – вимірювання інтенсивності вияву соціальних ознак, що вивчаються визначення різниці такої інтенсивності. У зв'язку з цим утворюються 3 види шкал: номінальна, рангова та інтервальна.

Узагальнення інф поч. з групування респондентів за обраним показником. Використ комбінат груп дає можл поглибити аналіз. Груп може бути структурним (за об'єкт показником), типологічне (створеним) та аналітичне (за 2 і біл показниками)

11.26 Основна тематика сучасних досліджень інституту соціології АН України.

Провідним центром соціологічної роботи є Інститут соціології НАН України, який ставить своїм завданням виявлення закономірностей розвитку соціальних процесів як взаємодії багатьох соціальних груп і верств у різних сферах життєдіяльності суспільства. Досягнення цієї мети реалізується в таких напрямках досліджень:

 • Історія, теорія і методологія вітчизняної та зарубіжної соціологічної думки.

 • Особливості соціальної структури суспільства за умов становлення ринкової економіки: тенденції та механізми соціальної диференціації та стратифікації.

 • Динаміка масової свідомості та соціального самопочуття населення. Ціннісні орієнтації, потреби, інтереси та мотиви поведінки різних соціальних груп.

 • Розробка системи соціологічних показників та проведення моніторингових досліджень, що характеризують стан і динаміку суспільства. Соціодіагностика.

 • Соціальні умови формування ринкової економіки та підприємницької діяльності. Трудова мотивація за різних форм власності.

 • Соціальні та психологічні чинники ідентифікації й адаптації особистості за умов суспільної кризи.

 • Соціологія культури і масової комунікації.

 • Особливості життєдіяльності сім'ї на етапі трансформації українського суспільства.

 • Причини виникнення й механізми подолання соціальних конфліктів.

 • Соціально-психологічні чинники і механізми ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. Соціальна політика за умов подолання наслідків великомасштабних аварій. Соціологія відтворення природного середовища.

 • Українська етнічність у сучасному світі. Етносоціологія та етнополітика.

 • Соціологія політики. Формування та реалізація сучасної соціальної політики в Україні.

 • Методологія та методика соціальної експертизи національних та регіональних програм і проектів.


 
 

Цікаве

Загрузка...