WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСоціологія → Особливості державного контролю в громадянському суспільстві - Реферат

Особливості державного контролю в громадянському суспільстві - Реферат

Перехід від командно-адміністративної системи управління та господарювання до ринкової в Україні супроводжується переглядом ролі і місця держави в контролі соціальних процесів. Тенденцією стає домінування фінансового в тому числі податкового контролю за суспільними процесами.

У більшості країн основними критеріями державного фінансового контролю діяльності підприємств і організацій різних форм власності є обов'язкове відрахування в державний бюджет належних сум та виконання урядових замовлень. Контроль держави за діяльністю приватних підприємств обмежується перевірками своєчасності і повноти відрахувань до бюджету податків та обов'язкових платежів, правильності ведення бухгалтерського обліку, дотримання чинного законодавства з питань оплати праці, контроль за використанням бюджетних коштів. Що стосується України, то потреба в державному фінансовому контролі посилюється її складними соціально-економічними умовами. Об'єктом фінансового контролю є всі господарські операції, які здійснюються з використанням коштів, цінних паперів та інших видів розрахунків. Згідно з Конституцією України, контролюючими суб'єктами є громадяни України, Президент, Верховна Рада, Кабінет Міністрів та інші органи виконавчої влади, Конституційний та інші суди, органи прокуратури, органи місцевого самоврядування, політичні і громадські організації, засоби інформації. Особливість їх полягає в тому, що зазначені суб'єкти виступають як ініціаторами, так і виконавцями контролю, до того ж не тільки в галузі фінансів. Застосування на практиці державного фінансового контролю у більшості країн світу забезпечують міністерства фінансів і парламентські, урядові та муніципальні контролюючі органи.

В умовах розвинутого громадянського суспільства важливу роль відіграють також органи незалежного фінансового контролю (аудитори та аудиторські фірми). Останні подія, що пов'язані з банкрутством корпорацій Enron і WorldCom, свідчать про неефективність фінансового контролю з боку аудиторських компаній. Тому подальші модернізаційні процеси в українському суспільстві обумовлюють вдосконалення форм державного і соціального контролю.

Треба відзначити, що в умовах громадянського суспільства оподаткування виступає основним важелем контролю за соціально-економічними процесами, важливим інструментом мобілізації матеріальних засобів для досягнення державою виконання свого соціального призначення. Оподаткування забезпечує соціалізацію індивідів, регулювання, координацію та впорядкування соціальних відносин, ціннісних орієнтації та традицій, моделей. Факторами породження податкових проблем в сучасній Україні є відсутність адекватного сучасним соціальним реаліям регулювання податкових відносин, невирішення протиріч між інтересами індивіда і держави в податкових відносинах, відсутність нового Податкового кодексу, невизначеність державницької ідеології в сфері оподаткування.

Ряд об'єктивних факторів актуалізує проблему ефективності соціального контролю в Україні. Серед таких факторів, в першу чергу, слід виділити:

- критичний стан навколишнього середовища (природи) в наслідок практично неконтрольованої антропогенної діяльності людини;

- дестабілізуючий розвиток демографічних процесів у країні

- все більший рівень вичерпаності природних та енергетичних ресурсів при відсутності належної уваги до розвитку ресурсозберигаючих технологій, з одного боку, та значної нерівномірності їх споживання різними реґіонами країни – з іншого;

- зростання кількості техногенних катастроф в різних галузях суспільного виробництва.

Підставою для здійснення соціального контролю є інтереси окремих людей, з яких складаються інтереси суспільства та держави. При цьому держава розглядається як інструмент, за допомогою якого забезпечується найкращі умови для розвитку особи, суспільства і самої держави.

За своєю спрямованістю національні інтереси зорієнтовані на забезпечення виживання та прогресивного розвитку особи суспільства і держави. Тільки через призму їх реалізації можуть і повинні розглядатися всі проблеми функціонування соціального контролю.

Треба зазначити, що основним вектором модернізації сучасного українського суспільства є перехід до стандартів, що означають:

в економіці – впровадження товарно-грошових регуляторів виробництва, застосування наукоємких та інформаційних технологій, поширення принципів конкуренції і самоврядування для господарчих суб'єктів;

в соціальній сфері – формування складної відкритої соціальної структури з необмеженою мобільністю населення, поділ функціональних ролей особи в суспільному виробництві, політиці, родині, періодична зміна еліт, посилення антипатерналізму і урбанізації, і уваги особи до змісту дозвіллєвої культури і якості культурних послуг;

в політичній сфері – плюралістичну організацію влади, дотримання прав людини, розвиток політичних комунікацій, інтеграція широких мас населення країни в політичний процес, формування усвідомлених інтересів різних суспільних груп.

Все вище зазначене веде до формування нової парадигми державного і суспільного контролю, організаційно-правові форми якого ще тільки окреслюються.

Література:

  1. Соціологія: короткий енциклопедичний словник: Уклад. В.І.Волович, В.І.Тарасенко, М.В.Захарченко та ін.; Під заг. ред. В.І.Воловича. – К.: Укр. Центр духовн. культури, 1998. – 736с.

  2. http://www.rea.ru/misc/enc3p.nsf/ByID/NT00094A

  3. Англійсько-український словник термінів і понять з державного управління/ Уклад. Г.Райт та ін.; Пер. В.Івашко. – К.: Основи, 1996. – 128с.

  4. Державне управління в Україні: Навч.посіб./ За заг.ред.В.Б.Авер'янова. – К.: ТОВ "СОМИ", 1999.

  5. Сушинський О. Контрольна влада в україні: конституційний статус// Вісник Української Академії державного управління. – 2001. - №4. – С.328-334.


 
 

Цікаве

Загрузка...