WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСоціологія → Управління якістю медичної допомоги. Складові якості медичної допомоги і контролю її безперервного удосконалення - Курсова робота

Управління якістю медичної допомоги. Складові якості медичної допомоги і контролю її безперервного удосконалення - Курсова робота

Висновок

В своїй роботі я показала, що основними компонентами забезпечення якості медичної допомоги є – акредитація, ліцензування, стандартизація, нормативно-правове забезпечення, а також організація управління.

Після перегляду даної теми можна зробити висновок, що на сьогодні стан системи охорони здоров'я „важкий , але стабільний", що потребує вже не реанімаційних заходів, а інтенсивної терапії. На мій погляд головною метою на сьогодення є – забезпечити доступність і якість медичної допомоги населенню шляхом поетапних, але глибоких структурних змін системи охорони здоров'я та наблизити її до міжнародних стандартів.

Запропоную основні блоки : нормативно-правове забезпечення, зміна фінансування, пріоритети проблем галузі, реформування медичної освіти та підготовки кадрів, структурні зміни фармсектору.

Перш за все – це нормативно-правова база: немає жодного закону, який би забезпечував цілісної системи охорони здоров'я в її структурному, фінансовому та кадровому забезпеченні в умовах реально існуючої в Україні ринкової економіки, що є найсуттєвішою перешкодою не тільки в просуванні реформ, але і становить загрозу в подальшому функціонування галузі.

Насамперед потрібні зміни до Основ законодавства України про охорону здоров'я – саме цей закон є базовим для системи охорони здоров'я і основою для прийняття інших законодавчих та підзаконних актів, існує нагальна потреба Закону „Про медичну діяльність та заклади охорони здоров'я", завдяки чому буде орієнтація медичних закладів на задоволення медичних потреб населення. Додатковим джерелом фінансування можуть стати кошти загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування.

Реформування економічних засад галузі, які є стрижнем усіх інших реформ існуючої системи охорони здоров'я, неможливе без суттєвих змін в Бюджетному Кодексі – у разі їх прийняття врегулюється ряд гострих проблем фінансування медичної допомоги і вирішить основну з них - це можливість трансфертів з бюджету нижчого рівня на вищий: лише при таких змінах кошти , розраховані на одного мешканця, зможуть спрямовуватись за пацієнтом. Архітермінових змін потребує формула розподілів коштів на охорону здоров'я між бюджетами різних рівнів – її оптимізація, або розробка нової.

Важливим аспектом є також розробка, прийняття та реалізація загальнодержавних програм. Переліком загальнодержавних програм визначаються пріоритети серед проблем галузі. На сьогодні і в найближчі роки такими пріоритетами залишаються питання серцево-судинних захворювань, охорони здоров'я матерів та дітей, подолання епідемії туберкульозу, ВІЛ/СНІДу, боротьба з онкологічними захворюваннями.

Наступний блок заходів – це зміна структури галузі, мережі закладів та їх структури і управління системою охорони здоров'я на всіх рівнях, що абсолютно можливо після прийняття відповідних законодавчих актів. Проблемою тут є реформування первинної медико-санітарної допомоги на засадах загальної практики сімейної медицини, а також акредитація, ліцензування та стандартизація.

Медичні кадри та медична освіта – реформування в цій системі потребує системного підходу на всіх етапах

Потрібно поліпшити матеріально-технічну базу закладів охорони здоров'я, що безпосередньо впливає на якість медичної допомоги, особливо це стосується закладів в сільській місцевості.

Основною метою сучасної системи забезпечення якості є підвищення ефективності і доступності медичної допомоги, поліпшення „якості життя" населення України, зменшення показників захворюваності, інвалідності, смертності населення.

Система забезпечення якості медичної допомоги впроваджується на всіх рівнях охорони здоров'я: МОЗУ , управління охорони здоров'я обласних , міських, держадміністрацій, лікувально-профілактичні заклади, незалежно від їх підпорядкування та форм власності. Це інтегрується з принципами єдиного медичного простору і є відмінною особливістю даної системи та визначає її універсальний характер.

Список використаної літератури:

1 . Соціальна медицина та організація охорони здоров'я // Під заг.ред. Ю.В. Вороненька, В.Ф.Москаленка. – Тернопіль: Укрмедкнига, 465-477с.

2. Панорама охорони здоров'я населення.// Під заг.ред.. Підаєва О.М. – Київ: Здоровя,2003 71-277с.

3. Соціальна гігієна и організація здравоохранения //Под ред.. ЮП.Лисицина, М.,Медицина, 1992г

4. Гладун З.С. Державне управління в галузі охорони здоров'я. – Тернопіль: Укрмедкнига, 1999.-311с

5. Короленко Є.Реалії системи охорони здоров'я України й шляхи її розвитку Медична газета України – 1997 – Лютий№5

6.Лехан В.М. Стан фінансування системи охорони здоров'я в України//Главний врач. – 2005

7.Бідний В.Г. Проблеми і шляхи розвитку медичної допомоги в Україні. – К.:За друга,2001.

8. Гладун З.С. Державне управління в галузі охорони здоров'я. – Тернопіль:

Укрмедкнига, 1999

9.Стратегічні напрями розвитку охорони здоров'я України//Під ред..В.М.Лехан. – К.:Сфера, 2001 -175с.

10.Пономаренко В.М.. Москалець Г.М. Забезпечення населення України медичними кадрами// Вісн. Соц. Гігієни та організації охорони здоров'я України. 2001 -№ 4 – С.79

11.Радиш Я.Ф.Державне управління охороною здоров'я в України: генезис, проблеми та шляхи реформування //Передмова за заг. Ред.. проф.. Н.Р.Нижник. – К.:Вид-во УАДУ, 2001.- 301с.

12.Апанасенко Г.Л., Попова Л.А. Медецинская валеология//Серия "Гиппократ".

Ростов н/Д.: Феникс, 2000г

13.Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. 2/2001.(66-70с.

2


 
 

Цікаве

Загрузка...