WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСоціологія → Управління якістю медичної допомоги. Складові якості медичної допомоги і контролю її безперервного удосконалення - Курсова робота

Управління якістю медичної допомоги. Складові якості медичної допомоги і контролю її безперервного удосконалення - Курсова робота

У ситуації значної обмеженості ресурсів дуже нераціональним є значний рівень дублювання надання медичних послуг на одній території медичними закладами різного підпорядкування (міськими, обласними, відомчими, Академії Медичних Наук і ін.) та відсутність чіткого поділу рівня надання допомоги - первинного, вторинного і третинного. При цьому, згідно Бюджетного Кодексу (2001) медичні заклади не можуть фінансуватися більш ніж з одного бюджету, але не існуюча бюджетна ні економічна класифікація видатків з бюджету не спонукає раціонально використовувати обмежені ресурси. Відсутність господарської автономії медичних закладів та прив'язка до постатейного бюджету не створює на місцях умов для раціонального використання наявних потужностей. Вкрайнезадовільною є якість надання медичної допомоги та її стандартизація, що позначається на результатах лікування хворих. В Україні до цього часу не використовуються загальнодержавні стандарти і протоколи надання медичної допомоги, не визначений базовий рівень (пакет), який в рамках протоколу, держава може забезпечити кожному громадянинові. Кількість, пропорція та рівень підготовки медичних та управлінських кадрів у галузі охорони здоров'я не відповідає потребам держави.

Особливо потрібно підкреслити недостатній рівень підготовки або відсутність такої у керівників та управлінців середньої та вищої ланки в сфері охорони здоров'я. Поряд з спотвореною структурою підготовки лікарських кадрів за спеціальностями (переважання "вузьких" спеціалістів), відмічається нераціональне співвідношення між кількістю лікарів та середнього медичногоперсоналу, що складає в Україні близько 1:3, як у розвинутих країнах становить 1:5 - 1:7.

Ганебним залишається рівень оплати праці медичних працівників, що в 3 рази менший ніж заробітна платня у промисловості і не створює мотивації у медичного персоналу для підвищення якості та інтенсифікації праці у медичній сфері.

В державі до цього часу відсутнє дієве лікарське самоврядування, яке у розвинутих країнах забезпечує високу якість і ефективність професійної діяльності. Не сформовані умови та не застосовуються заходи щодо підвищення обізнаності пацієнтів, як інформованих споживачів медичних послуг, які здатні цивілізовано захищати свої, визначені законом, права та реально впливати на поліпшення якості системи охорони здоров'я.

Вкрай незадовільним залишається ситуація з пропагандою на державному рівні здорового способу життята можливостей профілактики більшості розповсюджених захворювань.

Враховуючи викладене, з метою консолідації ресурсів і зусиль державних та місцевих органів виконавчої влади, фахівців у галузі охорони здоров'я, науковців, враховуючи рекомендації Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я та міжнародних експертів, Верховна Рада України рекомендує:

Кабінету Міністрів України прийняти до виконання міжсекторальну "Програму невідкладних заходів з реформування системи охорони здоров'я України", забезпечивши її відповідними ресурсами.

Удосконалювалась система надання високоспеціалізованої медичної допомоги

Довідково: В Україні функціонує чотири регіональних центри трансплантації органів (Запорізький, Донецький, Одеський, Львівський) та Інститут хірургії і трансплантації АМН України. Фінансування Державної програми розвитку трансплантації виконується не в повному обсязі (загальна сума недофінансування за 2002 - 2004 рр. складало біля 21 млн. грн.). МОЗ України звернулось з проханням щодо виділення 35 млн. грн. при формуванні Держбюджету України на 2005 рік на виконання заходів зазначеної Програми.

Створено Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України, що дало змогу збільшити доступність дітей до високовартісної допомоги на безоплатній основі.

В 2003 році 4885 хворих отримали високоспеціалізовану медичну допомогу в НДІ АМН України за рахунок коштів місцевих бюджетів всіх рівнів з використанням виробів медичного призначення закуплених за централізовані кошти МОЗ України.

Створено Центр дитячої онкогематології, що дозволило збільшити кількість дітей, які отримали висококваліфіковане лікування, в т.ч. трансплантацію кісткового мозку.

3.2 Постанова „Про затвердження Порядку державної акредитації закладу охорони здоров'я"

№ 134 ( 134 – 2002 – п ) від 14.02.2005

З метою підвищення якості медичної допомоги України та відповідно до статті 16 Основ законодавства України про охорону здоров'я Кабінет Міністрів України постановляє:

Порядок державної акредитації закладів охорони здоров'я.

  1. Державна акредитація закладу охорони здоров'я (далі акредитація) – це офіційне визнання статусу закладу охорони здоров'я, наявності в ньому умов для надання певного рівня медико-санітарної допомоги, підтвердження його відповідності встановленим критеріям та гарантії високої якості професійної діяльності.

  2. Акредитації підлягають незалежно від форми власності усі заклади охорони здором. Акредитація проводиться один раз на три роки. Перша акредитація закладу проводиться не пізніше ніж через два роки від початку здійснення діяльності.

  3. Акредитацію закладів охорони здоров'я проводить головна акредитацій на комісія, що утворюється при МОЗ, а фармацевтичних (аптечних) закладів – Головна акредитацій на комісія, що утворюється при Державному департаменті з контролю за якістю, безпекою та виробництвом лікарських засобів і виробів медичного призначення, а також акредитацій ні комісії, що утворюються при МОЗ Крим, управліннях охорон здоров'я обласних.

  4. Головні акредитацій ні комісії в своїй діяльності керуються Конституцією України.

  5. ГАК проводять акредитацію закладів державної і приватної форми власності.

  6. Для проходження акредитації заклад подає документи згідно з переліком до відповідної акредитаційної комісії, яка в трьохмісячний термін повинна провести його акредитацію, а для державної акредитації фармацевтичний заклад подає документи згідно з переліком, який визначає Державний департамент з контролю за якістю, безпекою та виробництвом лікарських засобів і виробів медичного призначення.

  7. На підставі аналізу наданих закладом документів та висновків експертів відповідна акредитацій на комісія приймає рішення щодо проведення акредитації та віднесення закладу до відповідної категорії, або про відмову при цьому. Рішення АК затверджується відповідною головною АК і повідомляється закладу у 10-денний термін. Термін дії акредитаційного сертифіката визначається відповідною головною АК, але він не повинен перевищувати 3 – х років.

  8. Позачергова акредитація може проводитись з ініціативи медичного закладу з метою підвищення категорії, але не раніше ніж через 1 рік, після проведення попередньої акредитації.

  9. Облік, зберігання акредитацій них сертифікатів покладається на ГАК. Документи на підставі яких проводиться акредитація закладу, зберігаються протягом 10років в акредитацій ній комісії, яка видала акредитацій ний сертифікат.

Жовтень

1 жовтня

Президент України під час робочої поїздки до Чернігівської області оглянув лікарню міста Корюківки та поспілкувався з медичним персоналом. Глава держави, зокрема, зазначив, що лікарню найближчим часом буде забезпечено необхідним медичним обладнанням і транспортом

12-14 жовтня

Представники МОЗ у складі делегації України брали участь в роботі другого Глобального Форуму Всесвітньої організації охорони здоров'я (Таїланд, м. Бангкок), де розглядалися питання безпеки харчових продуктів

28 жовтня

Прийнято постанову Кабінетом Міністрів України №1419 "Деякі заходи щодо забезпечення якості лікарських засобів" (в Україні запроваджуються правила належної виробничої (GMP), дистриб'юторської (GDP), лабораторної (GLP) та клінічної (GCP) практик, гармонізовані з відповідними директивами ЄС та ВООЗ, як обов'язкові з 1 січня 2009 року; також визнано необхідність гармонізації вимог щодо реєстраційної документації на лікарські засоби відповідним вимогам ЄС, зокрема в частині біоеквівалентності генеричних препаратів, вжиття заходів для забезпечення вступу Державної служби лікарських засобів і виробів медичного призначення до міжнародної системи співробітництва фармацевтичних інспекцій (PIC/S)

28 жовтня

Прийнято постанову Кабінетом Міністрів України № 1419 "Деякі заходи щодо забезпечення якості лікарських засобів"

29 жовтня

Президент України під час робочої поїздки до Чернігівської області взяв участь в урочистому відкритті реконструйованої Чернігівської обласної дитячої лікарні

29-30 жовтня

Представники МОЗ брали участь у Х засіданні Бюро Міжнародної комісії з санітарно-епідеміологічного нормування держав-учасниць СНД (Російська Федерація, м. Москва) під час якого розглянуто 14 документів

Листопад

1-12 листопада

Делегація України, до складу якої входили представники МОЗ, брала участь у засіданнях першої сесії Міжурядової робочої групи відкритого складу з розгляду нової редакції Міжнародних медико-санітарних правил (Швейцарія, м. Женева)

2 листопада

Верховною Радою України прийнято Закон України "Про внесення змін до статті 281 "Цивільного кодексу України" (щодо збереження репродуктивного здоров'я) (№ 2135-IV)

2 листопада

Верховною Радою України прийнято Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" (№ 2137-IV)

3 листопада

Наказом № 535 "Про внесення змін до наказу МОЗ України від 15.12.200 № 344 "Про затвердження методичних рекомендацій з удосконалення організації медичної допомоги хворим на ВІЛ-інфекцію /СНІД" передбачено забезпечення безоплатного проведення туберкулінодіагностики і рентгенфлюорографічного обстеження серед ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД з метою відбору контингенту для проведення хіміопрофілактики туберкульозу

5 листопада

Верховною Радою України прийнято постанову "Про Державну цільову програму "Діагностика, профілактика та заходи боротьби з губчастоподібною енцефалопатією та іншими пріонними інфекціями на території України на 2005-2010 роки" (Програма № 2176-IV)


 
 

Цікаве

Загрузка...