WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСоціологія → Управління якістю медичної допомоги. Складові якості медичної допомоги і контролю її безперервного удосконалення - Курсова робота

Управління якістю медичної допомоги. Складові якості медичної допомоги і контролю її безперервного удосконалення - Курсова робота

Нормативи встановлюють з урахуванням:

  • багаторічної динаміки показників у місті, регіоні, області;

  • середнього рівня;

  • темпів передбачених змін показників в результаті виконання відповідних організаційних і лікувально-профілактичних заходів.

Бажано, щоб норматив не менше ніж на 5% перевищував найкращий попередній рівень. Це потребує знаних зусиль і суттєвого поліпшення якості медичної допомоги.

За нормативи беруть похідні величини.

Відхилення від нормативних значень дозволяє оцінити досягнутий результат у відносних одиницях.

Показники дефектів нормативних значень не мають, оскільки повинні дорівнювати нулю (смерть, скарги). Ці показники підбирають з урахуванням специфіки закладів.

Для кожного показника результативності експертним шляхом встановлюється оцінка досягнення нормативного значення від 1 до 10 балів, яка визначає відносну важливу його серед інших.

Для одиниці відхилення кожного ПР і ПД встановлено ціну в балах.

Зразок типової моделі кінцевих результатів

Найменування

Показників

Одиниця

вимірювання

Нор

матив

Оцінка в балах

норматива

відхилення

Знак

На одиницю вимірювання

Показники результативності

Первинний вихід на інвалідність на 10 тис населення

40,0

4

-

1

Реабілітація інвалідів

% до тих, що мають інвалідність

12

3

+

1

Рівень якості лікування

% від стандарту

100

5

+

0,05

Середня тривалість лікування в стаціонарі

День

12

6

-

0,3

Показники дефектів

Обґрунтовані скарги

На 10000 населення

-

-

-

0,3

Виявлення хворих на туберкульоз у пізніх стадіях

На 10000 населення

-

-

-

0,1

„Вартість" досягнення нормативів встановлюється для кожного показника та відображає базову значущість цього показника серед інших.

Показник результативності ПР визначається за формулою:

ПР=НЗ+(ФП-НП ) * ОВ, де

НЗ – нормативне значення даної моделі в балах;

ФП – фактичний показник;

НП – нормативний показник;

ОВ – одиниця вимірювання.

Розглянемо методику визначення ПР і ПД, якщо фактичні дані в Поліклініці №2 становлять:

  • первинний вихід на інвалідність – 42,0 на 10 тис населення;

  • рівень якості лікування – 85% ;

  • реабілітація інвалідів – 12,4% ;

  • середня тривалість перебування на лікарняному листку – 12,5 днів;

  • частота обґрунтованих скарг – 3,0 на 10 тис населення;

  • частота виявлення хворих на туберкульоз – 2,0 на 10 тис населення.

У нашому випадку для першого показника результативності – первинного виходу на інвалідність – нормативне значення – 40,0 оцінюється в 4 бали. Відхилення яке дорівнює 1 на 10 тис населення, оцінюється в 1 бал. При цьому знак „-" у п'ятий колонці означає, що при збільшенні значення показника відносно до нормативу оцінка в балах буде зменшена.

Якщо фактично первинний вихід на інвалідність становить 42 на 10 тис населення, то показник результативності становить;

ПР1 = 4 – ( 42 – 40,0 ) * 1 = 3,4

Для другого показника – реабілітація інвалідів – при досягненні значення 12,4%, ПР2 становить:

ПР2 = 3 – (12,4 – 12,0 ) * 1 = 3,4

При фактичному рівні лікування у 85%:

ПР3 = 5 + ( 85 – 100 ) * 0,05 = 4,25

Якщо фактична середня тривалість лікування в стаціонарі становить 12,5 днів, і тоді:

ПР4 = 6 – ( 12,5 – 12 ) * 0,3 = 5,85

Показники дефектів (ПД) визначаються як добуток фактичного показника на одиницю вимірювання. В нашому випадку, на 10 тис населення є 3 обґрунтовані скарги, то

ПД1 = 3 * 0,3 = 0,9

Виявлення хворих на туберкульоз у пізніх стадіях становить 2,0 на 10 тис населення,

ПД2 = 2 * 0,1 = 0,2

Коефіцієнт досягнення результату (КДР) визначається відношенням різниці між реально досягнутою сумою балів показників результативності та сумою балів дефектів до суми нормативних значень всіх показників результативності.

КДР = (ПР1+ПР2+.....+ПР11)-(ПД1+ПД2+.......+ПД11)

НЗ1+НЗ2+......+НЗ11

КДР=(2+3,4+5,85+1,7)-(0,9+0,2)= 15,5-1,1 = 0,8

4+3+5+6 18

Оцінюють отриманий КДР у динаміці, порівнюючи з даними аналогічними лікувально-профілактичних закладів. Бажано, щоб великі КДР наближалися до одиниці.

Якщо сума показників дефектів перевищить суму показників результативності, КДР буде виражений від'ємним числом. Це вказує на вкрай незадовільний стан медичної допомоги.

Значну частину фактичних показників результативності отримують з даними розробки облікових документів. Поряд з цим, до моделей включають також показники, отримані за даними експертних оцінок , які дозволяють оцінити якість лікувально-діагностичного процесу, а саме рівні якості лікування та диспансеризації. Останні показники визначають для конкретних хворих, або диспансеризованих шляхом оцінки відповідності між повнотою та якістю наданої допомоги та її стандартом.

Шкала оцінки діагностичних заходів ( ОДЗ , %)

Діагностичне обстеження не проведене

0

Виконані окремі малоінформативні обстеження

25

Обстеження проведене на половину

50

Обстеження проведене майже повністю

75

Обстеження проведено повністю

100

Шкала оцінки діагнозу (ОД, %)

Невідповідність між встановленим діагнозом і клінічно-діагностичними даними

0

Відсутність розгорнутого клінічного діагнозу з вказівкою стадії, локалізації, порушення функцій, наявність ускладнень.

50

Встановлено розгорнутий клінічний діагноз з вказівкою стадії, локалізації, порушень функцій, наявність ускладнень.

75

Встановлено розгорнутий клінічний діагноз основного та сукупних захворювань

100

Шкала оцінки лікувально-оздоровчих заходів (ОЛЗ, %)

Лікувально-профілактичні заходи практично не проводились

0

Виконані окремі малоефективні процедури, маніпуляції та заходи

25

Лікувально-профілактичні заходи виконувались на половину

50

Лікувально-профілактичні заходи виконані майже повністю

75

Набір лікувально-профілактичних заходів виконано повністю

100

Шкала оцінки стану здоров'я пацієнта після закінчення лікування та реабілітації ( ОЯ, % )

пррОчікувані результати лікувально-профілактичного процесу відсутні

0

Незначне покращення стану здоров'я при явних відхиленнях результатів пара клінічних досліджень від нормативних значень

50

Досягнуто очікуваних результатів лікувально-профілактичного процесу та реабілітації, проте спостерігаються помірні відхилення результатів пара клінічних досліджень від нормативних значень

75

Отримані результати лікувально-профілактичного процесу та реабілітації повністю відповідають очікуваним результатам

100


 
 

Цікаве

Загрузка...